Poslední save: 18:15 15.11.2018
Menu

Nájmy

N ájemní domy a pokoje v hostincích patří k relativně levným možnostem ubytování. Vhodné využití pro ně najdou mladí hrdinové a řemeslníci, kteří ještě nemají kam složit hlavu, ale i gildy, které chtějí mít svou místnost nebo budovu přímo ve městě. Pokud máte zájem pronajmout si luxusní bydlení ve městě pod ochranou stráží, je tato volba právě pro Vás. Nájemní domy mají výhodu ve svém umístění v blízkosti městských obchodů a většinou jsou mnohem luxusnější než domy stavěné. Platí se u nich pravidelné měsíční nájemné. U nájemních domů platí zákaz umisťování předmětů do jejich okolí (vyjma dekorací, a veřejně prospěšných předmětů - výhně apod.).

Lepší, ale také nákladnější variantou bydlení je vlastní dům. Podrobnosti najdete v Základech v kapitole Domy.

Typy nájmů:

Nájemní prostory jsou dvojího typu: domky a pokoje v hostincích. Liší se v zásadě jen cenou a vzhledem Renter's Boardu (nájemní štít). Pokoje v hostincích jsou zpravidla menší a levnější, navíc méně bezpečné. Obecná pravidla jsou pro oba typy nájmů stejná.

Nájemní štít

Každý nájemní dům či byt je vybaven Nájemním štítem (Renter's Board). Na něj si může majitel napsat své jméno (jen v případě "velkého" štítu na domcích) a jsou zde uvedeny nezbytné údaje o domě (majitel, doba zaplacení nájmu, č. domu apod.).

Vybavení pokojů a domů:

Pokoje v hostincích jsou bohužel často bugové, proto doporučujeme pořídit si do pokoje Secure Chest nebo Bezpečnou bednu a cennější majetek uschovávat do nich. Případné zmizení majetku GM neřeší.

Nepište page kvůli odstranění postelí, či dalšího nábytku z pokojů. Tyto věci jsou pevně dány ve hře a ani GM je nedokáže odstranit.

Jak získat nájem?

Volný nájem

Volný nájem je označen na seznamu objektů dále na stránce slovem "volno". Tento nájem získáte buď výměnou za deed na nájem, který lze získat buď od bývalého majitele, nebo z pokladu.Případně můžete o volný nájem napsat page ve znění("Prosím o nájem xx, svoje ID postavy."), tento nájem vám bude poskytnut za trojnásobek měsíčního nájmu. Tzn. pokud nájem stojí 20k/ měsíc tak jeho pronájem vás bude stát 60k. Toto platí v pouze v případě, že nemáte vlastnický deed na nájem. Volné nájmy vznikají zpravidla po propadnutí nájmu a vyklizení prostor.

Deed na nájem

V pokladu nebo jako odměnu za splnění questu můžete získat deed, který opravňuje k realizaci nájmu. V seznamu je označen jako "pouze quest" - znamená to, že deed je nebo bude umístěn někde ve světě, nebo se o jeho realizaci majitel ještě nepřihlásil. Deed je přenosný a pokud jste jeho majiteli, můžete ho darovat nebo přenechat jinému hráči. Ale pozor, pokud nebude deed do určité doby realizován, pozbude platnost a nájem bude uvolněn. Deedy jsou zpravidla na menší domky nebo řadovky na venkově.

Dražba

Pokud je na seznamu nájem označen "v dražbě", znamená to, že v termínu, který bude oznámen prostřednictvím novinek, dojde k veřejné dražbě objektu. Nájem pak získá nejvyšší nabídka. Do dražby zpravidla postupují objekty, které jsou něčím výjimečné (velikostí, polohou...).

Postup realizace nájmu

Pro registraci nájmu na postavu je nutná přítomnost GM. Upozorněte proto pomocí systému HELP - Zpráva pro GM (Page) na váš požadavek správce. Zprávu zasílejte od vybraného domu (např.: Mám zájem o pokoj/dům c.xx na xxxx,xxxx Moje ID je xxxx). GM vás při nejbližší vhodné příležitosti vyhledá a nájemné s vámi dojedná, v případě že odlognete postavu, na kterou chcete nájem přepsat u daného domu a máte nájem viditelně v základním batohu či bance, může vám GM přepsat nájem i pokud jste off-line. Vybraný dům či pokoj GM osadí dveřmi a dá vám k dispozici 1 ks magického klíče. Předpokládá se, že objekt, který má volný nájem GM před předáním zkontroluje na odlognuté postavy.

Platba nájemného

Hlídejte si pečlivě dobu nájmu a vámi zaplacené nájemné. Platba se realizuje na domovním nájemním štítě poklikem. Nájem může zaplatit kdokoliv, ale započítává se ve prospěch současného majitele, proto pokud nechcete sponzorovat stávající obyvatele, neplaťte nájemné na cizích domech. Nájem je možno platit maximálně na 3 měsíce dopředu. Nájem je platný ještě v den, který je uveden na boardu a na www.

Domy, které nemají zaplacen nájem, mohou být okamžitě bez náhrady vyklizeny a pronajaty dalšímu nájemci. Exekuci nemusí předcházet žádné varování a není počítáno s žádnou tolerancí po době splatnosti. Ve vlastním zájmu si proto pravidelně kontrolujte údaje na nájemním štítu a na této www stránce.

V případě dobré vůle bohů mohou neplatiči svůj majetek nalézt na dně dungeonu Deceit po dobu jednoho měsíce od data vyklizení, poté bude všechen majetek nenávratně smazán. V takovém případě se volný majetek v domě umístí do Secure Chest postavy, na kterou byl registrován nájem. Ostatní Secure Chcest jsou umístěny samostatně. Upozorňujeme, že si GM vyhrazuje právo rozhodnout, který majetek má cenu a umístit do skladu pro neplatiče jen majetek hodnotný (takže prázdné skříně a sekurky s 50 steaky a jednou ress róbou tak budete hledat marně).

Je třeba si uvědomit, že pokud byla smazána postava, na kterou byl nájem zapsán, objeví se na boardu nesmyslný název majitele nebo dokonce board zmizí. V takovém případě se nájem považuje za volný a postupuje se stejně jako v případě nezaplacení nájmu.

Přepisování nájmů

Přepis je vždy realizován pomocí Deedu na nájem, který si stávající majitel může nechat vydat v menu Renter's boardu. Za deed je účtován poplatek 2 měsíčních nájmů.

Důsledky vytvoření Deedu na nájem:

V případě vlastnictví domu guildou, je třeba o vytvoření Deedu na převod požádat GM.

Držitel deedu na nájem obdrží klíč od domu výměnou za deed pomocí systému page. Deedy vytvořené hráči mají maximální platnost 30 dní. Po této době automaticky zmizí a dům je považován za propadlý.

Jaké jsou pravomoce majitele domu

Majitel nájmu uvedený na Renter's Boardu nebo na cedulce má pravomoce, které ho opravňují požadovat po GM určité úkony. Většina těchto úkonů je placená služba zpravidla v ceně 10K za úkon.

Jaké jsou povinnosti majitele domu

Seznam hostinců s pokoji k pronájmu

101 Sweet Dreams Inn in Britain
102 The Falconer's Inn in Skara Brae
103 The Ironwood Inn in Vesper
104 The Morning Star Inn in Jhelom
105 The Peg Leg Inn in Buccaneer's Den
106 The Pirate's Plunder Inn in Buccaneer's Den
107 The Rusty Anchor in Trinsic
108 The Scholar's Inn in Moonglow
109 The Shattered Skull Inn in Skara Brae
110 The Stag&Lion Inn in Magincia
111 The Treveller's Inn in Trinsic
112 The Wayfarer's Inn in Britain
113 The Big Lake Inn in Britain
114 The Broken Arrow Inn in Serpent's Hold
115 Vesper Youth Hostel
116 Craft's Guild in Britain
117 The Alone Sculpture in Homare
118 The Sweet Lounge in Nujel'm
119 The Solid Four in Trinsic
120 Bath House in Buccaneer's Den
121 Hostinec v Cernem lese

Hostinské pokoje mají v seznamu nájmů číslo složené z čísla domu a čísla pokoje. Takže pokoj č. 1 ve Sweet Dreams Inn in Britain je označen jako 10101.

Pronájem ohrádek

Existuje možnost pronajmutí ohrádky (pouze stávající ohrady, nové ohrady se nestavějí). V ohradách není domovní zóna. Do ohrady je možno pořídit si předem určený počet spawnů domácího zvířectva (vyjma jezdítek a pack zvěře), jehož cena je 100Kgp jako každé jiné dekorace. Je zakázáno ohrádek využívat k chování jiných zvířat než z respawnů. Porušení tohoto pravidla se trestá zrušením zakoupených spawnů bez náhrady, případně propadnutím nájmu ohrady. Spory ohledně zvěře v ohradě (vytamovaní, zabití a pod.) GM neřeší.

Cslo domku Njemn Lokace Zaplaceno do
1300002494,601,021.03.2019
2250002567,529,1503.02.2019
3250002582,525,1516.12.2018
4350001452,1712,023.12.2018
5300002506,601,027.01.2019
6300002481,600,017.02.2019
7250002591,541,15osobn vlastnictv
8250002601,610,010.01.2019
9650001620,1568,3001.01.2019
10250004576,480,0volno
11900002499,390,0volno
12250002426,496,1528.11.2018
13250002616,623,001.04.2019
14250002594,643,004.12.2018
15250002603,624,005.12.2018
16600001673,1600,014.01.2019
17250002424,470,1522.12.2018
18250002425,480,1529.01.2019
19900001553,1688,3018.01.2019
20500001633,1520,35volno
211800002280,1609,20osobn vlastnictv
231750001848,2837,1015.12.2018
24250002593,528,1530.01.2019
25350001470,1712,021.12.2018
26400001656,1561,1018.01.2019
271050003175,1236,2007.12.2018
28350001464,1712,024.02.2019
29250001400,4011,0volno
30900001501,1528,40volno
31700001540,1720,20osobn vlastnictv
32750001681,1576,2008.12.2018
33300001401,1808,0volno
34300002670,2136,024.02.2019
35400004714,318,016.12.2018
36650001649,1552,2805.01.2019
37400001648,1577,008.01.2019
38750001668,1552,3011.12.2018
39850001608,1525,40volno
40250002576,538,1327.12.2018
41350001514,1595,1002.02.2019
421450001889,2842,2509.02.2019
43400001664,1580,527.11.2018
451100001424,3706,0osobn vlastnictv
461800003174,1296,008.01.2019
47250004576,474,0volno
48250004592,481,0volno
49950004636,402,0volno
50250004592,476,0volno
51250004592,489,0volno
52250004592,496,0volno
53300001386,1808,008.04.2019
54600001712,1565,5010.01.2019
55200004814,494,015.01.2019
56600001511,1576,2023.12.2018
57300001392,1821,0volno
58900001626,1672,15volno
59450001622,1768,5930.01.2019
60650003244,1745,008.01.2019
61700004644,500,0volno
62800002322,1684,2001.02.2019
63300001408,1817,015.02.2019
641400002856,937,001.04.2019
6645000610,984,0volno
67550003166,1727,005.12.2018
6875000478,856,025.12.2018
69350002542,682,002.02.2019
70250004576,490,0volno
71250004576,496,0volno
7355000456,1105,009.01.2019
74250001427,3968,0volno
7555000417,1040,0volno
76450001330,3680,0volno
77450001314,3696,0volno
78450001337,3696,014.12.2018
79450001320,3709,0volno
81500001318,3736,0volno
82500001333,3736,0volno
83500001320,3749,0volno
84500001334,3760,024.12.2018
85250001400,4016,001.02.2019
86250001436,3968,023.01.2019
87350002510,643,0volno
88350002526,644,026.12.2018
89250004560,471,0volno
90250004560,478,0volno
91250004560,486,0volno
92250004560,500,0volno
93250003064,1269,0volno
94250003027,1332,005.03.2019
9555000464,1136,002.02.2019
9650000328,1049,0volno
97350001458,1712,008.02.2019
98900001945,2691,2019.12.2018
99550002918,808,0volno
100450001935,2694,20volno
101700001944,2708,20volno
102550001961,2695,2024.03.2019
1036000002966,3368,1517.02.2019
1041050002304,1557,515.12.2018
105900002296,1703,20volno
106500004850,499,0volno
107500004852,454,0volno
1081450001538,1752,15osobn vlastnictv
1092450002354,1605,2012.02.2019
110650004701,211,2127.01.2019
111750001184,1714,0osobn vlastnictv
112600001256,1709,025.02.2019
113450001158,1624,0volno
114600001230,1584,027.01.2019
115450001158,1552,008.12.2018
116650004718,204,2004.11.2018
117450001141,1824,012.03.2019
118450001195,1856,013.11.2018
119450001264,1891,010.01.2019
120350001973,3565,512.02.2019
121350002528,681,0volno
122350002533,663,0volno
123350002542,643,0volno
12440000461,968,0volno
12560000560,1209,0volno
12660000661,1008,0volno
127250003038,3432,1517.02.2019
137250003056,1237,0volno
138250003056,1245,0volno
141250003056,1260,0volno
142250003054,1276,0volno
143450001480,1728,024.11.2018
144550001561,1752,15volno
145550001569,1752,15volno
146550001576,1752,15volno
147200004826,670,028.03.2019
148500004584,735,001.01.2019
149250004444,198,0volno
150250004452,198,0volno
151250004475,198,0volno
152250004488,196,0volno
153800004466,202,031.01.2019
154550004648,340,0volno
155500004794,598,002.02.2019
156300002264,1221,0osobn vlastnictv
157300002241,1208,010.04.2019
158300002230,1220,024.01.2019
159300002237,1192,027.01.2019
16065000282,992,019.02.2019
16155000641,944,017.02.2019
16260000653,1088,0volno
16345000574,1128,0volno
16455000677,1208,008.02.2019
16540000737,888,0volno
16650000400,1229,0volno
16750000336,1246,0volno
168550001174,3648,019.12.2018
169400001457,3832,0volno
170250001359,3856,0volno
171250001364,3856,0volno
172250001370,3856,0volno
173250001381,3856,0volno
174250001387,3856,0osobn vlastnictv
1751100001440,3869,0osobn vlastnictv
176400001466,3992,0volno
177400001474,3992,0volno
178400001486,3992,0volno
179400001408,4036,2volno
189250003000,1301,014.02.2019
192250003093,1236,013.02.2019
1931250002752,986,006.02.2019
194950002904,741,022.12.2018
195650002952,934,010.04.2019
1961200002848,913,028.12.2018
197750002968,812,003.12.2018
198650002909,720,012.12.2018
199300002777,2136,017.01.2019
200300002680,2157,0osobn vlastnictv
2012100003053,3408,1501.02.2019
2021350001974,3579,002.02.2019
203450001921,3565,701.02.2019
204550001912,3575,030.01.2019
205400001892,3561,526.12.2018
20650000896,2385,0volno
2071000002432,536,010.12.2018
208550002488,436,1510.12.2018
209350002520,661,0volno
210300002550,661,026.03.2019
211600002428,560,021.11.2018
21250000813,2200,006.01.2019
213115000750,2160,009.03.2019
21450000816,2321,029.12.2018
215250003283,1865,4026.01.2019
216250003259,1817,2018.02.2019
217250003292,1793,4029.01.2019
218500003291,1921,4004.03.2019
2192100001871,2656,013.12.2018
2202350001807,2716,009.12.2018
2212050001830,2685,0volno
2222350001839,2688,026.12.2018
223600001863,2686,-124.02.2019
224550001130,3664,016.02.2019
2252100001998,2915,022.03.2019
226400001130,3616,009.02.2019
22755000653,2168,0volno
2291050002046,2782,012.02.2019
2302150001820,2809,0volno
2311000001656,1653,003.02.2019
2321200001372,3712,014.01.2019
23350000797,2272,014.12.2018
234800002270,1652,2016.02.2019
235500001480,1600,2010.12.2018
236600001480,1749,-110.12.2018
237450001438,1600,20volno
238900002302,1756,2016.12.2018
239300002632,2102,10volno
240550002432,443,1524.12.2018
241450003104,1317,029.01.2019
242150000622,2144,018.12.2018
24320000752,2270,002.02.2019
24420000743,2352,023.11.2018
24520000865,2320,027.02.2019
246500003024,781,003.03.2019
247650003231,1705,019.12.2018
248500001429,1584,3022.11.2018
249900001448,1670,1121.12.2018
250400001384,3794,025.01.2019
251450001497,1724,817.03.2019
252500002286,1761,2128.12.2018
253450003060,1292,029.10.2018
254450003081,1292,015.12.2018
255450003064,1322,0volno
256450003104,1279,0osobn vlastnictv
257450003056,1338,007.01.2019
2582200003141,1340,023.01.2019
2601800003146,1356,0osobn vlastnictv
261700001851,3565,322.12.2018
262650001842,3592,815.01.2019
263400001449,1728,012.01.2019
2641350001615,1592,-2volno
265400003049,3376,1515.02.2019
2661050001997,2872,1005.02.2019
267300003054,3424,1501.02.2019
2681000001592,1566,20osobn vlastnictv
270650003213,1761,030.12.2018
2711000001942,2740,1023.11.2018
272550001843,3641,031.03.2019
273450001865,3664,009.03.2019
274550001894,3674,009.02.2019
275850001944,3666,008.04.2019
277250001964,3638,327.02.2019
278250001964,3651,314.12.2018
279250001964,3664,318.12.2018
280250001983,3638,306.01.2019
281250001983,3651,304.02.2019
282250001983,3664,329.01.2019
2833900002035,2813,1201.03.2019
301400000344,529,2516.12.2018
30270000395,527,2812.02.2019
303120000380,555,25volno
30440000398,584,25volno
305360000378,597,2502.12.2018
307115000317,602,2530.01.2019
31025000361,3321,1525.11.2018
31140000337,3344,2017.01.2019
31240000356,3365,2027.01.2019
31365000322,3403,1515.12.2018
31420000313,3372,21osobn vlastnictv
31575000268,3343,3001.12.2018
31675000316,3322,1826.02.2019
31760000296,3413,1524.02.2019
31825000260,3403,1524.11.2018
31935000241,3415,2122.11.2018
32035000246,3460,21osobn vlastnictv
32180000226,3436,1506.12.2018
32220000259,3390,1517.02.2019
32320000265,3390,15osobn vlastnictv
32420000271,3390,1529.03.2019
32520000277,3390,1529.03.2019
32620000281,3360,15volno
32720000287,3360,1505.02.2019
32820000293,3360,1528.12.2018
32920000299,3360,15osobn vlastnictv
3301750003599,438,012.02.2019
3000250003042,3468,15pouze quest
300140000566,1112,029.03.2019
3002250004733,752,026.12.2018
300340000665,952,002.02.2019
3004200002213,896,023.03.2019
3005400004803,590,016.02.2019
300640000669,1192,003.01.2019
3007200001969,2679,1924.03.2019
3008200004578,720,026.12.2018
300930000388,584,2526.12.2018
1020115000610,2242,008.02.2019
1020220000616,2242,008.01.2019
1020315000598,2243,1volno
1020415000592,2243,312.04.2019
1020515000592,2252,2volno
1020615000598,2252,108.12.2018
1020715000604,2252,117.12.2018
1020815000610,2252,228.01.2019
1020920000616,2252,027.11.2018
10501150002714,2089,0volno
10502150002723,2089,0volno
10503200002715,2080,0volno
10504200002724,2080,0volno
10601150002668,2232,2volno
10602150002674,2241,4volno
10603150002683,2241,4volno
10801200004560,423,110.01.2019
1090120000569,2168,121.03.2019
1170910000237,3484,1513.02.2019
11804250003137,1395,513.02.2019
11901350001903,2701,20osobn vlastnictv

Copyright 1999-2018 Dark Paradise