Poslední save: 15:32 04.07.2020
Menu

Nájmy

Nájemní domy a pokoje v hostincích patří k relativně levným možnostem ubytování. Vhodné využití pro ně najdou mladí hrdinové a řemeslníci, kteří ještě nemají kam složit hlavu, ale i gildy, které chtějí mít svou místnost nebo budovu přímo ve městě. Pokud máte zájem pronajmout si luxusní bydlení ve městě pod ochranou stráží, je tato volba právě pro Vás. Nájemní domy mají výhodu ve svém umístění v blízkosti městských obchodů a většinou jsou mnohem luxusnější než domy stavěné. Platí se u nich pravidelné měsíční nájemné. U nájemních domů platí zákaz umisťování předmětů do jejich okolí (vyjma dekorací, a veřejně prospěšných předmětů - výhně apod.).

Lepší, ale také nákladnější variantou bydlení je vlastní dům. Podrobnosti najdete v Základech v kapitole Domy.

Typy nájmů:

Nájemní prostory jsou dvojího typu: domky a pokoje v hostincích. Liší se v zásadě jen cenou a vzhledem Renter's Boardu (nájemní štít). Pokoje v hostincích jsou zpravidla menší a levnější, navíc méně bezpečné. Obecná pravidla jsou pro oba typy nájmů stejná.

Nájemní štít

Každý nájemní dům či byt je vybaven Nájemním štítem (Renter's Board). Na něj si může majitel napsat své jméno (jen v případě "velkého" štítu na domcích) a jsou zde uvedeny nezbytné údaje o domě (majitel, doba zaplacení nájmu, č. domu apod.).

Vybavení pokojů a domů:

Pokoje v hostincích jsou bohužel často bugové, proto doporučujeme pořídit si do pokoje Secure Chest nebo Bezpečnou bednu a cennější majetek uschovávat do nich. Případné zmizení majetku GM neřeší.

Nepište page kvůli odstranění postelí, či dalšího nábytku z pokojů. Tyto věci jsou pevně dány ve hře a ani GM je nedokáže odstranit.

Jak získat nájem?

Volný nájem

Volný nájem je označen na seznamu objektů dále na stránce slovem "volno". Tento nájem získáte buď výměnou za deed na nájem, který lze získat buď od bývalého majitele, nebo z pokladu.Případně můžete o volný nájem napsat page ve znění("Prosím o nájem xx, svoje ID postavy."), tento nájem vám bude poskytnut za trojnásobek měsíčního nájmu. Tzn. pokud nájem stojí 20k/ měsíc tak jeho pronájem vás bude stát 60k. Toto platí v pouze v případě, že nemáte vlastnický deed na nájem. Volné nájmy vznikají zpravidla po propadnutí nájmu a vyklizení prostor.

Deed na nájem

V pokladu nebo jako odměnu za splnění questu můžete získat deed, který opravňuje k realizaci nájmu. V seznamu je označen jako "pouze quest" - znamená to, že deed je nebo bude umístěn někde ve světě, nebo se o jeho realizaci majitel ještě nepřihlásil. Deed je přenosný a pokud jste jeho majiteli, můžete ho darovat nebo přenechat jinému hráči. Ale pozor, pokud nebude deed do určité doby realizován, pozbude platnost a nájem bude uvolněn. Deedy jsou zpravidla na menší domky nebo řadovky na venkově.

Dražba

Pokud je na seznamu nájem označen "v dražbě", znamená to, že v termínu, který bude oznámen prostřednictvím novinek, dojde k veřejné dražbě objektu. Nájem pak získá nejvyšší nabídka. Do dražby zpravidla postupují objekty, které jsou něčím výjimečné (velikostí, polohou...).

Postup realizace nájmu

Pro registraci nájmu na postavu je nutná přítomnost GM. Upozorněte proto pomocí systému HELP - Zpráva pro GM (Page) na váš požadavek správce. Zprávu zasílejte od vybraného domu (např.: Mám zájem o pokoj/dům c.xx na xxxx,xxxx Moje ID je xxxx). GM vás při nejbližší vhodné příležitosti vyhledá a nájemné s vámi dojedná, v případě že odlognete postavu, na kterou chcete nájem přepsat u daného domu a máte nájem viditelně v základním batohu či bance, může vám GM přepsat nájem i pokud jste off-line. Vybraný dům či pokoj GM osadí dveřmi a dá vám k dispozici 1 ks magického klíče. Předpokládá se, že objekt, který má volný nájem GM před předáním zkontroluje na odlognuté postavy.

Platba nájemného

Hlídejte si pečlivě dobu nájmu a vámi zaplacené nájemné. Platba se realizuje na domovním nájemním štítě poklikem. Nájem může zaplatit kdokoliv, ale započítává se ve prospěch současného majitele, proto pokud nechcete sponzorovat stávající obyvatele, neplaťte nájemné na cizích domech. Nájem je možno platit maximálně na 3 měsíce dopředu. Nájem je platný ještě v den, který je uveden na boardu a na www.

Domy, které nemají zaplacen nájem, mohou být okamžitě bez náhrady vyklizeny a pronajaty dalšímu nájemci. Exekuci nemusí předcházet žádné varování a není počítáno s žádnou tolerancí po době splatnosti. Ve vlastním zájmu si proto pravidelně kontrolujte údaje na nájemním štítu a na této www stránce.

V případě dobré vůle bohů mohou neplatiči svůj majetek nalézt na dně dungeonu Deceit po dobu jednoho měsíce od data vyklizení, poté bude všechen majetek nenávratně smazán. V takovém případě se volný majetek v domě umístí do Secure Chest postavy, na kterou byl registrován nájem. Ostatní Secure Chcest jsou umístěny samostatně. Upozorňujeme, že si GM vyhrazuje právo rozhodnout, který majetek má cenu a umístit do skladu pro neplatiče jen majetek hodnotný (takže prázdné skříně a sekurky s 50 steaky a jednou ress róbou tak budete hledat marně).

Je třeba si uvědomit, že pokud byla smazána postava, na kterou byl nájem zapsán, objeví se na boardu nesmyslný název majitele nebo dokonce board zmizí. V takovém případě se nájem považuje za volný a postupuje se stejně jako v případě nezaplacení nájmu.

Přepisování nájmů

Přepis je vždy realizován pomocí Deedu na nájem, který si stávající majitel může nechat vydat v menu Renter's boardu. Za deed je účtován poplatek 2 měsíčních nájmů.

Důsledky vytvoření Deedu na nájem:

V případě vlastnictví domu guildou, je třeba o vytvoření Deedu na převod požádat GM.

Držitel deedu na nájem obdrží klíč od domu výměnou za deed pomocí systému page. Deedy vytvořené hráči mají maximální platnost 30 dní. Po této době automaticky zmizí a dům je považován za propadlý.

Jaké jsou pravomoce majitele domu

Majitel nájmu uvedený na Renter's Boardu nebo na cedulce má pravomoce, které ho opravňují požadovat po GM určité úkony. Většina těchto úkonů je placená služba zpravidla v ceně 10K za úkon.

Jaké jsou povinnosti majitele domu

Seznam hostinců s pokoji k pronájmu

101 Sweet Dreams Inn in Britain
102 The Falconer's Inn in Skara Brae
103 The Ironwood Inn in Vesper
104 The Morning Star Inn in Jhelom
105 The Peg Leg Inn in Buccaneer's Den
106 The Pirate's Plunder Inn in Buccaneer's Den
107 The Rusty Anchor in Trinsic
108 The Scholar's Inn in Moonglow
109 The Shattered Skull Inn in Skara Brae
110 The Stag&Lion Inn in Magincia
111 The Treveller's Inn in Trinsic
112 The Wayfarer's Inn in Britain
113 The Big Lake Inn in Britain
114 The Broken Arrow Inn in Serpent's Hold
115 Vesper Youth Hostel
116 Craft's Guild in Britain
117 The Alone Sculpture in Homare
118 The Sweet Lounge in Nujel'm
119 The Solid Four in Trinsic
120 Bath House in Buccaneer's Den
121 Hostinec v Cernem lese

Hostinské pokoje mají v seznamu nájmů číslo složené z čísla domu a čísla pokoje. Takže pokoj č. 1 ve Sweet Dreams Inn in Britain je označen jako 10101.

Pronájem ohrádek

Nové ohrádky nejsou k dispozici. Ve stávajicích ohrádkách je zakázáno jejich využívání k chování jiných zvířat než z respawnů. Porušení tohoto pravidla se trestá zrušením zakoupených spawnů bez náhrady, případně propadnutím nájmu ohrady. Spory ohledně zvěře v ohradě (vytamovaní, zabití a pod.) GM neřeší.

Cslo domku Njemn Lokace Zaplaceno do
1300002494,601,007.08.2020
2250002567,529,1505.08.2020
3250002582,525,1502.11.2020
4350001452,1712,008.09.2020
5300002506,601,013.09.2020
6300002481,600,011.07.2020
7250002591,541,15osobn vlastnictv
8250002601,610,0volno
9650001620,1568,3012.07.2020
10250004576,480,0volno
11900002499,390,0volno
12250002426,496,1520.08.2020
13250002616,623,023.11.2020
14250002594,643,021.07.2020
15250002603,624,0volno
16600001673,1600,008.07.2020
17250002424,470,1519.09.2020
18250002425,480,1515.10.2020
19900001553,1688,3010.08.2020
20500001633,1520,35volno
211800002280,1609,20osobn vlastnictv
231750001848,2837,1018.08.2020
24250002593,528,1521.09.2020
25350001470,1712,006.08.2020
26400001656,1561,10volno
271050003175,1236,2010.08.2020
28350001464,1712,007.10.2020
29250001400,4011,0volno
30900001501,1528,4003.08.2020
31700001540,1720,20osobn vlastnictv
32750001681,1576,2025.07.2020
33300001401,1808,0volno
34300002670,2136,005.09.2020
35400004714,318,028.07.2020
36650001649,1552,2807.08.2020
37400001648,1577,002.10.2020
38750001668,1552,3020.07.2020
39850001608,1525,40osobn vlastnictv
40250002576,538,1307.08.2020
41350001514,1595,1019.10.2020
421450001889,2842,2525.08.2020
43400001664,1580,517.08.2020
451100001424,3706,0osobn vlastnictv
461800003174,1296,026.07.2020
47250004576,474,0volno
48250004592,481,0volno
49950004636,402,010.07.2020
50250004592,476,0volno
51250004592,489,0volno
52250004592,496,0volno
53300001386,1808,016.10.2020
54600001712,1565,5026.10.2020
55200004814,494,0volno
56600001511,1576,2007.09.2020
57300001392,1821,004.10.2020
58900001626,1672,1525.08.2020
59450001622,1768,5917.08.2020
60650003244,1745,024.09.2020
61700004643,500,0volno
62800002322,1684,2018.10.2020
63300001408,1817,004.07.2020
641400002856,937,014.11.2020
6645000610,984,024.07.2020
67550003166,1727,0volno
6875000478,856,011.08.2020
69350002542,682,0volno
70250004576,490,0volno
71250004576,496,0volno
7355000456,1105,026.08.2020
74250001427,3968,005.07.2020
7555000417,1040,0volno
76450001330,3680,0volno
77450001314,3696,0volno
78450001337,3696,0volno
79450001320,3709,0volno
81500001318,3736,0volno
82500001333,3736,0volno
83500001320,3749,0volno
84500001334,3760,0volno
85250001400,4016,0volno
86250001436,3968,025.08.2020
87350002510,643,0volno
88350002526,644,011.10.2020
89250004560,471,0volno
90250004560,478,0volno
91250004560,486,0volno
92250004560,500,0volno
94250003027,1332,020.10.2020
9555000464,1136,019.10.2020
9650000328,1049,0volno
97350001458,1712,025.10.2020
98900001945,2691,2004.09.2020
99550002918,808,003.10.2020
100450001935,2694,2007.09.2020
101700001944,2708,20volno
102550001961,2695,20volno
1036000002966,3368,1503.10.2020
1041050002304,1557,508.08.2020
105900002296,1703,2031.08.2020
106500004850,499,0volno
107500004852,454,008.09.2020
1081450001538,1752,15osobn vlastnictv
1092450002354,1605,2030.08.2020
110650004701,211,2125.09.2020
111750001184,1714,0osobn vlastnictv
112600001256,1709,025.09.2020
113450001158,1624,0volno
114600001230,1584,007.08.2020
115450001158,1552,011.08.2020
116650004718,204,2025.10.2020
117450001141,1824,0volno
118450001195,1856,0volno
119450001264,1891,0volno
120350001973,3565,531.07.2020
121350002528,681,0volno
122350002533,663,0volno
123350002542,643,0volno
12440000461,968,0volno
12560000560,1209,0volno
12660000661,1008,014.07.2020
127250003038,3432,1503.10.2020
141250003056,1260,026.08.2020
143450001480,1728,028.09.2020
144550001561,1752,1515.07.2020
145550001569,1752,15volno
146550001576,1752,15volno
147200004826,670,0osobn vlastnictv
148500004584,735,006.09.2020
149250004444,198,0volno
150250004452,198,0volno
151250004475,198,0volno
152250004488,196,0volno
153800004466,202,017.09.2020
154550004648,340,022.08.2020
155500004794,598,019.10.2020
156300002264,1221,0osobn vlastnictv
157300002241,1208,019.08.2020
158300002230,1220,025.08.2020
159300002237,1192,025.06.2020
16065000282,992,024.08.2020
16155000641,944,0volno
16260000653,1088,003.11.2020
16345000574,1128,0volno
16455000677,1208,0osobn vlastnictv
16540000737,888,010.08.2020
16650000400,1229,024.08.2020
16750000336,1246,028.08.2020
168550001174,3648,004.09.2020
169400001457,3832,0volno
170250001359,3856,0volno
171250001364,3856,0volno
172250001370,3856,0volno
173250001381,3856,0volno
174250001387,3856,0osobn vlastnictv
1751100001440,3869,0osobn vlastnictv
176400001466,3992,019.07.2020
177400001474,3992,0volno
178400001486,3992,0volno
179400001408,4036,2volno
189250003000,1301,001.10.2020
190250003000,1293,010.07.2020
192250003093,1236,0osobn vlastnictv
1931250002752,986,022.09.2020
194950002904,741,028.07.2020
195650002952,934,0osobn vlastnictv
1961200002848,913,0volno
197750002968,812,020.07.2020
198650002909,720,028.08.2020
199300002777,2136,005.07.2020
200300002680,2157,0osobn vlastnictv
2012100003053,3408,1518.10.2020
2021350001974,3579,007.09.2020
203450001921,3565,718.10.2020
204550001912,3575,017.08.2020
205400001892,3561,528.09.2020
20650000896,2385,006.10.2020
2071000002432,536,021.10.2020
208550002488,436,1521.10.2020
209350002520,661,0volno
210300002550,661,0volno
211600002428,560,007.08.2020
21250000813,2200,027.07.2020
213115000750,2160,024.07.2020
21450000816,2321,030.07.2020
215250003283,1865,40volno
216250003259,1817,20volno
217250003292,1793,4009.10.2020
218500003291,1921,4031.10.2020
2192100001871,2656,031.08.2020
2202350001807,2716,026.07.2020
2212050001830,2685,0volno
2222350001839,2688,011.10.2020
223600001863,2686,-1volno
224550001130,3664,004.08.2020
2252100001998,2915,015.10.2020
226400001130,3616,028.06.2020
22755000653,2168,011.09.2020
2291050002046,2782,025.10.2020
2302150001820,2809,026.07.2020
2311000001656,1653,022.07.2020
2321200001372,3712,008.08.2020
23350000797,2272,031.07.2020
234800002270,1652,2002.11.2020
235500001481,1600,2002.09.2020
236600001480,1749,-121.10.2020
237450001438,1600,2018.08.2020
238900002302,1756,2027.07.2020
239300002632,2102,1028.08.2020
240550002432,443,1521.09.2020
241450003104,1317,016.10.2020
242150000622,2144,006.08.2020
24320000752,2270,012.09.2020
24420000743,2352,007.09.2020
24520000865,2320,009.09.2020
246500003024,781,019.08.2020
247650003231,1705,0volno
248500001429,1584,3021.10.2020
249900001448,1670,1106.09.2020
250400001384,3794,009.10.2020
251450001497,1724,820.10.2020
252500002286,1761,2114.08.2020
253450003060,1292,0osobn vlastnictv
254450003081,1292,011.08.2020
255450003064,1322,0volno
256450003104,1279,0osobn vlastnictv
257450003056,1338,025.07.2020
2582200003141,1340,010.08.2020
2601800003146,1356,0osobn vlastnictv
261700001851,3565,326.11.2020
262650001842,3592,826.11.2020
263400001449,1728,030.07.2020
2641350001615,1592,-2osobn vlastnictv
265400003049,3376,1502.09.2020
2661050001997,2872,1022.09.2020
267300003054,3424,1518.10.2020
2681000001592,1566,20osobn vlastnictv
270650003213,1761,028.06.2020
2711000001942,2740,1010.07.2020
272550001843,3641,023.08.2020
273450001865,3664,025.08.2020
274550001894,3674,017.10.2020
275850001944,3666,026.07.2020
277250001964,3638,302.11.2020
278250001964,3651,331.07.2020
279250001964,3664,303.07.2020
280250001983,3638,5volno
281250001983,3651,318.08.2020
282250001983,3664,325.07.2020
2834400002035,2813,1217.10.2020
2844500003144,1408,0volno
2844500003144,1410,0volno
301400000344,529,25volno
30270000395,527,2805.08.2020
303120000380,555,2517.08.2020
30440000398,584,2503.10.2020
305360000378,597,25volno
307115000317,602,2517.08.2020
31025000361,3321,1519.10.2020
31140000337,3344,2029.09.2020
31240000356,3365,2017.08.2020
31365000322,3403,1531.08.2020
31420000313,3372,21osobn vlastnictv
31575000268,3343,3006.07.2020
31675000316,3322,1824.09.2020
31760000296,3413,1507.11.2020
31825000260,3403,1528.09.2020
31935000241,3415,2124.10.2020
32035000246,3460,21osobn vlastnictv
32180000226,3436,1523.07.2020
32220000259,3390,1503.10.2020
32320000265,3390,15osobn vlastnictv
32420000271,3390,1504.10.2020
32520000277,3390,1504.10.2020
32620000281,3360,1510.07.2020
32720000287,3360,1531.07.2020
32820000293,3360,1514.08.2020
32920000299,3360,15osobn vlastnictv
3301750003599,438,025.10.2020
3000250003042,3468,1503.10.2020
300140000566,1112,004.10.2020
3002250004733,752,011.10.2020
300340000665,952,019.10.2020
3004200002213,896,023.10.2020
3005400004803,590,002.11.2020
300640000669,1192,021.07.2020
3007200001969,2679,19v drabe
3008200004578,720,011.10.2020
300930000388,584,2511.10.2020
1020115000610,2242,025.10.2020
1020215000616,2242,014.10.2020
1020315000598,2244,1volno
1020515000592,2252,2volno
1020615000598,2252,124.08.2020
1020715000604,2252,129.06.2020
1020815000610,2252,2volno
1020920000616,2252,0volno
10501150002714,2089,0volno
10502150002723,2089,0volno
10503200002715,2080,0volno
10504200002724,2080,0volno
10601150002668,2232,2volno
10602150002674,2241,4volno
10603150002683,2241,4volno
10801200004560,423,126.09.2020
1090120000569,2168,106.10.2020
11901350001903,2701,20osobn vlastnictv

Copyright 1999-2020 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů