Poslední save: 03:56 18.04.2024
Menu

Enchanting

Enchanting je velice důležité odvětví. Co je však důležité podotknout žádný začátečník by si s ním neměl zahrávat. Jen pouze mistři svých oborů dokáží a vědí jak přesně postupovat při enchantování.

Nejdůležitější součásti enchantování je Soul Shard, viz. níže.

Vzhled Název Popis
soul shard Soul Shard Pomocí Soul Shardu lze zvyšovat plusovost zbraní/zbrojí

Vylepšení zbraní:

enchanted weapons

Vylepšení zbraní je jednoduchá procedura. Nejdřív musíte nabít Soul Shard pomocí Star Dustu (Pouze craft). Potom vezmete nabitý Soul Shard a aplikujete ho na zbraň, kterou chcete vylepšit. Při úspěšném vylepšení se zvýší zbrani plusovost o +1(tzn. při enchantu +9 zbraně vznikne +10 zbraň). Jakmile dostanete svoji zbraň na plusovost větší než +12, tak zbraně získají speciální barvy. Ovšem je tu i stinná stránka. Při nepovedeném pokusu zbraň ztrácí durabilitu. A čím větší plusovost na zbrani máte tím menší je šance, že se vylepšení povede.

Dále tu je možnost vylepši zbraně pomocí:

Box of Charms:

K nalezení u vendora v venkovní části Scourge Citadel

přidá bonus do statů na obouruční magické zbraně.
pouze na zbraně +5 a více
šance na různé bonusy do statů

Každou zbraň je možné enchantovat pouze jednou, při použití zbraň ztratí trochu své síly (+)! V pokladech bude k nalezení vylepšená verze boxu, která oproti té normální, zkonzumuje pouze polovinu síly.

Vylepšení zbrojí:

To už je trošku složitější takže:

Za MCčka lze v recyklatoru koupit magický svitek na očarování brnění. Ceny svitku jsou: 5.000, 3.000, 2.500, 1.500 MCček.

Vzhled Název Popis
enchant scroll Svitek očarování magických brnění Lze s jeho pomocí zvyšovat plusovost zbrojí.

Standardní + armor přidává heroic popřípadě enfeebled efekt, ten umožňuje že armor lze použít i s nižší fame za cenu malého postihu na armoru. Přes svitky očarování magického brnění změníte armor a umožníte jeho enchantování viz níže. Brnění začne být opět zcela závislé na fámě, viz rubrika zbraně. Pro příklad si uvedeme enchant brnění +10 Platemail. Bude po aplikování svitku k unesení potřebovat 1.500 fame. Tomuto brnění se zafixuje hodnota plusovosti a hodnota ARMORU (rozdíl oproti nepředělanému + brnění kde se armor zvyšuje s fame a v případě nižší fame se lehce zhorší, ovšem stále se unese). Při aplikaci svitku je možné úplné zničení brnění. Šance na zničení je cca 75% u +20 brnění a cca 15% u +5 brnění. Šance na zničení závisí na skillu inscription.

Samotné enchantování:

Vylepšení plate zbrojí pomocí ingotů:

Vylepšit lze pouze +20,+25 plate brnění. Takto vylepšené brnění vám přidá bonus do statů. Tento bonus je u každého povolání jiný.

Vylepšení má tři fáze. Vyždy musíte začít od základní enchantu:

Následně pokračujete přes:

A nakonec:

Vylepšení mage/necro zbrojí pomocí ingotů:

Vylepšit lze pouze +20,+25 brnění. Takto vylepšené brnění vám přidá bonus do statů. Nejdříve musíte navštívit NPC Dempster (1835,2730,0). Koupíte od něj magické šití, popř. vám nabije vaše již zakoupené šitíčko.

Vylepšení má tři fáze. Vyždy musíte začít od základní enchantu:

Následně pokračujete přes:

A nakonec:

Necro brnění vyžadují k enchatntu i !Fairy dusty!.

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů