Poslední save: 21:56 12.07.2024
Menu

Klíče

Ke každému domu (a například též lodi), který získáte, dostanete klíč. Ten funguje jenom a pouze k předmětu, ke kterému se váže, například k domovním dveřím. Jako vlastník si tedy můžete dům zamknout a nikdo nepovolaný nemá šanci se do něj dostat.

Klíčů existuje celá řada, v zásadě se dají rozdělit na klíče magické a klíče ostatní. Klíče magické mají tu vlastnost, že po smrti majitele nezůstávají v těle, ale u "ducha postavy". Aby takto magicky klíč fungoval, nesmí být uložen nikde jinde, než v základním batohu. Magický klíč můžete, stejně jako klíče ostatní, předat jinému hráči.

Magic Key můžete získat buďto při koupi domu od GM, nebo si ho nechte vyrobit u Tinkera. Takto nově získaný klíč je ovšem "blank" - čistý a je nutno ho nakopírovat. To učiníte tak, že dvakrát kliknete na originální klíč a poté na klíč magický. Pokud máte klíčů víc, je vhodné si je též dvojím poklikem pojmenovat. Tento postup kopírování funguje i u ostatních typů klíčů.

Pokud předmět, na který se klíč vázal, přestane existovat, stává se klíč opět "blank", tzn. prázdný.

Pokud máte dveře domů zamčené, neexistuje bez klíče způsob, jak je otevřít

Hráč si sám může udělat zamykatelnou truhlu (či jinou věc) pomocí Lockkitu, který umí vyrobit tinker. Tato věc se dá též vypáčit pomocí LockPicku.

Do určité vzdálenosti od domu ze svitku lze též věci zamknout k zemi tak, aby nešly odnést. Použijete na to originální klíč od domu (2 x klik) a věc, kterou chcete uzamknout (1 x klik).

Pokud máte klíčů více, je možno je dát na Keyring : přetáhnout klíč na kroužek, zpátky dvojklik na svazek a zacílit znova kroužek. Keyring je taktéž tzv. newbie předmět, tzn. vám zůstává v případě smrti u "ducha", nikoliv u mrtvoly. Toto neplatí 100%-ně, pokud jsou na svazku též nemagické klíče.

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů