Poslední save: 19:56 20.05.2024
Menu


Registrace

Jsme rádi, že jste se rozhodl(a) pro Dark Paradise. Připojení a hra jsou pro Vás samozřejmě plně zdarma a bez jakýchkoliv dalších závazků.

Přijměte prosím toto malé upozornění, že server Dark Paradise je soukromý server a koníček několika nadšenců. Je neoficiální, nekomerční a nevýdělečný a nemá žádnou souvislost ani návaznost na OSI či Origin. Nastavení serveru Dark Paradise je zcela unikátní a ve většině aspektů nemusí plně či vůbec odrážet nastavení ostatních oficiálních či jiných free UO serverů.

Server Dark Paradise děláme ve svém volném čase a jeho stav nemusí být proto v každém okamžiku plně profesionální (i když se o to budeme snažit). Tomu odpovídá též fakt, že GM ani Poradci (Counselors) nejsou povinni být přítomni ve hře ani reagovat na požadavky hráčů.

O jakýchkoliv změnách v rámci serveru rozhodují pouze a výhradně jeho správci. Za funkčnost a stav serveru nebereme žádnou právní či jinou odpovědnost a s událostmi ve hře není možno spojovat žádné hráčské nároky.

Vytvoření accountu:

Žádost o registraci accountu UO.(Email Vám příjde jen v případě zamítnutí žádosti s důvody zamítnutí) Po cca 2-4h by Vám mělo jít lognout do hry.

Všechny údaje jsou povinné, včetně funkčního ICQ.

Vzhledem k statusu Dark Paradise jako hobby serveru však v tomto případě nemusíte mít obavu z nějakého hromadného spamu. Berte tuto podmínku spíše informativně a jako možnost určitého poděkování těm, kdož Dark Paradise a naši hru na něm sponzorují a umožňují nám tak zachovat hru zcela zdarma.

Jméno postav(y) ve hře:

Dbejte na to, abyste si zvolili správné jméno Vaší postavy ve hře odpovídající fantasy duchu Ultimy Online. Jeho změna není po vytvoření již možná a v případě nekorektního jméno vám hrozí smazání celého herního účtu. Jména typu DP033, XtreeM, ++Error++ apod. nebudou tolerována. Na jednom accountu je možno mít až 5 různých postav, přičemž jejich smazání je možné pouze prostřednictvím jerního GM.

Prodeje hráčských accountů:

Správci serveru důrazně varují před jakýmkoliv odkupem herních accountů a podvody s tím spojenými. Zároveň neřeší žádné neshody mezi majitelem a kupcem a vyhrazují si právo účet, jež byl získán za úplatu, okamžitě bez náhrady zrušit.

Pokud Vám někdo account přenechá, nezapomeňte, že budete hrát za charaktery, které jsou již ve hře nějak zavedeny, a přejmenování postavy například z důvodu špatné pověsti není možné.

Půjčování hráčských accountů:

Jakýkoliv transfer accountů z původního majitele je tolerovaný pouze do vzniku prvního problému. Vyvarujte se výměny accountů i jejich přenechávání, v případě vzniku jakéhokoliv problému bude account a jeho propuštění řešeno výhradně s registrovaným majitelem a budou požadovány jeho registrační údaje, včetně komunikace z registrovaného čísla ICQ.

Heslo a jeho změna:

Pokud budete chtít, můžete si kdykoliv Vaše přístupové heslo do hry změnit. Použijte ve hře příkaz ".password noveheslo" (příklad - to v uvozovkách, zadávat bez nich: ".password okurka11" Tak získate nové heslo okurka11). Délka nového hesla nesmí překročit 16 znaků, doporučená minimální délka je 8 znaků, v samotném hesle používejte pouze čísla a písmena bez české diakritiky, libovolně kombinované. Nepoužívejte teček, mezer, pomlček, hvězdiček či jiných speciálních znaků. Server nerozlišuje velká a malá písmena.

Nezapomeňte, že správci serveru nezasílají na registrační email aktuální heslo Vašeho accountu a proto ve vlastní zájmu neexperimentujte a držte se striktně zmíněných pravidel.

Postavy propadlé kvůli neaktivitě

V rámci nedávného hardwarového upgradu serveru bylo upuštěno od mazání accountu z důvodu 90 denní neaktivity a nemažou se tak účty, které nejsou déle jak 90 dní lognuty. Toto ovšem neplatí pro accounty bloknuté. Díky této změně je nyní pro každého hráče právě jedna možnost si zažádat o navrácení takto smazané postavy (nikoliv accountu). Hráč se musí prokázat, že postava na daném účtu zřizoval a hrál on, a že hráč neměl za dobu hraní žádný vážný prohřešek a daný účet nebyl nikdy blokován. Tato postava bude obnovena, pokud technické prostředky dovolí, bez jakéhokoliv majetku a jen pro herní účely majitele na jeho účet. Pokud si myslíte, že splňujete podmínky pro navrácení takto ztracené postavy, kontaktujte GM Acaruse.


(-- Pokud používáte našeho průvodce, tudy vede cesta zpět do rubriky Nováčci --)

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů