Poslední save: 19:56 20.05.2024
Menu

Ranger

ranger Nechoď moc daleko!" slyšel, jak za ním volala chůva. "Už přeci nejsem malý kluk," pomyslel si klučina a dál si pohrával se starým šípem se zvláštním peřím, který našel u cesty. "Kdo ví, jaké to je, vystřelit takový veliký šíp a trefit třeba..." zamyslel se, "...třeba jelena... ne ne, třeba velkého obra, nebo kyklopa..." Usmál se nad svým nápadem a povzdechl si. "No jo, ale mně nikdo luk nepůjčí".

Ani si nevšiml a najednou se ocitl na kraji důlního města Minocu u lesa. V tu chvíli zahlédl velkého jezdce na koni. Krásný černý mustang se leskl v odrazu slunce. Viděl, že muž už je starý, šedivé vlasy i vous, vrásčité čelo. Jeho tělo bylo potetováno nějakými zvláštními runami. Klučina strnul, když se jeho oči střetnuly s jezdcovými. Viděl, že starý ranger toho hodně prožil, v jeho očích se zračila staletí. Jeho kroužková zbroj z nějakého zvláštního materiálu byla na mnoha místech proděravělá. Muž seděl vzpřímeně, v jedné ruce otěže, ve druhé velkou bílou kuši. "Ta musí být těžká," pomyslel si chlapec. Muž ji ovšem držel jako by nic, bylo vidět, že je hodně silný...

"P... p... pane!?" odvážil se promluvit klučina, ale jazyk se mu zadrhl... Jezdec se zahleděl na malého troufalce a usmál se... "P... pane, jaké je to být rangerem?" zeptal se klučík, žmoulaje v ruce špinavý šíp. "A proč tě to zajímá?" řekl muž a zkoumavě se zahleděl na pohublého chlapce. Chlapec se nadechl, a pak jen bezvládně rozhodil ruce. Starý ranger pomalu sesedl z koně a pustil ho na pastvu. Sedl si na spadlý strom, aby si uvolnil ztuhlé klouby.

"Hmmm..." zamyslel se starý muž, "ranger je velmi složité povolání. Ranger je největší znalec přírody a zvířat, musí se naučit znát a dokázat ochočit divoká zvířata. Jak pro potřebu ostatních, tak i jako bojová zvířata. Takový Grizzly je silný společník v nerovných bojích, zrovna tak jako Zostrich. Toto umění rangera je velice vyhledávané, zejména různými společenstvími dobrodruhů, která za ochočená zvířata platí vysoké částky.

Ranger je též výtečný stopař, zachytí stopy i na velkou vzdálenost a je často vyhledáván jako lovec zvěře a vůdce skupiny pronásledovatelů monster. Ve skupině se osvědčí nejen jako nejlepší střelec, ale i jako skvělý ranhojič a léčitel různých otrav způsobených otrávenými zbraněmi, kouzly, ale i pokud někdo pozře jedovaté houby nebo byliny." Usmál se. "Vzpomínám si, že jsem jednou projížděl lesem a na jednom palouku byla skupina měšťanů na výletě, zpola otrávená houbami..." Muž se hlasitě rozesmál. Malému posluchači zacukaly koutky.

"Slyšel jsem pane, že ranger umí i kouzlit..." zasnil se. "Že... že umí přivolat i bouři a vykouzlit ledního medvěda a..." vyhrkl rychle klučina. "Pravdou je, že i ranger umí pár kouzel, já jsem se učil ještě od elfských mistrů v Měsíčních horách, ale to je už dávno," zasnil se muž. "Jednou, když jsme se vypravili do hlubin nejděsivější pekelné výspy na tomto světě, zvané Despice," vyprávěl muž a nevědomky si sáhl na síť jizev na tváři, "...se naše skupina dostala do nesnází, zákeřně nás napadly stvůry a já jediný jsem se zachránil skrytím, které jako ranger ovládám na mistrovské úrovni, a tak jsem unikl ostřížím zrakům stvůr. Poté, co se stvůry nažraly mrtvých druhů a odtáhly, jsem musel zastupovat kouzelníka a ranhojiče a všechny druhy oživit. Myslel jsem, že moje elfská kouzla nebudou stačit, ale ukázalo se, že ano. Nakonec jsme stvůry porazily."

Klučina ani nedutal a hltal každé slovo. "A pane, co je tohle za zvláštní bílou kuši a tamhle máte zase zelený luk s nějakými ornamenty?!" zahleděl se na rangerovy zbraně. "Toto je kouzelná těžká kuš, je mnohem silnější než obyčejná kuše." Ukázal na krásnou, sněhově bílou kuši, kterou držel v klíně. "Je velmi vzácná. Ten zelený luk, to je Elfí Luk, lépe se s ním míří a zasahuje cíl, než s ostatními zbraněmi. Ranger má velký výběr zbraní, několik druhů základních, přes kouzelné, až po speciální, určené jenom pro něj. Dále zbraně z různých kovů, jako je stříbro a shadow, proti nemrtvým a pavoukům a pavoučím lidem.

Ranger má také velký výběr ve zbrojích. Zejména Ranger's zbroj a Phoenix Armour jsou velmi účinné a žádané. Bohužel je omezen jen na kroužkovou a drátěnou zbroj, takže mu kupec může prodat tyto druhy zbrojí z různých kovů. Pak je tu skupina kouzelných zbrojí a již zmíněných specialit." Zamyslel se muž, chlapec netrpělivě poposedl.

"Pane, a co když vám dojdou šípy?" vyzvídal klučina. "V tom případě..." usmál se muž, "mám možnost použít kopí, se kterým zacházím mistrovsky, nebo jiné zbraně, se kterými již nevládnu tak přesně." Klučina se zahleděl směrem k mustangovy na kterém viděl velké kopí a uloveného jelena...

...muž odjížděl směrem k jezerům, na hlavě měl paroží dvanácteráka… Klučina si pohrával s novým malým lukem, který mu muž udělal. Ještě jednou se ohlédl za zvláštním starým mužem, který se před ním vynořil lesa. Ten však už byl pryč, jakoby tu nikdy ani nebyl. Kdyby nedržel v ruce malý luk se zvláštními runami, tak by tomu všemu možná ani nevěřil.

Diskusní fórum na téma povolání

STR: 100 DEX: 130 INT: 70
Skill Rozsah
Alchemy neumí
Anatomy 15 100
Animal Lore 15 100
Animal Taming 0 100
Archery 35 100
Arms Lore 5 90
Begging 0 50
Blacksmithing 0 30
Bowcraft 10 45
Camping 0 100
Carpentry neumí
Cartography 5 75
Cooking 0 50
Detect Hidden 0 18
Enticement 0 40
Evaluate Intelligence 0 60
Fencing 0 90
Skill Rozsah
Fishing 0 100
Forensic Evaluation 0 40
Healing 25 90
Herding 0 80
Hiding 0 100
Inscription neumí
Item ID 0 50
Lockpicking 0 100
Lumberjacking 0 100
Mace Fighting 0 60
Magery 15 60
Magic Resistance 5 80
Meditation 0 25
Mining 0 100
Musicianship 0 50
Necromancy neumí
Parrying 0 80
Skill Rozsah
Peacemaking 0 30
Poisoning 0 70
Provocation neumí
Remove Trap 0 100
Snooping 0 50
Spirit Speak 0 30
Stealing 0 100
Stealth 0 90
Swordsmanship 10 80
Tactics 25 100
Tailoring neumí
Taste Identification 0 60
Tinkering neumí
Tracking 5 100
Veterinary 25 100
Wrestling 5 80
Level Kouzlo Runy Reagenty Cast Time
1 Magic Arrow IPY Ns,Bp 10
1 Night Sight IL Ss,Sa 10
2 Harm AM Ss,Ns 20
4 Lightning POG Sa,Bp,Mr 30
5 Summon KX Ss,Bm,Mr 40
6 Mark KPY Bp,Bm,Mr 40
8 Resurrection AC Ga,Bm,Gi 50
Level Pouze svitek Runy Reagenty
3 Teleport RP Bm,Mr
Summoni
Summon Název Magery
kuře Chicken 20.0
pes Dog 40.0
mrož Walrus 40.0
jestřáb Hawk 45.0
kůň Horse 50.0
vlk Wolf 50.0
hnědý medvěd Brown Bear 55.0
medvěd grizly Grizzly Bear 60.0
vzteklý pes Rabid Dog 70.0
fénix Phoenix Tracking 120.0 + Magery 70.0 + 110.0 Animal Lore (pouze v Phoenix Chainmail kompletu)

Specializace:

Změna je možná za 1 000 000 zlatých a podle další cesty i podle skillu.
Skládané zbraně lze použít libovolně s jakoukoliv specializací
Existuje zde možnost prohloubit své umění popřípadě se přeorientovat na jiné ovládaní darů přírody. Hledejte odpovědi v temných lesích...

Základní hraničář

Druid


Ostrostřelec


Shaman

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů