Poslední save: 20:02 16.10.2021
Menu

Nájmy

Nájemní domy a pokoje v hostincích patří k relativně levným možnostem ubytování. Vhodné využití pro ně najdou mladí hrdinové a řemeslníci, kteří ještě nemají kam složit hlavu, ale i gildy, které chtějí mít svou místnost nebo budovu přímo ve městě. Pokud máte zájem pronajmout si luxusní bydlení ve městě pod ochranou stráží, je tato volba právě pro Vás. Nájemní domy mají výhodu ve svém umístění v blízkosti městských obchodů a většinou jsou mnohem luxusnější než domy stavěné. Platí se u nich pravidelné měsíční nájemné. U nájemních domů platí zákaz umisťování předmětů do jejich okolí (vyjma dekorací, a veřejně prospěšných předmětů - výhně apod.).

Lepší, ale také nákladnější variantou bydlení je vlastní dům. Podrobnosti najdete v Základech v kapitole Domy.

Typy nájmů:

Nájemní prostory jsou dvojího typu: domky a pokoje v hostincích. Liší se v zásadě jen cenou a vzhledem Renter's Boardu (nájemní štít). Pokoje v hostincích jsou zpravidla menší a levnější, navíc méně bezpečné. Obecná pravidla jsou pro oba typy nájmů stejná.

Nájemní štít

Každý nájemní dům či byt je vybaven Nájemním štítem (Renter's Board). Na něj si může majitel napsat své jméno (jen v případě "velkého" štítu na domcích) a jsou zde uvedeny nezbytné údaje o domě (majitel, doba zaplacení nájmu, č. domu apod.).

Vybavení pokojů a domů:

Pokoje v hostincích jsou bohužel často bugové, proto doporučujeme pořídit si do pokoje Secure Chest nebo Bezpečnou bednu a cennější majetek uschovávat do nich. Případné zmizení majetku GM neřeší.

Nepište page kvůli odstranění postelí, či dalšího nábytku z pokojů. Tyto věci jsou pevně dány ve hře a ani GM je nedokáže odstranit.

Jak získat nájem?

Volný nájem

Volný nájem je označen na seznamu objektů dále na stránce slovem "volno". Tento nájem získáte buď výměnou za deed na nájem, který lze získat buď od bývalého majitele, nebo z pokladu.Případně můžete o volný nájem napsat page ve znění("Prosím o nájem xx, svoje ID postavy."), tento nájem vám bude poskytnut za trojnásobek měsíčního nájmu. Tzn. pokud nájem stojí 20k/ měsíc tak jeho pronájem vás bude stát 60k. Toto platí v pouze v případě, že nemáte vlastnický deed na nájem. Volné nájmy vznikají zpravidla po propadnutí nájmu a vyklizení prostor.

Deed na nájem

V pokladu nebo jako odměnu za splnění questu můžete získat deed, který opravňuje k realizaci nájmu. V seznamu je označen jako "pouze quest" - znamená to, že deed je nebo bude umístěn někde ve světě, nebo se o jeho realizaci majitel ještě nepřihlásil. Deed je přenosný a pokud jste jeho majiteli, můžete ho darovat nebo přenechat jinému hráči. Ale pozor, pokud nebude deed do určité doby realizován, pozbude platnost a nájem bude uvolněn. Deedy jsou zpravidla na menší domky nebo řadovky na venkově.

Dražba

Pokud je na seznamu nájem označen "v dražbě", znamená to, že v termínu, který bude oznámen prostřednictvím novinek, dojde k veřejné dražbě objektu. Nájem pak získá nejvyšší nabídka. Do dražby zpravidla postupují objekty, které jsou něčím výjimečné (velikostí, polohou...).

Postup realizace nájmu

Pro registraci nájmu na postavu je nutná přítomnost GM. Upozorněte proto pomocí systému HELP - Zpráva pro GM (Page) na váš požadavek správce. Zprávu zasílejte od vybraného domu (např.: Mám zájem o pokoj/dům c.xx na xxxx,xxxx Moje ID je xxxx). GM vás při nejbližší vhodné příležitosti vyhledá a nájemné s vámi dojedná, v případě že odlognete postavu, na kterou chcete nájem přepsat u daného domu a máte nájem viditelně v základním batohu či bance, může vám GM přepsat nájem i pokud jste off-line. Vybraný dům či pokoj GM osadí dveřmi a dá vám k dispozici 1 ks magického klíče. Předpokládá se, že objekt, který má volný nájem GM před předáním zkontroluje na odlognuté postavy.

Platba nájemného

Hlídejte si pečlivě dobu nájmu a vámi zaplacené nájemné. Platba se realizuje na domovním nájemním štítě poklikem. Nájem může zaplatit kdokoliv, ale započítává se ve prospěch současného majitele, proto pokud nechcete sponzorovat stávající obyvatele, neplaťte nájemné na cizích domech. Nájem je možno platit maximálně na 3 měsíce dopředu. Nájem je platný ještě v den, který je uveden na boardu a na www.

Domy, které nemají zaplacen nájem, mohou být okamžitě bez náhrady vyklizeny a pronajaty dalšímu nájemci. Exekuci nemusí předcházet žádné varování a není počítáno s žádnou tolerancí po době splatnosti. Ve vlastním zájmu si proto pravidelně kontrolujte údaje na nájemním štítu a na této www stránce.

V případě dobré vůle bohů mohou neplatiči svůj majetek nalézt na dně dungeonu Deceit po dobu jednoho měsíce od data vyklizení, poté bude všechen majetek nenávratně smazán. V takovém případě se volný majetek v domě umístí do Secure Chest postavy, na kterou byl registrován nájem. Ostatní Secure Chcest jsou umístěny samostatně. Upozorňujeme, že si GM vyhrazuje právo rozhodnout, který majetek má cenu a umístit do skladu pro neplatiče jen majetek hodnotný (takže prázdné skříně a sekurky s 50 steaky a jednou ress róbou tak budete hledat marně).

Je třeba si uvědomit, že pokud byla smazána postava, na kterou byl nájem zapsán, objeví se na boardu nesmyslný název majitele nebo dokonce board zmizí. V takovém případě se nájem považuje za volný a postupuje se stejně jako v případě nezaplacení nájmu.

Přepisování nájmů

Přepis je vždy realizován pomocí Deedu na nájem, který si stávající majitel může nechat vydat v menu Renter's boardu. Za deed je účtován poplatek 2 měsíčních nájmů.

Důsledky vytvoření Deedu na nájem:

V případě vlastnictví domu guildou, je třeba o vytvoření Deedu na převod požádat GM.

Držitel deedu na nájem obdrží klíč od domu výměnou za deed pomocí systému page. Deedy vytvořené hráči mají maximální platnost 30 dní. Po této době automaticky zmizí a dům je považován za propadlý.

Jaké jsou pravomoce majitele domu

Majitel nájmu uvedený na Renter's Boardu nebo na cedulce má pravomoce, které ho opravňují požadovat po GM určité úkony. Většina těchto úkonů je placená služba zpravidla v ceně 10K za úkon.

Jaké jsou povinnosti majitele domu

Seznam hostinců s pokoji k pronájmu

101 Sweet Dreams Inn in Britain
102 The Falconer's Inn in Skara Brae
103 The Ironwood Inn in Vesper
104 The Morning Star Inn in Jhelom
105 The Peg Leg Inn in Buccaneer's Den
106 The Pirate's Plunder Inn in Buccaneer's Den
107 The Rusty Anchor in Trinsic
108 The Scholar's Inn in Moonglow
109 The Shattered Skull Inn in Skara Brae
110 The Stag&Lion Inn in Magincia
111 The Treveller's Inn in Trinsic
112 The Wayfarer's Inn in Britain
113 The Big Lake Inn in Britain
114 The Broken Arrow Inn in Serpent's Hold
115 Vesper Youth Hostel
116 Craft's Guild in Britain
117 The Alone Sculpture in Homare
118 The Sweet Lounge in Nujel'm
119 The Solid Four in Trinsic
120 Bath House in Buccaneer's Den
121 Hostinec v Cernem lese

Hostinské pokoje mají v seznamu nájmů číslo složené z čísla domu a čísla pokoje. Takže pokoj č. 1 ve Sweet Dreams Inn in Britain je označen jako 10101.

Pronájem ohrádek

Nové ohrádky nejsou k dispozici. Ve stávajicích ohrádkách je zakázáno jejich využívání k chování jiných zvířat než z respawnů. Porušení tohoto pravidla se trestá zrušením zakoupených spawnů bez náhrady, případně propadnutím nájmu ohrady. Spory ohledně zvěře v ohradě (vytamovaní, zabití a pod.) GM neřeší.

číslo domku Nájemné Lokace Zaplaceno do
1 30000 2494,601,0 11.12.2021
2 25000 2567,529,15 06.04.2022
3 25000 2582,525,15 05.12.2021
4 35000 1452,1712,0 15.12.2021
5 30000 2506,601,0 23.02.2022
6 30000 2481,600,0 26.01.2022
7 25000 2591,541,15 osobní vlastnictví
8 25000 2601,610,0 21.12.2021
9 65000 1620,1568,30 02.01.2022
10 25000 4576,480,0 volno
11 90000 2499,390,0 volno
12 25000 2426,496,15 07.03.2022
13 25000 2616,623,0 06.04.2022
14 25000 2594,643,0 07.12.2021
15 25000 2603,624,0 volno
16 60000 1673,1600,0 osobní vlastnictví
17 25000 2424,470,15 osobní vlastnictví
18 25000 2425,480,15 23.02.2022
19 90000 1553,1688,30 17.12.2021
20 50000 1633,1520,35 volno
21 180000 2280,1609,20 osobní vlastnictví
23 175000 1848,2837,10 02.01.2022
24 25000 2593,528,15 osobní vlastnictví
25 35000 1470,1712,0 12.01.2022
26 40000 1656,1561,10 volno
27 105000 3175,1236,20 15.02.2022
28 35000 1464,1712,0 07.03.2022
29 25000 1400,4011,0 volno
30 90000 1501,1528,40 osobní vlastnictví
31 70000 1540,1720,20 osobní vlastnictví
32 75000 1681,1576,20 volno
33 30000 1401,1808,0 19.12.2021
34 30000 2670,2136,0 08.04.2022
35 40000 4714,318,0 21.03.2022
36 65000 1649,1552,28 22.04.2022
37 40000 1648,1577,0 01.02.2022
38 75000 1668,1552,30 31.12.2021
39 85000 1608,1525,40 osobní vlastnictví
40 25000 2576,538,13 01.03.2022
41 35000 1514,1595,10 05.07.2022
42 145000 1889,2842,25 14.04.2022
43 40000 1664,1580,5 06.05.2022
45 110000 1424,3706,0 osobní vlastnictví
46 180000 3174,1296,0 13.12.2021
47 25000 4576,474,0 volno
48 25000 4592,481,0 volno
49 95000 4636,402,0 01.12.2021
50 25000 4592,476,0 volno
51 25000 4592,489,0 volno
52 25000 4592,496,0 volno
53 30000 1386,1808,0 12.08.2022
54 60000 1712,1565,50 21.03.2022
55 20000 4814,494,0 04.05.2022
56 60000 1511,1576,20 11.02.2022
57 30000 1392,1821,0 21.07.2022
58 90000 1626,1672,15 27.03.2022
59 45000 1622,1768,59 15.03.2022
60 65000 3244,1745,0 17.03.2022
61 70000 4643,500,0 25.12.2021
62 80000 2322,1684,20 03.03.2022
63 30000 1408,1817,0 volno
64 140000 2856,937,0 23.02.2022
66 45000 610,984,0 13.11.2021
67 55000 3166,1727,0 02.05.2022
68 75000 478,856,0 volno
69 35000 2542,682,0 volno
70 25000 4576,490,0 volno
71 25000 4576,496,0 volno
73 55000 456,1105,0 osobní vlastnictví
74 25000 1427,3968,0 volno
75 55000 417,1040,0 02.01.2022
76 45000 1330,3680,0 31.03.2022
77 45000 1314,3696,0 volno
78 45000 1337,3696,0 volno
79 45000 1320,3709,0 volno
81 50000 1318,3736,0 volno
82 50000 1333,3736,0 volno
83 50000 1320,3749,0 volno
84 50000 1334,3760,0 volno
85 25000 1400,4016,0 25.12.2021
86 25000 1436,3968,0 16.05.2022
87 35000 2510,643,0 volno
88 35000 2526,644,0 02.08.2022
89 25000 4560,471,0 volno
90 25000 4560,478,0 volno
91 25000 4560,486,0 volno
92 25000 4560,500,0 volno
94 25000 3027,1332,0 volno
95 55000 464,1136,0 05.07.2022
96 50000 328,1049,0 14.05.2022
97 35000 1458,1712,0 19.03.2022
98 90000 1945,2691,20 07.12.2021
99 55000 2918,808,0 04.04.2022
100 45000 1935,2694,20 11.02.2022
101 70000 1944,2708,20 volno
102 55000 1961,2695,20 15.11.2021
103 600000 2966,3368,15 29.03.2022
104 105000 2304,1557,5 09.02.2022
105 90000 2296,1703,20 13.02.2022
106 50000 4850,499,0 volno
107 50000 4852,454,0 15.12.2021
108 145000 1538,1752,15 osobní vlastnictví
109 245000 2354,1605,20 26.01.2022
110 65000 4701,211,21 13.02.2022
111 75000 1184,1714,0 osobní vlastnictví
112 60000 1256,1709,0 23.12.2021
113 45000 1158,1624,0 volno
114 60000 1230,1584,0 osobní vlastnictví
115 45000 1158,1552,0 17.02.2022
116 65000 4718,204,20 19.03.2022
117 45000 1141,1824,0 volno
118 45000 1195,1856,0 volno
119 45000 1264,1891,0 volno
120 35000 1973,3565,5 07.10.2021
121 35000 2528,681,0 volno
122 35000 2533,663,0 volno
123 35000 2542,643,0 volno
124 40000 461,968,0 osobní vlastnictví
125 60000 560,1209,0 volno
126 60000 661,1008,0 24.10.2021
127 25000 3038,3432,15 04.04.2022
141 25000 3056,1260,0 volno
143 45000 1480,1728,0 osobní vlastnictví
144 55000 1561,1752,15 volno
145 55000 1569,1752,15 volno
146 55000 1576,1752,15 volno
147 20000 4826,670,0 osobní vlastnictví
148 50000 4584,735,0 volno
149 25000 4444,198,0 volno
150 25000 4452,198,0 volno
151 25000 4475,198,0 volno
152 25000 4488,196,0 volno
153 80000 4466,202,0 03.03.2022
154 55000 4648,340,0 osobní vlastnictví
155 50000 4794,598,0 05.07.2022
156 30000 2264,1221,0 osobní vlastnictví
157 30000 2241,1208,0 05.03.2022
158 30000 2230,1220,0 16.05.2022
159 30000 2237,1192,0 12.01.2022
160 65000 282,992,0 15.11.2021
161 55000 641,944,0 osobní vlastnictví
162 60000 653,1088,0 05.02.2022
163 45000 574,1128,0 volno
164 55000 677,1208,0 osobní vlastnictví
165 40000 737,888,0 23.11.2021
166 50000 400,1229,0 14.01.2022
167 50000 336,1246,0 13.11.2021
168 55000 1174,3648,0 14.04.2022
169 40000 1457,3832,0 12.08.2022
170 25000 1359,3856,0 volno
171 25000 1364,3856,0 volno
172 25000 1370,3856,0 volno
173 25000 1381,3856,0 volno
174 25000 1387,3856,0 osobní vlastnictví
175 110000 1440,3869,0 osobní vlastnictví
176 40000 1466,3992,0 22.05.2022
177 40000 1474,3992,0 volno
178 40000 1486,3992,0 volno
179 40000 1408,4036,2 volno
189 25000 3000,1301,0 31.03.2022
190 25000 3000,1293,0 volno
192 25000 3093,1236,0 osobní vlastnictví
193 125000 2752,986,0 11.07.2022
194 95000 2904,741,0 20.01.2022
195 65000 2952,934,0 osobní vlastnictví
196 120000 2848,913,0 volno
197 75000 2968,812,0 04.01.2022
198 65000 2909,720,0 osobní vlastnictví
199 30000 2777,2136,0 11.02.2022
200 30000 2680,2157,0 osobní vlastnictví
201 210000 3053,3408,15 03.03.2022
202 135000 1974,3579,0 13.12.2021
203 45000 1921,3565,7 03.03.2022
204 55000 1912,3575,0 16.01.2022
205 40000 1892,3561,5 06.08.2022
206 50000 896,2385,0 09.02.2022
207 100000 2432,536,0 23.07.2022
208 55000 2488,436,15 23.07.2022
209 35000 2520,661,0 volno
210 30000 2550,661,0 volno
211 60000 2428,560,0 02.04.2022
212 50000 813,2200,0 volno
213 115000 750,2160,0 13.03.2022
214 50000 816,2321,0 24.01.2022
215 25000 3283,1865,40 17.02.2022
216 25000 3259,1817,20 volno
217 25000 3292,1793,40 04.04.2022
218 50000 3291,1921,40 17.06.2022
219 210000 1871,2656,0 15.03.2022
220 235000 1807,2716,0 17.11.2021
221 205000 1830,2685,0 17.12.2021
222 235000 1839,2688,0 02.08.2022
223 60000 1863,2686,-1 volno
224 55000 1130,3664,0 01.11.2021
225 210000 1998,2915,0 07.12.2021
226 40000 1130,3616,0 20.01.2022
227 55000 653,2168,0 21.12.2021
229 105000 2046,2782,0 osobní vlastnictví
230 215000 1820,2809,0 13.12.2021
231 100000 1656,1653,0 13.03.2022
232 120000 1372,3712,0 13.12.2021
233 50000 797,2272,0 27.03.2022
234 80000 2270,1652,20 04.04.2022
235 50000 1481,1600,20 01.02.2022
236 60000 1480,1749,-1 23.07.2022
237 45000 1438,1600,20 05.02.2022
238 90000 2302,1756,20 19.11.2021
239 30000 2632,2102,10 22.05.2022
240 55000 2432,443,15 05.02.2022
241 45000 3104,1317,0 23.02.2022
242 150000 622,2144,0 volno
243 20000 752,2270,0 volno
244 20000 743,2352,0 15.10.2021
245 20000 865,2320,0 17.12.2021
246 50000 3024,781,0 04.01.2022
247 65000 3231,1705,0 volno
248 50000 1429,1584,30 11.11.2021
249 90000 1448,1670,11 09.06.2022
250 40000 1384,3794,0 04.04.2022
251 45000 1497,1724,8 23.07.2022
252 50000 2286,1761,21 20.10.2021
253 45000 3060,1292,0 osobní vlastnictví
254 45000 3081,1292,0 17.02.2022
255 45000 3064,1322,0 volno
256 45000 3104,1279,0 osobní vlastnictví
257 45000 3056,1338,0 27.02.2022
258 220000 3141,1340,0 volno
260 180000 3146,1356,0 osobní vlastnictví
261 70000 1851,3565,3 21.12.2021
262 65000 1842,3592,8 18.05.2022
263 40000 1449,1728,0 24.01.2022
264 135000 1615,1592,-2 osobní vlastnictví
265 40000 3049,3376,15 osobní vlastnictví
266 105000 1997,2872,10 13.03.2022
267 30000 3054,3424,15 03.03.2022
268 100000 1592,1566,20 osobní vlastnictví
270 65000 3213,1761,0 22.04.2022
271 100000 1942,2740,10 15.12.2021
272 55000 1843,3641,0 12.01.2022
273 45000 1865,3664,0 16.05.2022
274 55000 1894,3674,0 01.07.2022
275 85000 1944,3666,0 16.01.2022
277 25000 1964,3638,3 31.12.2021
278 25000 1964,3651,3 07.03.2022
279 25000 1964,3664,3 11.12.2021
280 25000 1983,3638,5 volno
281 25000 1983,3651,3 09.12.2021
282 25000 1983,3664,3 02.01.2022
283 440000 2035,2813,12 volno
284 450000 3144,1410,0 volno
301 400000 344,529,25 volno
302 70000 395,527,28 23.02.2022
303 120000 380,555,25 01.03.2022
304 40000 398,584,25 04.04.2022
305 360000 378,597,25 volno
307 115000 317,602,25 19.12.2021
310 25000 361,3321,15 02.04.2022
311 40000 337,3344,20 osobní vlastnictví
312 40000 356,3365,20 01.03.2022
313 65000 322,3403,15 28.01.2022
314 20000 313,3372,21 osobní vlastnictví
315 75000 268,3343,30 07.12.2021
316 75000 316,3322,18 01.06.2022
317 60000 296,3413,15 04.01.2022
318 25000 260,3403,15 24.01.2022
319 35000 241,3415,21 osobní vlastnictví
320 35000 246,3460,21 osobní vlastnictví
321 80000 226,3436,15 10.01.2022
322 20000 259,3390,15 23.02.2022
323 20000 265,3390,15 osobní vlastnictví
324 20000 271,3390,15 16.05.2022
325 20000 277,3390,15 16.05.2022
326 20000 281,3360,15 01.03.2022
327 20000 287,3360,15 29.06.2022
328 20000 293,3360,15 25.12.2021
329 20000 299,3360,15 osobní vlastnictví
330 175000 3599,438,0 19.03.2022
3000 25000 3042,3468,15 04.04.2022
3001 40000 566,1112,0 16.05.2022
3002 25000 4733,752,0 02.08.2022
3003 40000 665,952,0 23.02.2022
3004 20000 2213,896,0 16.01.2022
3005 40000 4803,590,0 03.06.2022
3006 40000 669,1192,0 07.11.2021
3007 20000 1969,2679,19 23.02.2022
3008 20000 4578,720,0 02.08.2022
3009 30000 388,584,25 02.08.2022
10201 15000 610,2242,0 19.03.2022
10202 15000 616,2242,0 05.06.2022
10203 15000 598,2244,1 volno
10205 15000 592,2252,2 volno
10206 15000 598,2252,1 14.01.2022
10207 15000 604,2252,1 volno
10208 15000 610,2252,2 volno
10209 20000 616,2252,0 volno
10501 15000 2714,2089,0 volno
10502 15000 2723,2089,0 volno
10503 20000 2715,2080,0 volno
10504 20000 2724,2080,0 volno
10601 15000 2668,2232,2 volno
10602 15000 2674,2241,4 24.01.2022
10603 15000 2683,2241,4 volno
10801 20000 4560,423,1 21.03.2022
10901 20000 569,2168,1 09.02.2022
11901 35000 1903,2701,20 osobní vlastnictví

Copyright 1999-2021 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů