Poslední save: 09:56 20.06.2024
Menu

Ilshenar

Kdysi dávno, ještě před tím, než lidé přišli do tohoto světa, žil v daleké zemi národ jménem Ista'rei. Když pak jejich civilizace zanikla, země se dlouho vyvíjela a měnila. Teprve nedávno byla objevena rozšířivší se lidskou rasou a byla otevřena široké veřejnosti. Ta země se jmenuje Ilshenar (z původního Ilshe'nar) a je otevřena i vám, dobrodruhům.


Ilshenar

Do Ilshenaru se dostanete přes teleportační plošiny rozmístěné po světě. Vrazi mají na plošinách pro vstup různá omezení.
V Ilshenaru platí trošku jiná pravidla než všude jinde:

  1. Nemůžete zaznamenávat tamní prostory na runy a teleportační knihy, takže všude tam musíte chodit pěšky.
  2. Po celém Ilshenaru platí přísný zákaz odlogu. Výjimku tvoří tato civilizovaná místa: vesnice Lakeshire, Wispwood Inn a Happy Arthrosis Tavern (zda se nacházíte skutečně v těchto prostorách zjistíte po napsání .where). Odlog mimo tyto určené zóny bude přísně trestán.
  3. V Ilshenaru platí velmi zpřísněné tresty za napomáhání PK, protože vrazi jsou v Ilshenaru záměrně omezeni nemožností využití banky. Bude-li nějaké, třeba i sebemenší napomáhání PK v Ilshenaru pozorováno, všichni jakkoliv zúčastnění budou velmi tvrdě potrestáni.

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů