Poslední save: 14:35 18.08.2019
Menu

Ministerské výnosy

Ministerské výnosy informují hráče o probíhajících questech. Dozvíte se zde pomocí příběhu nápovědu pro plnění questu, informace o jeho průběhu a odměně pro vítěze.


RSS

23.07.2019

Na vědomost se dává, že ve světě Dark Paradise propukla nemoc šílených krav. Větší výskyt těchto tvorů je nutno zastavit, proto každý kdo potká "Mad Cow" měl by jí humánně sprovodit ze světa. Veškeré zvěř byla spatřena poblíž měst. Odměna za první utracení nemocného zvířete.


03.06.2019

Buď pozdraven lovče,
spustili jsme pokračování lovu přemnožených monster ve světě Dark Paradise a to konkrétně Nightmare všech možných druhů (klasické, blood, moon atp.).
Lov této potvory je spuštěn dnešním dnem 3. 6. od 20:00 a končin bude 23. 6. ve 20:00 a úkolem je nasbírat co nejvíc podkov.

Odměna pro první tři sběrače!
1. místo - Random mustang box, poukázka na top zbroj +5 velmistrovka, 3 ada yarny, 3 ada ore, lvl 5 mapa, vstupenka do FOD
2. místo - +3 velmistrovka, 2 ada yarny, 2 ada ore, lvl 5 mapa, vstupenka do FOD
3. místo - +1 velmistrovka, 1 ada yarny, 1 ada ore, lvl 5 mapa, vstupenka do FOD

- otázky směřujte na kanál na fóru, nebo na Discordu
Lovu zdar!


04.05.2019

Vážení hrdinové,
patřím mezi nejuznávanější astronomy tohoto století a posledních pár dní se dají zpozorovat na nebi nejrůznější znamení a chvění některých hvězd.
Ve starých knihách, které nejsou dostupné pro obyčejný lid, jsem rozpoznal některá znamení a jsem velmi znepokojen. V jedné z knih se píše "nastane-li doba novoluní ve stejný den a měsíc otevřou se brány pekelného dolu". Zítra je právě pátý den pátého měsíce, obávám se nejhoršího - vchod do pekelné jeskyně se otevře a co nastane potom si nedokážu ani ve snu představit.
Znamení hvězd napovědělo vraždu několika nevinných lidí, které zabila Bílá paní. Pokusím se dnes v noci vyčíst nějaké bližší informace, ale jsou to pouze náznaky a výklad nemusí být vždy přesný.

Mattias Grimaldim, hvězdář světa Dark Paradise

Informace k eventu:
-vstup je omezen na 5 lidí - jakmile do něj vstoupí určitý počet lidí, brána zmizí (najednou i v rozmezí)
-na eventu je možná smrt = ztráta eqipu
-pokud skupinka hrdinů neuspěje, brána se do pár hodin znovu objeví
-jakmile to první skupina dojde, budou si to moct vyzkoušet ostatní hráči (bez bonusové odměny)
-případné dotazy na Discordu


18.09.2018

První ranní paprsky mě pošimraly na nose, protáhl jsem se a ucítil jsem vůni vyhasínajícího krb. V tu chvíli jsem si uvědomil, že jsem si zdříml v houpajícím křesle. Rozhlédnu se po místnosti kolem mě jsou poházené pergameny, černá dýmka a pohár od Homarského vína… „au, třeští mi hlava“. „Brene?!“, „No tak pacholku, kde se flákáš? BRENE?!“ Najednou slyším dusot po schodek a nejisté zaklepání. „Vstup, už na tebe čekám.“

Bren na mě nejistě pohlédl, „Pane? Chcete snídani a heřmánkový čaj, pane?“ a sklopil zrak k nepořádku v mém pokoji. „Mladý blázne, jako bych ten patok někdy pil. Jdi o dones nový džbán s Homarským vínem a chléb se šunkou“ a pokynul jsem směrem ke dveřím. „Co je? Stojíš tu jako sloup, co se stalo? Máš snad pro mě nové zprávy o Eógenovi?“ přísně jsem se na Brena podíval. Chlapec se nelibě zatvářil, kývnul hlavou a tiše dodal „Ano, sire“ a z kapsy vytáhl zmačkaný kus zakrváceného pergamenu. Vytrhl jsem mu dopis z ruky, rozlomil pečeť, přečetl jsem si ho a pokynul jsem mu, aby odešel. Chlapec udělal dva kroky ke dveřím a pak se otočil „Pane? Mám donést tu snídani? A mohu být troufalý a vědět, co se v dopise píše?“ Otočil jsem se k Brenovi, chtěl mu vyčinit, ale byl tak mladý a nic netušil… „Dones pouze hodně vína, Trinsické, loňský ročník je silný“ a dopis jsem mu podal. Na zakrváceném pergamenu s Britainskou pečetí stálo:
Můj pane, nalezli jsme doupě, ve kterém se ukrýval Eógan Krutý a jeho nestvůry. Společně s dobrovolníky jsme doupě vyplenili, ale zlosyn nebyl dopaden… utekl někam za Templářský hrad, bylo slyšet jak volá na Iliana, víc bohužel nevíme.
S uctivou poklonou,
Eduard Picard, kapitán Britainské hlídky

----------------------------------------------------------------
Dopis č.II.
Milorde,

s lítosti si Vás dovoluji informovat, že ve městě Vesper došlo v noci ke zmizení téměř tuctu mladých chlapců a dívek. Navíc se k ránu dopotácel domů synek kováře, byl zraněn, domnívám se, že se jedná o černou magií. Chlapec se zmítá v horečkách, vyzkoušel jsem veškeré léčiva světa, ale pravěpodobně nedožije večera. Blouzní a mluví hlouposti, ale moje žena si myslí, že byste to měl vědět.
Domnívám se, že jsou to jen plky z vysoké teploty, ale chci jí vyhovět. Chlapec neustále opakuje slova "skála, draci, hadi, pavouci, opuštěný dům a mrtvá těla".
Dal jsem mu silnou dávku lektvaru z byliny Extremum Spiritum, snad zabere. Jakmile bude při vědomí, položím mu otázku "KDE", ale bude to to poslední co dokáže vyslovit.

S úctou, vyhlášený felčar a alchymista - Jaroným Frost


26.08.2018

„Jsi Vampír k ničemu, máš málo krve. K čemu nám jsi, když nemůžeš použít moc kamenné proměny?“ To slyšel mladý vampír dost často. Nejednou se stalo, že ho s sebou na výpravu nevzali, neboť si mysleli, že je slabý. Jenže kde má získat větší množství krve, když ho do těch nejtemnějších míst, kde je krev nejhustší, nevezmou? Byl bezradný, a tak trávil dost času v prostorách cechu. Od neustálého tréninku boje se občas šel uvolnit procházkou po cechu. Těmi chodbami šel již tolikrát, že znal každý kamínek či stopu zaschlé krve. Při svých procházkách se vždy zastavil za Duncanem, prastarým vampírem, který mu vždy vyprávěl nové a nové příběhy. Po cestě pozdravil také alchymistku, které zase smutně vysvětloval, že žádnou krev na přeměnu nemá. Svou procházku většinou zakončil v nejvzdálenějším a nejtemnějším, a přesto velice respektovaném místě. U dveří místnosti, která náležela Camarillii, prastarém a již možná zapomenutém řádu vampírů. Bál se nedechnout víc nahlas, aby neprobudil staré duchy. Vždy si jen sedl do křesla vedle knihovny. Vzal si jeden ze starých svazků a četl si.

Takto ubíhalo několik týdnů…

Měl již přečtené všechny knihy, když v tom našel jednu, kterou nikdy předtím neviděl. Byla zbarvená krvavě červenou a jmenovala se Dědictví Camarillie.

Od té doby ho nikdo neviděl…


25.07.2018

V bažinách nedaleko jedné z nejrozlehlejších pouští se objevil portál, jehož význam je zahalen tajemstvím. Monstra poblíž značí, že nepůjde o nic dobrého...


07.07.2018

V Ilshenaru, v opuštěné věži, došlo k propadu sklepa a otevřela se tak puklina někam hlouběji. Kam puklina v zemi vede, zatím nikdo neví, ale dozajista se najdou dobrodruhové, kteří řádně tento jev prozkoumají a přinesou zpět informace, zda jde o nějaké ohrožení pro lidi na povrchu. Víc o tomto jistě magickém jevu není známo.


09.06.2018

Dnes při rozbřesku mi na dveře ložnice zběsile bušil komorník. Nesl mi dopis, který našel ležet za dveřmi hradu. Klepajíc rukou mi ho předával a pravil "již jsem ho četl a nemohu slovy výjadřit svou obavu, je to zlé...". Dopis jsem přelétl očima a zuřivostí jsem málem pukl. Jak může někdo páchat takový zločin?" a tázavě jsem se podíval na Brena, na svého mladičkého komorníka, který jen sklopil zrak.

V dopise stálo: "Již se nebudu ukrývat a zkoušet temnou nekromancii na lesních zvířatech. Chci vaši mládež, chci ji přetvořit na svou nesmrtelnou armádu a dobít svět. Doporučuji, abyste mi nekladli odpor a umožnili mi volný průchod městem. Eógan Krutý"

"Brene, rychle, musíme upozornit lid, vem si inkoust, svitky a piš":
Vážený lide Britského města, já správce města Britain vyhlašuji zákaz vycházení v nočních hodinách. A doporučuji, aby vaše děti začaly navštěvovat šermířské školy a výcvik obrany proti černé magii. Zákaz platí než městská stráž zjistí co se ukrývá v tajném průchodu v hostinci Sweet Dream a uzná, že již nehrozí nebezpečí nám ani našim dětem. Najdou-li se udatný hrdinové, kteří se na vlastní pěst vydají po stopách Eógana Krutého, buďte opatrní. Nikdo nevíme čeho je schopen. Váš správce města Britain

"Teď utíkej a rozvěš listiny po celém náměstí a v každém koutě města. Já jdu pátrat co je to za zlosyna, ať jsme připraveni na cokoliv."


09.06.2018

Jedné ponuré noci před asi sto lety se vydali piráti z města Side s nejvzácnějším pokladem světa na plavbu po Mrtvém moři. Vezli ty nejtřpytivější drahokamy, prastaré listiny, tajné receptury, mapy astéckých pokladů a další cenné věci.
Po třech dnech plavení po moři je zastihla strašlivá bouře, hromy byly tak hlasité a blesky tak obrovské, že i ten nejstatečnější pirát se dal na modlení. Bouře nepřestávala, vlny dosahovaly snad dvaceti metrů, což byl asi čtyřnásobek výšky jejich lodi. Loď se tak nakláněla, že víc jak polovina pirátů popadala do vody a utopila se. Zvuky, které vydávala loď do které narážely vlny byly strašlivé, vypadalo to, že se brzy rozlomí. Najednou přišla obrovská vlna, loď i s piráty narazila do ostrůvku a zbytek přeživších pirátů kleslo i s lodí na dno moře.
Čas plynul, lidé zapomněli a příběh se vyprvěl už jako pohádka pro děti... Ale posuďte sami, nemohlo se toto přeci jen stát?
Já jsem pátral ve starých záznamech našeho světa a někteří hledači pokladů se domnívají, že jednou za sto let moře vydává svá tajemství. A ten nejlepší čas nastal! Dnes je to přesně sto let, kdy se tento příběh měl odehrát.


24.01.2018

Démon se natáhl pro svoji oblíbenou zbraň a tiše zaklel, když se jeho stále ještě nehmotný pařát pouze propadl skrz dřevěnou část kosy. Už je tak blízko návratu na tento svět! Všechny části těla, které si vybral, jako svou budoucí fyzickou schránku, jsou u jeho hrobu a zbývá jen provést samotný rituál oživení. Trpělivost – ještě chvíli a nikdo v Temném Ráji si nebude jistý životem.
I třetí artefakt vyzvedla gilda Amonthia.

E: Nápovědy k poslední části eventu již posel roznesl do světa dle stejného klíče jako v předchozích třech případech.


17.01.2018

Slouha smrti je znovu poražen a druhý z artefaktů leží u hrobu připraven k rituálu znovuzrození. Stejně jako démonovo srdce i jeho kosti vyrvala ze spárů smrti gilda Amonthia.

E: Nová sada nápověd pro další část je již umístěna do světa.


04.01.2018

Starozemí obchází duch démona, jehož jméno je dávno ztraceno v propadlišti dějin. Vše živé, ustrašenými hlodavci počínaje a mocnými draky konče, prchá pryč, jakmile jen ucítí jeho přítomnost. Zatím mohou, zatím najdou útočiště jinde. Démon je zatím pouhou myšlenkou. Touhou. Nemá stále ještě svou dřívější moc. Nemá ani tělo. Ale to se během příštích týdnů změní. Do Temného Ráje už míří čtyři jeho nejvěrnější, aby pomohli dokončit rituál znovuzrození. O jejich příchodu si mezi sebou šeptají nemrtví.

E: K dokončení prvního kroku rituálu pomohla gilda Amonthia.
Nápovědy ke kroku druhému jsou již ve světě.


02.01.2018

Již třetím rokem panovala válka mezi rody Minamoto a Taira. Oba si chtěli za každou cenu naklonit přízeň císařské rodiny. Rod, který vyhraje bude mít právo založit šogunát a tedy i moc nad zemí. Na trůně byl zrovna císař Antokua, který nezvládal celou situaci řešit. Taira se rozhodli pro riskantní kroky. Zlikvidují stávajícího císaře a ovládnou zemi silou. A jak si předsevzali tak se také stalo.
V temné noci se vrhli do císařských komnat maskovaní ničemové, kteří se císaře zmocnili a unesli ho. Císař byl uvězněn v tajuplné vesnici Inunaki, o které se toho příliš neví. Povídačky říkají, že je vesnice plná lidojedů, jiné mluví o kmeni bojovníku a hrdlořezů. Někdy je k zaslechnutí, že se tam prý ukrývá drak, ale tomu by věřilo snad jen dítě. Jedno je však jisté, císaře je potřeba zachránit protože bez jeho vlivu upadne země do chaosu.

Najdou se bojovníci, kteří ho zachrání?
Záchranná výprava bude vycházet ze Zenta 6.1.2018 19:30.

Pravidla:
Celý event je bez PVP.


30.06.2017

Rusovlasá žena dřímala v křesle s hlavou složenou do štosu pergamenů ležících na jejím stole, když v tom se na dveře její pracovny začalo ozývat pronikavé bušení, přerušované výkřiky: "Paní Eyvo?! Paní Eyvo!". Trhnouc sebou se žena napřímila v křesle a z vyschléhlo hrdla vyloudila protivné: "Co k sakru je, Thomasi?". Chlapík si před dveřmi pracovny nervozně přešlápl a hledíc do stropu se otázal: "Máte už hotové ty listiny?". Žena zkřivila ústa a těkavě se jala urovnávat hromadu pergamenů, v kterých ještě před chvílí snila. "Ale jistě. Pojď si pro ně." mladík tedy vstoupil do místnosty a natáhl se po hromádce listů. "Rozvěš je po městech, vesnících, osadách, však ty víš...", mávla na něj rukou, "Jistě madam." odvětil hoch a na místě se otočil s pobaveným výrazem v obličeji. V okamžiku, kdy zavíral dveře pracovny, tiše za sebou utrousil: "Měla by jste si umýt tvář". Rusovláska zkrabatila oboči a pomyslila si, co to mele, když však přistoupila k zrcadlu, pochopila. Naslinila si palec a snažila se sedřít zaschlý inkoust z čela. Ještě toho dne se v každém městě či vesnici objevila listina nesoucí pečeť cechu rangerů, na které stálo:

Já, Eyva Wern, toho času správkyně cechů rangerů. Vyhlašuji z důvodu zvýšeného výskytu ještěranů jejich lov, a to od 2.7. 2017 do 22.7.2017 v 20:00 hodin. Ty nejlepší z nejlepších nemine zasloužená odměna. Jakožto důkaz o skolení ještěrana poslouží jejich ostny. Dbejte opatrnosti a lovu zdar!

Eyva Wern v.r.

*Evya Wern, správkyně cechu rangerů*

Více: https://www.darkparadise.cz/Forum/viewtopic.php?f=8&t=5919


22.01.2017

Vážení hrdinové,

na vědomost se dává, že ten kdo splní všechny úkoly vyzyvatelů bude náležitě odměněn. Výzvy tkví v tom, projít stanovené kobky plné monster aniž by hrdina umřel. Důkazem jsou kameny pronesené bránami na konci dungeonů, které umí zaznamenat, kterou branou kdo prošel. Kameny jsou vysoce magické, a lze jimi pohybovat pouze v základním batůžku a nebo odložit do základní truhly v bance. Pokud budou vloženy do jakéhokoliv podpytlíčku, nebo na zem, pak při pokusu o sebrání budou znehodnoceny a zmizí. Současně lze nést v batohu pouze jeden kámen. Pokud člověk umře a bude mít u sebe dva, pak skončí velmi špatně, magie je velmi citlivá. Více informací naleznete u jednotlivých vyzyvatelů v hostinci Wayfarer's Inn v Britainu. Dále se proslýchá, že ti co splní jednotlivé výzvy jako první, získají vždy nějaký malý bonus navíc. A ten kdo dokončí všechny výzvy jako první, tak získá od starosty Britainu velmi vzácného mustanga.

Přejeme všem hrdinům mnoho štěstí.

*Michal, zástupce starosty*


30.10.2016

Hleďte hridnové,

určitě jste si všimli, že někteří phoenixové si začali stavět hnízda. Kdo mi přinese vejce ze všech hnízd, ten získá odměnu v podobě top zbroje. Vyměním tyto vejce phoenixů za poukázku na ni. Bohužel nevím, kde všude se ta hnízda nacházejí, ale jsou nepochybně v různých kobkách dungeonů a nepochybuji i o tom, že nějaké může být schováno na povrchu. Ten, kdo úkol splní jako první získá trojnásobnou odměnu. Druhý získá dvojnásobnou odměnu.

*Jitka, lovkyně phoenixů*


18.09.2016

Vážený posluchači,

na vědomost se dává, že v našem městě Trinsicu se objevil mistr svého řemesla. Dlouhá léta studoval magii adamantia a zhotovování zbrojí z tohoto kovu. Nyní může říct, že je v tomto směru expertem a nikdo na této zemi se mu nevyrovná. Dokáže jakoukoliv adamantium zbroj vzít a opravit ji do původního stavu, ať byla jakkoliv předtím poničena. A to za symbolický poplatek 10 000 zlaťáků za kus. V případě, že bude mít ruce volné, tak by mohl zdokonalit své umění i ve zbraních. Kdo nevěří, ať tam běží. Jmenuje se Kazimír.

*starosta města Trisnic*


06.07.2016

Poutníče,

ve světe jsem potkal několik hádankářů, ale bohužel jsem z nich nemohl nic dostat, až ten, kterého jsem potkal v důlním městě Minocu, tak se podělil o nějaké informace, prý že ve světě je spousta hádankářů. Že prý, když najdu toho prvního, kam mě nasměroval a odpovím jeho hádanku, tak dostanu odměnu, povídal prý, že mi pomůže zdokonalit mé dovednosti. Doufám, že má hlava na tento úkol bude stačit. Vydávám se lodí na ostrov, neboť prý identifikační list se kouzlem teleportace ničí. Inu hlavu vzhůru a cestě zdar.

*Hildebrant*


21.02.2016

Mág alchymista uslyšel nezvyklý hluk, který ho vyrthl ze soustředění. Obvykle slyšel jen šouravé zvuky nestvůr v okolních jeskyních, které byly tak tlumené, že nic kromě bezduchého řevu se k němu přes zdi nedostalo. Nebylo pochyb, ostré zvuky znamenají, že někdo narušil klid v podzemí. Chvíli počkal, co se bude dít dál. Stejně nemohl pracovat. Nakonec zvuky utichly. Chvíli to zvažoval, ale přece jen se rozhodl prozkoumat, co se stalo. Přemístil se z jeho nepřístupné jeskyně do chodeb. Bylo to tak, jak si myslel. Mrtvá těla lidí a pavouků hovořila o nedávné bitvě. Štěstí, že si s sebou vzal své udělátko, lidé už byli mrtví ale to, co měli u sebe, by se snad dalo použít. Postupně obešel všechny padlé hrdiny, pak se přemístil zpět do své skrýše.
Když prozkoumal, co přinesla jeho zvědavost, zajásal. Má spoustu materiálu pro své pokusy ... bohužel některé věci použít nešly, tak je odložil do skříní, jsou mu k ničemu, zbytek si zamknul v truhle...


04.10.2014

Muž, který neměl jméno, stál u okna a sledoval moře. Ano, už je to dávno, co zažíval dobrodružství. Teď už se vydal duchovní cestou a pouze pomáhal najít smysl života všem, které potkával. Museli mu to dokázat, nebylo to zadarmo. Nikdy nic nebylo zadarmo. Zvedl ruku k obličeji a nahmatal bezpočet jizev na tváři a krku. Bylo jich spousty a to ještě má pár památek pod šaty. Mnohokrát se dostal na práh smrti a nakonec vždy každému takovému volání odolal. Ale i při těchto zkušenostech se něco naučil. Ano, neměl by se řídit jen duchovními symboly, ale i symboly bojové zdatnosti a odvahy.

Copyright 1999-2019 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů