Poslední save: 17:56 20.05.2024
Menu

Cleric

cleric Oheň praskal a nedalo se říci, že vesele. Posmutnělá nálada okolo sedících postav na něj měla takový vliv, že plameny, jindy tak vesele ohlodávající kusy dřeva, a posléze vítězně tančící nad jeho zuhelnatělými zbytky, se dnes pomalu ploužily a jen velice líně uhlodávaly ze své potravy. Temná hradba stromů za jejich zády a zatažená bezměsíční obloha vytvářely atmosféru smutku a nostalgie. Občas zadul mrazivý vítr, tak mrazivý, jak jen podzimní vítr v yewských lesích dokáže být.

"Bude scházet", řekl mohutný válečník zahalený v medvědích kožešinách a přiložil na oheň. "Myslím, že jste ho dost potřebovali, stále okolo vás běhal a zavazoval vám rány. Pro mě nebyl ňák moc důležitej, hodně vydržím a dokážu se i spoustě úderů vyhnout." Odmlčel se a hledal vhodná slova... "Ovšem někdy, občas, jsem ho potřeboval." Dokončil svůj monolog a zjistil, že mu znovu sjel obvaz z kolene až ke kotníku a ze zranění teče krev. "Jak to jen ten klerik zavazoval, aby to nespadávalo", pomyslel si a vytáhl si obvaz znovu na koleno.

I v této chvíli se ranger musel pousmát, když pozoroval válečníka, jak se snaží držet nohu metr nad zemí, aby mu obvaz nesjížděl. "Já jsem ani moc nepotřeboval léčit, sám to dokáži skoro jako on... snad jen jednou mi docela pomohl. Pamatujete na toho nekromancera, co obýval polorozbořený dům kousek odsud? Ten mě proklel takovým hrozným kouzlem, že se se mnou začal točit celý svět. Tam, kde stál kouzelník, byl najednou ohromný medvěd, místo válečníka jsem..." uvědomil si, že by nemuselo být rozumné říci, že místo válečníka viděl špinavé chrochtající prase. "...válečníka jsem také neviděl a najednou se vedle mě objevil strašlivý růžový drak. Už jsem myslel, že je se mnou konec, ale drak začal šeptat klerikovým hlasem nějakou modlitbu a zčistajasna bylo vše jako dřív." Usmál se při vzpomínce na tu událost a pohladil zaječí pacičku, kterou koupil od čarodějky z Bažin Sklíčenosti. Prý ho pro příště bezpečně ochrání. "Halucinace by sice po chvilce zmizely, ale že je dokázal odstranit hned, bylo mnohem lepší."

"Nyní jsi hrdina," pomyslil si mág. "Měl ses ale vidět, když jsi klečel na kolenou uprostřed probíhající bitvy, hlavu měl zabořenou do napůl shnilého listí a hystericky ječel." Mírně našpulil rty a řekl již nahlas: "Ano, ty jeho modlitbičky byly docela účinné. Dokonce se naučil několik mých kouzel a dokázal mě občas zastoupit". Paladin se na něj unaveně podíval. Tato diskuse mezi klerikem a mágem proběhla snad stokrát, nyní bude muset klerika zastoupit. Začal pomalu, klidně, ostatně tak, jak je jeho zvykem: "Moje i klerikova magie je zcela jiná než tvá. Ty boříš, ničíš a zabíjíš. Povoláváš přírodní elementy, které ti pak slouží. Klerik léčí a uzdravuje. Žehná a posiluje. Jsou to dvě cesty, které se vydaly ze stejného počátku, každá však jiným směrem, občas se protnou, ale jen proto, aby se znovu rozešly." Mág se zachmuřil a odvětil: "Těmito disputacemi jsme s klerikem strávili mnoho nocí. Pokud však vycházíš z magických axiomů stanovených panem..." "Z čeho že vycházíš?" zeptal se válečník. "Z magických axiomů od pana..." "Z čeho??" "Z axiomů..." Válečník prudce vstal a naklonil se přes ohniště k mágovi. "Mluv normálně nebo dostaneš přes hubu!" Na nějakou chvíli pak rozhovor utichl.

"A jak tedy zemřel?" zeptala se mladinká dívenka s popelavě šedou pokožkou a očima černýma jak neproniknutelná tma. Její drobné tělo se skoro ztrácelo vedle těla válečníkova. "Bojovali jsme všichni ve přední linii. Válečník, klerik a Já. Šlo mu to s tím palcátem dobře." "A proč vlastně nepoužívá meče a kopí?" přerušil ho ranger. "Zakazuje mu to jeho víra. Smí používat jen drtivé a tupé zbraně. Ty ale uměl ovládat velice dobře," odvětil paladin a pokračoval. "Pak mě několikrát velice bolestivě zasáhli. Klerik se tedy stáhnul, ukryl se ve stínu a začal mě léčit, jak kouzly, tak obvazy." "No, a pak to přišlo," vyhrknul válečník. "Celá chodba se otřásla a celý svět okolo začal hořet, byl jsem celý v ohni, vlasy a obočí se mi seškvařily a z protější chodby na nás běžely další a další zrůdy - začali jsme se pomalu stahovat, a pak jsme se už stahovali docela rychle..." "Zůstal tam, neměl šanci přežít..." řekl paladin a vše na nějakou dobu znovu upadlo do ticha.

"Jednou jsem viděl, jak poklekl k mrtvému člověku a pouze obvazy, bez modlení, ho přivedl znovu k životu. Jak to je možné?" zeptal se ranger. Mág chvilku počkal, aby si vychutnal ten báječný pocit, kdy na něj hledí všichni přítomní a čekají, až jim hodí drobek ze své nekonečné moudrosti. "To je tak, smrt osvobodí nesmrtelnou duši z těla a ta se pak může vydat kamkoli se jí zachce. Nějakou chvíli se však pohybuje v okolí těla. Této chvíle může klerik využít a spojit znovu tělo s duší. Nic tajemného, pouze manuální zručnost." Ačkoli nechtěl, tak se do poslední věty vkradl nádech pohrdání. "A dokázal bys to ty?" "Když to vezmeme teoreticky, tak samozřejmě. Stačí jen vědět, kolik a čeho použít, mít velice citlivé prsty a dokázat všechny činnosti naprosto přesně provést. Důležité jsou také znalosti starých knih o životě a smrti. A pak ještě několik znalostí a dovedností, prostě nic co by se člověk za několik let intenzivního studia nenaučil." Ačkoli nechtěl, tak se z poslední věty nádech pohrdání ztratil.

Z dálky se ozval dusot kopyt. Všichni bezděky sáhli po zbrani, když však zjistili, že se jedná o jednoho jezdce, spokojeně se znovu usadili. K ohništi se přiřítil klerik, seskočil z koně právě včas, protože se kůň stával průhlednějším a průhlednějším, až z něj veškerá magie vyprchala a zmizel. Z prosekaného a pomačkaného brnění matně svítila studená, jakoby ledová, záře, občas přes něj přejel krvavě rudý výboj. Záře již pomalu pohasínala. Cestou si připravoval mnoho úvodních slov. Většinou se v nich objevovala slova jako zbabělci, bastardi a mnoho dalších podobného ražení... Nyní však, když se rozhlédl kolem ohniště, řekl jen: "Rád vás vidím..." Z protější strany se jako první zvedl válečník, z nohy se mu sesunul chuchvalec zkrvavené látky: "Taky tě rádi vidíme. A nemohl bys mě tohlencto, tento... obvázat?"

Diskusní fórum na téma povolání


Specializace

Medic

Bishop

Monk

STR: 100 DEX: 100 INT: 100
Skill Rozsah
Alchemy 5 75
Anatomy 30 100
Animal Lore 0 80
Animal Taming neumí
Archery neumí
Arms Lore 0 80
Begging 0 30
Blacksmithing neumí
Bowcraft neumí
Camping 0 70
Carpentry neumí
Cartography 5 65
Cooking 0 100
Detect Hidden 0 12
Enticement 0 60
Evaluate Intelligence 0 80
Fencing neumí
Skill Rozsah
Fishing 0 100
Forensic Evaluation 0 90
Healing 40 100
Herding neumí
Hiding 0 60
Inscription 0 70
Item ID 0 80
Lockpicking neumí
Lumberjacking 0 100
Mace Fighting 25 90
Magery 30 90
Magic Resistance 15 100
Meditation 15 100
Mining 0 100
Musicianship 0 80
Necromancy neumí
Parrying 5 80
Skill Rozsah
Peacemaking 0 100
Poisoning neumí
Provocation 0 20
Remove Trap 0 20
Snooping 0 30
Spirit Speak 5 100
Stealing 0 100
Stealth 0 30
Swordsmanship neumí
Tactics 0 100
Tailoring neumí
Taste Identification 0 90
Tinkering neumí
Tracking 0 50
Veterinary 25 100
Wrestling 0 80
Level Kouzlo Runy Reagenty Cast Time
1 Create Food IMY Ga,Mr 10
1 Heal IM Ga,Ss,Gi 10
1 Magic Arrow IPY Ns,Bp 10
1 Night Sight IL Ss,Sa 10
1 Reactive Armor FS Ga,Ss,Sa 10
2 Agility EU Bm,Mr 20
2 Cunning UW Ns,Mr 20
2 Cure AN Ga,Gi 20
2 Harm AM Ss,Ns 20
2 Protection US Ga,Sa,Gi 20
2 Strength UM Ns,Mr 20
3 Bless RS Ga,Mr 30
4 Arch Cure VAN Ga,Mr,Gi 30
4 Arch Protection VUS Ga,Sa,Mr,Gi 30
4 Greater Heal IVM Ga,Ss,Mr,Gi 30
5 Dispel Field AG Ga,Ss,Sa,Bp 40
5 Paralyze AEP Ga,Ss,Mr 40
5 Summon KX Ss,Bm,Mr 40
6 Dispel AO Ga,Sa,Mr 40
6 Mark KPY Bp,Bm,Mr 40
6 Paralyze Field IEG Ss,Bp,Gi 40
6 Reveal WQ Sa,Bm 40
7 Mass Dispel VAO Ga,Sa,Bp,Mr 50
8 Resurrection AC Ga,Bm,Gi 50
Level Pouze svitek Runy Reagenty
3 Teleport RP Bm,Mr
Summoni
Summon Název Magery
kuře Chicken 20.0
awaken spirit Awaken Spirit 30.0
temple spirit Temple Spirit 40.0
kůň Horse 50.0
guardian spirit Guardian Spirit 60.0
angel spirit Angel Spirit 70.0

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů