Poslední save: 19:56 20.05.2024
Menu

Necromancer

necromancer Lapka se ještě více přikrčil. Konečně se na něj usmálo štěstí. Už dlouho na této cestě do Delucie nezahlédl osamělého poutníka. Od té doby, co zde přepadli tu proklatou skupinu obchodníků, si začínali všichni pocestní najímat ozbrojené doprovody. "Tahle kořist bude něco extra," pomyslel si. Černého mustanga si v těchto časech může dovolit jen boháč. Postava na koni se přiblížila. Konečně začal v šeru rozpoznávat detaily. Byla zahalena v černé, sametové róbě a obličej jí zakrývala lebka nějakého tvora. Čekal na tu správnou chvíli. Nyní už bylo slyšet hlasité oddechovaní koně. Čím více se pocestný blížil, tím větší panika se ho začala zmocňovat. Tohle nebyl nějaký běžný mág, z tohohle byla přímo cítit smrt. Najednou dostal děsnou chuť začít bezhlavě utíkat. Zatřepal hlavou a snažil se ovládnout své pocity. "Mág nemág, dobře posazená rána mečem zabije každého," snažil se přesvědčit sám sebe. I když tím posledním slovem si úplně jistý nebyl, sevřel rukojeť svého meče ještě pevněji a konečně se dostavil onen známý uklidňující pocit. Když postava projížděla kolem něj, napřáhl meč a vyběhl ze svého úkrytu. Překvapil ho. Než stačil mág zareagovat, zasadil rozhodující úder. Jaké však bylo jeho překvapení, když nějaká neviditelná síla jeho meč odklonila od mágových zad a ten se neškodně svezl k zemi. Podruhé se však pocestný zaskočit nenechal. Sáhl do jedné z mnoha tajných kapes ve své róbě a uchopil několik bylin. "An Ex Por," vyřkl do noci slova moci. Lapka znehybněl. Poutník na něj vrhl opovržlivý pohled a hlasem, který snad ani nepatřil člověku, pronesl: "Kal Xen". Najednou se prudce ochladilo. Lapku zachvátila nepopsatelná hrůza. Země se rozestoupila a před ním se objevilo čiré ztělesnění hrůzy. "Zabij ho," pronesl jeho pán a pobídl koně k odchodu. Přízrak se na lapku zašklebil tváří, která snad kdysi bývala lidská, a napřáhl svůj spár, na kterém visely cáry hnijícího masa. Až nyní si lapka uvědomil svoji chybu. Tohle nebyl obyčejný mág ale… to už však jeho myšlenky přerušila pronikavá bolest.

Nekromancer se zahloubal. Tohle nebylo poprvé, co mu jeho róba zachránila život. Ty roky, co strávil hledáním komponentů, o kterých už ani nedoufal, že existují, se opět ukázaly jako dobře investovaný čas. Ostatně, kdyby to porovnal s dobou, kterou věnoval studiu, byl by to jen zlomek jeho dlouhého života. Nikdy na tahle léta moc rád nevzpomínal.

Žil jako učedník u jednoho mága v Magincii. Byl talentovým žákem a věděl, že svého mistra časem překoná. Moc dobře věděl, že už dávno překonal ostatní učedníky. Těm břídilům se pořád nedařila ani tak triviální kouzla, jako je Recall, kdežto on už si dávno vyvolával medvědy a jiné magické pomocníky. Pořád cítil, že má na mnohem víc, avšak jeho mistr už mu na mnoho otázek nebyl schopen odpovědět.

Jednou ho mistr poslal do hlavního města pro nákup nějakých reagentů. Své povinnosti již dávno splnil a měl ještě celé odpoledne volné, proto se cestou zpět rozhodl, že si prohlédne jednu zříceninu, kterou kdysi dávno zahlédl na cestě se svým mistrem. Pozdě odpoledne dorazil na místo. Trosky byly už dávno zarostlé břečťanem a jiným plevelem. Najednou se zarazil. Ucítil slabou známku magie. Byla to však jiná magie, než jakou dosud poznal. Vydal se hledat její zdroj. Po chvíli nalezl vchod do napůl zbořeného sklepení. A tam, v místnosti, jež kdysi možná bývala něčí pracovnou, uviděl na zemi kostru muže, která svírala v ruce starobylou knihu. Nebylo pochyb, že ona magie vyzařovala právě z ní. Bylo to úplně něco jiného, než na co byl zvyklý. Chvíli sbíral odvahu, a pak knihu sebral. Namátkou ji otevřel na jedné stránce. Uviděl popis kouzla, o jakém v životě neslyšel. Potlačil své vzrušení, knihu zavřel a schoval do svého tlumoku. Pěkně se zde zdržel, bude si muset pospíšit, aby přišel v čas.

Nejprve se chtěl podělit o nález se svým mistrem, avšak posléze to zamítl. Ten starý blázen byl neuvěřitelně konzervativní, určitě by knihu sebral a zamkl do nějaké ze svých truhel, kde by byla až do skonání věků. Kdepak, nechá si ji pro sebe a bude se z ní potají učit.

A tak vždy, když mu skončila výuka, věnoval se dlouho do noci studiu nalezené knihy. Ta kouzla byla tak jednoduchá, avšak neuvěřitelně účinná. Byla zaměřena převážně na vyvolávání nemrtvých pomocníku, ale o dost silnějších, než jaká měl ve své kouzelnické knize. Propadal jejímu kouzlu čím dál tím více, dokonce tak, že začal zanedbávat své studium normální magie.

Přišel čas jeho zkoušky. Vedl si ze všech studentů nejlépe, všechna požadovaná kouzla byla pro něj rutina. Avšak mistr mu na konci zkoušky přikázal, ať vytvoří magickou zeď. Nějak si nedokázal vzpomenout na ta správná slova. Nakonec to vzdal. "Nevím, mistře," přiznal. "Já vím," odvětil starý mág, "všiml jsem si, že poslední dobou zanedbáváš studium. Magická zeď není jediné kouzlo, které ses nenaučil. Vím o tvém talentu, nicméně zkouškou jsi neprošel. Je mi líto." "Co vy víte o mém talentu?! Nevíte nic," zařval na mistra. "Ta vaše naivní kouzla, zdi a medvědi, k čemu vám to je? S tím se můžete chlubit akorát tak na trhu!" "Odejdi a už se nevracej, tady již pro tebe není místo," přikázal mu mistr. Byla to poslední slova v jeho životě. Mladý nekromancer si vybavil jedno útočné kouzlo ze své nové knihy. "Vas Flam Por," zašeptal. Z jeho prstů vytryskl oranžový proud energie. Starý muž rychle vyslovil obranné zaříkadlo, avšak než kouzlo zapůsobilo, rozprskla se mu energie nekromancerova zaklínadla na prsou. Skácel se mrtvý k zemi. "Máte pravdu, již zde pro mě není místo," řekl nekromancer a odešel.

Dlouho pak putoval po světě a zdokonaloval se v obou magiích. Nikdy se však nedokázal naučit kouzla, která jako student zanedbal. Začal provádět experimenty s mrtvými těly a dokázal je pak na chvíli opět přivést k životu a ovládat je. Paradoxně se tím zdokonalil i v anatomii a léčitelství. Získal velké znalosti o jedech i lidské povaze, takže dokázal ke svému pobavení rozpoutat rvačku, kde se mu jen zachtělo.

Nyní však cítil, že i jeho čas se blíží a tak vyrazil po světě nalézt nějakého mladého studenta, který by měl podobnou touhu po vědění jako on a kterému by předal své vědomosti. Kdo ví, možná to budeš právě Ty.

Diskusní fórum na téma povolání

STR: 80 DEX: 90 INT: 130
Skill Rozsah
Alchemy 5 90
Anatomy 15 60
Animal Lore 0 60
Animal Taming neumí
Archery neumí
Arms Lore 0 30
Begging 0 60
Blacksmithing neumí
Bowcraft neumí
Camping 0 40
Carpentry neumí
Cartography 5 90
Cooking 0 50
Detect Hidden 0 15
Enticement 0 60
Evaluate Intelligence 15 100
Fencing 0 50
Skill Rozsah
Fishing 0 100
Forensic Evaluation 0 100
Healing 25 60
Herding neumí
Hiding 0 90
Inscription 5 90
Item ID 0 90
Lockpicking 0 50
Lumberjacking 0 100
Mace Fighting 0 60
Magery 35 100
Magic Resistance 15 100
Meditation 15 90
Mining 0 100
Musicianship 0 80
Necromancy 35 100
Parrying neumí
Skill Rozsah
Peacemaking neumí
Poisoning 0 100
Provocation 0 100
Remove Trap 0 65
Snooping 0 80
Spirit Speak 0 85
Stealing 0 100
Stealth 0 60
Swordsmanship neumí
Tactics 0 60
Tailoring neumí
Taste Identification 0 100
Tinkering neumí
Tracking 0 40
Veterinary 0 30
Wrestling 0 60
Level Kouzlo Runy Reagenty Cast Time
1 Feeblemind RW Ns,Gi 10
1 Magic Arrow IPY Ns,Bp 10
1 Night Sight IL Ss,Sa 10
1 Weaken DM Ga,Ns 10
2 Harm AM Ss,Ns 20
3 Poison IN Ns 30
4 Curse DS Ga,Sa,Ns 30
4 Fire Field IFG Ss,Sa,Bp 30
4 Lightning POG Sa,Bp,Mr 30
5 Blade Spirit IHJY Ns,Bp,Mr 40
5 Dispel Field AG Ga,Ss,Sa,Bp 40
5 Magic Reflect IJS Ga,Ss,Mr 40
5 Mind Blast PCW Sa,Ns,Bp,Mr 40
5 Paralyze AEP Ga,Ss,Mr 40
5 Poison Field ING Ss,Ns,Bp 40
5 Summon KX Ss,Bm,Mr 40
6 Dispel AO Ga,Sa,Mr 40
6 Explosion VOF Sa,Bp,Mr 40
6 Mark KPY Bp,Bm,Mr 40
6 Mass Curse VDS Ga,Sa,Ns,Mr 40
6 Paralyze Field IEG Ss,Bp,Gi 40
6 Reveal WQ Sa,Bm 40
7 Energy Field ISG Ss,Sa,Bp,Mr 50
7 Flame Strike KVF Ss,Sa 50
8 Energy Vortex VCP Ns,Bp,Bm,Mr 50
8 Resurrection AC Ga,Bm,Gi 50
Level Pouze svitek Runy Reagenty
3 Teleport RP Bm,Mr
Summoni
Summon Název Magery Necromancy
krysa Rat 20.0 0.0
kostlivec Skeleton 0.0 25.0
zombie Zombie 0.0 30.0
kostlivec Skeleton (Axe) 0.0 40.0
temný oclock Dark Oclock 50.0 0.0
ghúl Ghoul 0.0 50.0
mumie Mummy 0.0 60.0
přízrak Wraith 0.0 70.0
tělo Undead Corpse 0.0 80.0
kostlivý válečník Skeleton Warrior 0.0 90.0
liche Liche 0.0 100.0
vír Death Vortex 0.0 115.0
liche Demiliche 102.5 115.0

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů