Poslední save: 09:56 20.06.2024
Menu

Kontakty

Správci serveru jsou ti, kdož pro Vás server připravují. Mají absolutní pravomoce ohledně chodu celého světa včetně změn v něm provedených.GMs (Game Masters)

jsou správci hry, kteří mají v této absolutní pravomoce (viz pravidla hry). GM se starají o správu serveru, hry, jejích nastavení a řešení problémů s hráči. Ve hře mohou vystupovat pod různými jmény, ale z jejich vzhledu je vždy patrné, že se jedná o nehráčskou postavu. GMs mají za jménem postavy vždy uvedeno přízvisko "Dark Paradise GM", tento titul není povoleno používat hráčům. GMs často vystupují pod jménem "The First" nebo "The Second" a nosí oblečenou "Gm róbu". Není to však pevným pravidlem. Každý správce má u svého jména a kontaktu uvedenou oblast, kterou se zabývá.

Herní GMs (GameMasters)

jsou správci hry starající se o aktuální problémy přímo ve hře a v této se vyskytující. Tyto správce je možno kontaktovat pro pomoc ve hře (úpravu domů, výměna dveří, přepsání nájmu, apod.). Správci, kteří nemají v náplni práce uvedeno "herní záležitosti" tyto neřeší a je zbytečné je pro ně kontaktovat.

Spolupracovníci

serveru jsou obvykle hráči. Nemají herní práva ani povinnosti, ale podílejí se významným způsobem na chodu serveru Dark Paradise.

Poradci

jsou bývalá, nebo neaktivní GMs, na něž není možno se obracet s žádnými záležitostmi, ale stále patří do realizačního teamu.

GM a poradci na Dark Paradise mají kromě běžných herních událostí definované specifické zaměření. Mezi GM platí zároveň pravidlo zastupitelnosti a plné vzájemné rovnoprávnosti. Pokud kterýkoliv ze správců serveru učiní rozhodnutí, je pro hráče konečné a neodvolatelné.

Pravidla pro komunikaci se správci serveru:

Game Masteři (herní)
Game Masteři jsou nejvyšší herní autoritou s nejvyššími herními pravomocemi.
Fairy
Náplň práce: herní záležitosti, page, questy
ICQ #: ICQ 661514189
Gilraen
Náplň práce: herní záležitosti, questy, page
Kontakt #: Facebook
Alois
Náplň práce: herní záležitosti, questy, page
Kontakt #: Facebook
Eric
Náplň práce: herní záležitosti, questy, page
Kontakt #: Facebook
Rocket
Náplň práce: herní záležitosti,pvp questy, page
Kontakt #: Facebook
Gwud
Náplň práce: herní záležitosti,pvp questy, page
Kontakt #: Facebook
Game Masteři (neherní)
Acarus
Náplň práce: administrace, skripta
ICQ #: ICQ 77049985
S čím je možno se na mne obracet: reaktivace, technická podpora
Quido
Náplň práce: technická podpora
Kontakt #: Facebook
Poradci
Vasako alias Václav Kotyk && Rick
Zakladatel a spolumajitel serveru (1.6.2000)
Spolupracovníci serveru
Spolupracovníci serveru se nepodílejí na běžné správě hry. Zároveň ani nemají příslušné herní pravomoci. Proto je v žádném případě NEKONTAKTUJTE za účelem herní rady či pomoci.
Mulambo
Náplň práce: tvorba mapy, skripty, úpravy webu
ICQ #: ICQ 162439157
Neaktivní Game Masteři
Ocroc
Sofia
Kaj
Prudom
None
Edail
Grim
Haalvig
Daniel
Naja
Triglav
Gryf

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů