Poslední save: 09:56 20.06.2024
Menu

Dungeony

Dungeon je místo, kde budete moci naplno ukázat svého bojového ducha a získané bojové dovednosti. V dungeonech platí zákaz se odhlašovat, a to i v podobě ducha.

Pokud objevíte v dungeonu nějaké nesrovnalosti či máte náměty a připomínky, kontaktujte správce příslušného dungeonu. Pokud daný správce není aktivní, problémy sdělujte pomocí page systému a připomínky pište do příslušného topicu na fóru Dark Paradise.


název správce status popis
Ankh Herní GM Otevřen Podzemní doupě vyznavačů sekty Ankh, kteří se snaží získat věčný život za každou cenu. Podle dohadu některých historiků je možné, že je tam vězněna i Pýthie, slavná věštkyně.
Blood Herní GM Otevřen O těchto temných a krvavých prostorách se říká, že se zde ztratili malému upírovi bratr se sestrou, které už dlouho neviděl. Celý tento dungeon je střežen krvelačnou temnou silou a poklad střeží velmi obávaný vrah, který vraždí náhle a bez slitování. Cestou byl prý zahlédnut vzácný oclock potřísněný krví padlých hrdinů.
Cave of Madness Herní GM Otevřen Máš-li odvahu vstup. Pokud se však tvůj duch rád nechá zlákat, měl by ses raději tomuto místu vyhnout. Smrt, zkáza, nekonečné šílenství tě čeká v útrobách této jeskyně. Bohatství to ano, avšak za jakou cenu. První patro prý chrání pár obřích pavouku, který nemají slitování s žádným smrtelníkem. A co je dále? Neodvažuji se hádat.
Covetous Herní GM Otevřen První dvě patra tohoto rozsáhlého podzemního komplexu obývají velice slabé nestvůry, které jsou vhodným cílem začínajících dobrodruhu. Ve třetím patře se nachází prokletý zámek. Kdysi sídlo marnotratného šlechtického rodu, jenž byl postižen temným kouzlem. Obyvatelé zámku, ani živí, ani mrtví, střeží své strašlivé pány - královnu a krále Lichů. Pod zámkem se rozprostírá hluboké podzemní jezero. Dobrodruzi, kterým se podařilo proniknout až sem, vyprávěli, že nedávné zemětřesení odhalilo vchod do sklepení, ve kterém se ukrývají bojovníci klanu Black Claw - Al-Hazredovi služebníci, jejichž invazi se kdysi s vypětím všech sil podařilo odrazit, a kteří si zde vybudovali svatyni, kde uctívají Temného boha.
Cyclop Dungeon Herní GM Otevřen Monumentální jeskynní prostory tohoto dungeonu byly po staletí tradičním sídlem kmenu jednookých obrů. Před padesáti lety ale velká část kmene jeskyně opustila a přesídlila do Starozemě. O důvodech se jen spekuluje: někteří to přičítají bojům o moc mezi cyclopskými vůdci, jiní hovoří o záměrné expanzivní snaze a lze zaslechnout i spekulace o jakémsi nepovedeném nekromantském experimentu. Ať už tomu bylo jakkoliv, v jeskyních zůstala jen malá část původního kmene. Po nedávných personálních čistkách na magické univerzitě v Moonglow údajně několik zapuzených temných mágu našlo právě u cyclopů útočiště a experimentují zde s magií ovládající základní živly.
Cyclops Valley Herní GM Otevřen Údolí obývané kmenem Cyclopů bylo zákeřně přepadeno invazní flotilou Ophidiánů. Organizovanějším a lépe vybaveným Ophidiánům se podařilo zatlačit Cyclopská vojska do nitra údolí, kde se zabarikádovali a a kladou zoufalý odpor. Krvavá bitva je v plném proudu a kdesi v hlubinách údolí se skrývá cyclopský poklad.
Deceit Herní GM Otevřen Původní nekropolis a podzemní hřbitovní komplex, vybudovaný již dávno zapomenutým národem na dalekém severu. Postupem času byly jeho zapečetěné brány prolomeny a začaly ho osídlovat různé druhy nestvůr hledajících útočiště či úkryt před mrazivým počasím ostrova. Vnitřní hrobka, obývaná strážcem celé nekropolis, však zůstala nedotčena. Jedná se o poměrně snadný dungeon, vhodný zejména pro středně pokročilé hrdiny.
Despise Herní GM Otevřen Na dně dungeonu Despise se usídlil klan zlých tajemných mágu. Jejich magie zcela pokřivila charakter běžných obyvatel temných podzemí, nic není tak, jako je tomu jinde. Mágové nesnášejí návštěvy, a proto přezdili chodby velkou spoustou překážek a pastí, ale proslýchá se, že tam dole, v nejtemnější části podzemí se skrývá prastará hrobka králů plná nevýslovných pokladů.
Destard Herní GM Otevřen Před dávnými časy doslechl se hrdina, jehož jméno bylo zapomenuto, o jeskyni největšího draka, jaký kdy chodil po tomto světě. Vydal se tedy do onoho místa zvaného Destard a již jej nikdy nikdo nespatřil. Hrdinové, kteří se rozhodnou jít po jeho stopách, mohou očekávat krátkou, ale náročnou pouť za Otcem všech draků a jeho po léta shromažďovaným pokladem.
Dragon City Herní GM Otevřen Pradávné město draků, jež bylo hlavním městem Dračího impéria. Město však bylo před dávnými lety zasypáno při zemětřesení, které otřáslo celou Britanií a draci se usídlili v Destardu, odkud vyhnali obry. Dračí město bylo znovu objeveno při vykopávkách profesora Sebastiana, okamžitě po svém objevení jej obsadila Dračí armáda a v jeho útrobách se usídlila dračí královská rodina, která je přísně hlídána elitními strážemi.
Drow City Herní GM Otevřen Kdesi pod povrchem leží velké podzemní jezera temnými elfy nazvané Jezero padlých duší. Kolem břehu jezera je postaveno jedno z drowských měst, ale důvod, proč ho zde temní elfové dávno před Apokalypsou vybudovali, není jezero samotné. Poblíž jezera totiž pramení řeka mrtvých. Říká se, že černá a ledově chladná voda tohoto pramene napájí samotný Styx v podsvětí. Vše, čeho se černá voda dotkne, umírá a chřadne. Z živočichů, rostlin i věcí vysává veškerý život. Jedna z pavoučích královen přilákaná strašlivou silou řeky se usídlila poblíž pramene a drowové si kolem něj vybudovali své město. Vstup do drowského města se nacházel na jednom z ostrovů, ale je to tak dávno, že už může být zasypaný. Navíc branami drowů může projít jen pavoučí lid nebo ti, kdo vlastní pavoučí znamení.
Elemental Planes Herní GM Otevřen Svět, který se mění každým krokem. Spalující zima, pekelně rozžhavené pláně, voda, kam jen dohlédneš, zem která rodí jen smrt. To vše tě čeká v těchto místech. Měj se na pozoru, nikdy nevíš, co přinese tvůj další krok.
Fire Herní GM Otevřen Říká se, že kdesi ve Starozemi se propadla skála a vytryskly z ní plameny. Každý, kdo jimi projde, ztratí život i majetek, ale jsou tací, kdo se opět navrátili mezi živé a přinesli zprávy o prameni živé vody a tajuplných ohnivých jeskyních, v nichž je čas od času slyšet teskný nářek a zuřivý řev.
Ve Fire platí zvláštní pravidla - podrobnosti zde.
Fan Dancer Dojo Herní GM Otevřen Staré japonské sídlo. Kdo ví, co se skrývá pod nánosem prachu v jeho sklepeních? Proslýchá se, že dům i podzemí obsadily zlé čarodějnice sloužící démonům spolu s rodem nebezpečných Trifidů.
Fanatic Caves Herní GM Otevřen Prastarý řád se opět snaží dostat na výsluní. Po letech klidu znovu začaly síly temna pracovat na plné obrátky. Fanatičtí kněží prováděli jeden temný rituál za druhým, až se jim to malinko vymklo kontrole. I přes veškerou snahu vše ukončit se otevřelo několik bran, přes které se do našeho světa vřinula všemožná démonická havěť, která v jejich jeskyních nyní sídlí. Kněží toho však chytře využívají a vyslali svou velekněžku Orisi, ať obrátí nevěřící na jejich stranu. Je možné jí spatřit všude tam, kde smrt se prochází a kontroluje svoji práci. Jen ti, kdo promluví s Orisi, a ponesou znamení řádu, mohou vstoupit. Ti mají hledat znamení hada plujícího ve vlnách moře. Mezi lidmi se nese povídačka, že v jejich jeskyních zmizel už nejeden řemeslník, který se tam šel učit prastará umění. Povídá se také, že celý jeskynní komplex je prý propojen se zasněženými vrcholky celé hory, na kterých pramení ledová řeka. Ledová řeka, která jako srdce hory však život nedává, ale nechává ho chřadnout.
Fortress of Despair Herní GM Otevřen Jméno odpovídající tomu, co Vás čeká. Úmorné trápení a dřina při získávání výbavy v této pevnosti, může být následováno vykoupením v podobě velkolepého bohatství, které vás potká při prvních krocích v těchto kobkách. To ale není konec, aby toho nebylo málo po zdlouhavém začátku, musíte si poklad vynést cestou skrze kobky. Při průchodu kobkami vás čekají rozmanité příšery – často neznámé, které vás budou chtít připravit o poklad, který si nesete s sebou.
Hedge Maze Herní GM Otevřen Toto krásné místo vzniklo před velmi dávnými věky a kupodivu si stále zachovává mnoho ze své původní podoby. Traduje se, že dlouhou dobu toto místo obývali Paladinové řádu Stříbrné svíce, ale postupem věků i oni zmizeli v mlze času a zahrada pak postupně zchátrala. Podle vyprávění ale zůstala kdesi v nitru bludiště po Paladinech podivná brána, jejichž smysl se vytratil společně se zánikem řádu. Ale jedna věc se ani po tolika letech nezměnila, zahradu stále obývají víly, stejně jako při vzniku tohoto úžasného místa. Ale po špatných zkušenostech s lidmi a různými zlými bytostmi, které už několikrát pronikly i na toto místo nejsou už k návštěvníkům tak přátelské, jako tomu bylo kdysi dávno.
Heroic Temple Herní GM Otevřen Tato prastará kobka se odkryla při chamtivém dolování horníků v Serpent's Holdu. Podle prvních informací se v jejím srdci ukrývá pradávné zlo. Od padlých andělů až k prastarým drakům.
Hythloth Herní GM Otevřen Na Isle of Avatar se kdysi dávno rozkládal obrovský chrámový komplex zasvěcený čtyřem přírodním živlům: ohni, vodě, zemi a vzduchu. Jak bohatství a věhlas chrámu rostl, stávaly se stále větším lákadlem pro tvory toužící po bohatství ukrytém v chrámových pokladnicích. A tak se stalo, že mocné hordy ďábelských stvoření na ostrov zaútočily, chrámy vyplenily a srovnaly je se zemí. Jedině chrámu ohně se nějakým zázrakem podařilo uniknout zkáze. Jak šel čas, ruiny pohltila džungle a jen legendy dnes vyprávějí o tom, že kdesi pod ostrovem je ukrytý labyrint chodeb a sálů, do nějž se dostane jen ten, komu se podaří rozluštit tajemství čtyř bran.
Ice Dungeon Herní GM Otevřen Ledová jeskyně se stala útočištěm pro Odpadlíky Chaosu, Temné bojovníky, kteří se neštítí zhola ničeho. Nikdo prozatím neví, proč tam jsou, ale proslýchá se, že se tam kdysi našel podivný stříbřitý štít, který nesl znamení rozvětveného kříže, nepochybně znak prastaré Víry Chaosu. Možná nám Ledová Jeskyně ještě neodhalila všechna svá tajemství... kdo ví...
Newbie Dungeon: Jesle Herní GM Otevřen Tento cvičný dungeon se vstupem v Minocu (2540,606,0) obsahuje ty nejslabší druhy monster. Přesto se náročnost v průběhu dungeonu zvyšuje, a je proto vhodné chodit minimálně ve dvou. Vstup je omezen pouze na dobrodruhy začátečníky (výše skillu, fame a karmy).
Newbie Dungeon: Nujel'm Herní GM Otevřen Brána do tohoto začátečnického cvičného dungeonu se nachází v ostrovním městě Nujel'm (2764,875,1) poblíž místního hřbitova. Vstup je jen pro začátečníky (omezen podle skillů, fame a karmy). Dungeon obývá řada lehčích monster, ale přesto je lépe hrdinovi nebojovat samotnému.
Newbie Dungeon: Vesper Herní GM Otevřen Na přístavním molu města Vesper (5202,530,-4) se nachází vstup do dalšího začátečnického dungeonu plného slabších nemrtvých, hadů, pavouků, škorpionů a harpyjí. Vstup opět pouze pro začátečníky.
Newbie Dungeon: Yew Herní GM Otevřen Poslední začátečnický dungeon je kryptou obývanou lehčími nemrtvými. Vstup se nachází poblíž náměstí Yewu.
Newbie Dungeon: Orc Hideout Herní GM Otevřen Doby, kdy orkové plenili v hordách zemi, jsou už dávnou minulostí. Přesto prý kdesi v podzemí ukrývají zbytky zašlé slávy svého kmenového impéria. Vstupy do těchto podzemních síní skřeti dobře střeží ukryti za palisádami svých pevností.
Ophodian lair Herní GM Otevřen Podzemní komplex Ophidianské říše, který byl nedávno objeven po pouštní bouři. Od té doby Ophidiani přepadávají obchodní karavany, které přes poušť přecházejí a schraňují uloupenou kořist v hloubi písečných dun.
Poisoned River Herní GM Otevřen Magická nehoda a tuny odpudivých splašků házených po staletí obyvateli Britainu způsobily katastrofu, kdy podzemní řeka tekoucí pod hlavním městem Britanie byla otrávena. Snaha o jakoukoliv nápravu byla marná. K blízkosti této řeky se shlukují velmi nebezpečná monstra jako škorpióni, elementálové, pavouci a dokonce i nemrtvý.
Pride Herní GM Otevřen Pride... temné místo známé jen z legend a mýtů. Uplynul již dlouhý čas od doby, kdy se poslední skupina statečných hrdinů odvážila vstoupit do těchto míst. Ti, kteří měli to štěstí a vrátili se živí, vyprávěli o podivných úmrtích svých druhů na jízdních zvířatech, o nutnosti sledovat nepřirozené věci kolem sebe, o mocných nepřátelích, ale také o velkých pokladech ukrytých kdesi uvnitř. Bohužel již nežije žádný z těchto hrdinů, místo vstupu do podzemí si vzali sebou ze světa. Kronikářům se však podařil vypátrat původ tohoto místa, plného hrůzy a děsu. V dávných časech žil velmi mocný mág, který se specializoval na povolávání sloužících bytostí a který jimi obsadil podzemí, ve kterém se ukryl. Leč pýcha předchází pád. Byl tak pyšný, že si dovolil na samotného Smrtě. Ten sice přišel, ale s naším mágem zatočil tak, jak to dělá s jakýmkoliv jiným smrtelníkem. Rozzuřené bytosti, které přišly o svého pána, už v jeskyních zůstaly a terorizují dobrodruhy, kteří mají odvahu sem vstoupit. Dokonce se šeptá, že prý duch onoho mága vstupuje do mrtvých těl a střeží nahromaděné poklady.
Ratman Mines Herní GM Otevřen Je to již mnoho let, co se po Ilshenarských loukách a lesích proháněla prazvláštní rasa lidem podobných tvorů. Po jejich úpadku, kdy jejich zemi vyplenila rozličná monstra a zrůdy z těch nejtemnějších příběhů, v dole poblíž jezera se usídlili krysí lidé - Ratmani. Vždy se drželi v temných chodbách svých jeskyní, ale nedávno byl jejich výskyt zaznamenán i podezřele hluboko ve středozemí, jako by jim doly začaly být těsné. Říká se, že prý prohlubovali chodby dál a dál, až narazili na něco, co mělo navždy zůstat pod zemí...
Shame Herní GM Otevřen Spletitý a rozsáhlý jeskynní systém, který obývá řada různých zlých tvorů: ptactvo, gazeři, nemrtví a harpyje, kteří spolu bojují o životní prostor. Pokud jsou ale napadeni zvenčí, jsou schopni se proti narušitelům rychle sjednotit. Postupem času si dominantní postavení v tomto izolovaném temném světě vybudoval prastarý a mocný rod harpyjí vedený svou královnou, jejíž hnízdo chrání početná armáda ptactva. V jeskyních jsou uvězněná mocná tajemství a odhalit je může pouze jejich důkladný průzkum.
Sorcerer's Dungeon Herní GM Otevřen Sorcerer's Dungeon, jak se dnes toto místo nazývá, bylo původně jedno z nejznámějších sídel prastaré rasy Ista'rei. Bylo vybudováno na kaskádách Hali'velnos jako laboratoř a dům vědění. Ti nejmoudřejší z Ista'rei se tam setkávali, aby bádali nad neznámým a aby rozšiřovali vědomosti svého lidu.
Po pádu Ista'rei toto překrásné místo dlouho chátralo a zdálo se mrtvé. Opuštěné. Teprve v posledních dnech se v něm objevilo trochu života. Za svůj domov si ho vybral podivný kult, říkající si "The Cult of the Great Ojo". Podle svědků je to kasta šílenců a bláznů. Lidé se jich však bojí a proto se jejich "chrámu" snaží vyhýbat. Sem tam někdo do těchto končin zabloudí, ale jen málokdy se vrátí...
Není tomu však tak dávno, co se začaly šířit zvěsti. V hlubinách prastaré hory se něco probudilo. Něco pradávného, prastarého. Něco, co přežilo víc, než si málokterý tvor tohoto světa pamatuje. Možná nějaký démon, nebo snad jeden z přeživších Ista'rei vdechnul spodním komnatám život a kult sídlící v prvním patře toleruje jen proto, že mu přináší oběti. Kdo ví, co za pradávnou hrůzu se v hlubinách může skrývat? Kdo ví, jakým bohatstvím oplývá?
Terathran Keep Herní GM Otevřen Ač většina drowských vojsk opustila Starozemi, klid v této bažinaté a bohy opuštěné zemi nenastal. Hluboko pod smrdutými močály, ve svém doupěti procitla ze svého tisíciletého spánku prastará Bahenní Dračice. Země se zatřásla, když se pohnula, vichřice se přehnala nad bažinami, když zamávala svými mohutnými křídly a většina z národů Starozemě se sklonila před její mocí. Dračice poslala svého nejmladšího syna v čele sjednocených vojsk hmyzích bojovníků, ještěrů, škorpionů a pavouků, aby znovu dobyl Pevnost stále ještě obléhanou početnými oddíly temných elfů. Bitva trvala jen krátce. Demoralizované drowské oddíly nemohly dlouho vzdorovat síle čtyř pranárodu. Ti, kteří neutekli, byli zmasakrováni. Pevnost uprostřed blat je osvobozena a Starozemě má opět svou Paní. Skupinka dobrodruhů z Moonglow se vydala do Pevnosti s cílem zabít syna Bahenní dračice, který Pevnost ovládá, leč nikdo z nich se nevrátil.
Terra Sanctum Herní GM Otevřen Legendy vyprávějí o posvátné elfské zahradě ukryté kdesi ve Starozemi. Posledním pozůstatku ráje, kterým kdysi prý celá tato pochmurná země bažin a pouští bývala. Pak přišla Apokalypsa a zničila vše kromě malého údolí, jehož krásy zachránila Lehiet, jedna z posledních bohyň elfů. Ta i nadále opatruje a chrání toto svaté nedotčené místo a skrývá ho před světem.
Underground Quagmire Herní GM Otevřen Dungeon je podzemní bahnitá jeskyně, do které vykopali díru houževnatí AFK horníci z nedalekého dolu na Homare. Už dávno ji však obývá různá havěť a více či méně lidské bytosti. Dosud neznámý kult si tam postavil v jednom z ramen tajnou pokladnici, leč neradovali se dlouho - o pokladnici se dozvěděli draci, kteří poklady, jak známo velmi milují, a milou pokladnici jim prostě zabrali.
Water Herní GM Otevřen Kdesi na širém moři se sešlo pár příšerek, které si postavily vlastní vesničku, jež nyní usilovně brání před všemi návštěvníky. Zní to jako pohádka? Možná ano, možná je to jen jedna z pověstí, jež koluje mezi námořníky. Možná.
Wisp Herní GM Otevřen Temné kobky skýtají nejedno nebezpečí. Zatím není moc lidí, kteří by se vrátili se zprávou, která by blíže popisovala daný labyrint.
Wrong Herní GM Otevřen Temná zapáchající díra plná špatnosti. Kmeny goblinů, ogrů a jiných stvůr zde v nelidských podmínkách drží své otroky, které unášejí, aby pro ně pracovali, nebo kvůli výkupnému. Jen málokterý otrok zde přežije déle než několik týdnů. Říká se, že celému komplexu vládne jeden z pradávných draků, ale kdo ví, co je na tom pravdy...
Yomotsu Mines Herní GM Otevřen Yomotsu Mines byly po dlouhá desetiletí známé svými bohatými nalezišti drahých kovů. Horníci v touze po vyšších a vyšších ziscích kopali hluboko do nitra hory a spleť tunelů a štol nabývala na rozsáhlosti. V posledních týdnech ale přicházeli z nejhlubších častí dolů znepokojivé zprávy. Vyděšení kopáči vyprávěli o podivné narudlé záři, o šeptavých hlasech, skřípání či nářků ozývajících se v tunelech. Vše vyvrcholilo, když se při kopání narazilo na obrovskou kamennou sochu démona. Hned nato začali horníci vybíhat z dolu s tím, že tunely jsou plné pekelných monster, která trhají jejich druhy na kusy, a že dokonce i kámen ožívá. Průzkumná výprava několika samurajů, kteří byli vyslání, aby zjistili, co se v dolech děje, se nevrátila a od toho dne jsou doly uzavřené.

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů