Poslední save: 19:45 22.06.2021
Menu

Prohřešky

Dodržování pravidel kontrolují správci serveru průběžně či na základě upozornění některého z hráčů. V případě, že jste svědkem prohřešku, upozorněte správce serveru pomocí systému "HELP - Zpráva GM (tzv. Page)".

Upozorňujeme hříšníky, že prohřešky proti pravidlům jsme schopni dohledat dle jejich typu v logu serveru a zálohách světa zpětně po libovolně dlouhou dobu. Mezi nejzávažnější prohřešky řadíme vykrádání hráčských domů a zároveň podílení se na jakoukoliv manipulaci (též nákup) s takto kradenými předměty. Accounty těchto postav jsou automaticky mazány.

Co dělat pokud se ocitnete ve vězení?

Pokud se stane i Vám, že se proviníte a skončíte ve vězení, zjistěte si nejprve důvod Vašeho potrestání a výši trestu. Pokud máte již přidělenu vězeňskou sekeru, zjistíte výši trestu klepnutím na ni. POZOR - používáním sekery k jinému účelu, než je splnění trestu si tento pouze navyšujete. Pokud ji nemáte, požádejte o ni přes HELP - vzkaz pro GM.
Trest se se skládá ze dvou částí - jednak z doby po kterou budete uvězněn, jednak z počtu vězeňských logů, které musíte nasekat. Po odpracování trestu a uplynutí doby uvěznění poklepejte na vězeňskou sekeru a budete propuštěn. Zda jste propuštěn či nikoliv poznáte podle statusu Vaší postavy. Klikněte na ni, pokud obsahuje za jménem "[jailed]", jste stále uvězněn, pokud ne, můžete vězení opustit. Vězení opusťte přes HELPROOM, pokud zkusíte opustit vězení jiným způsobem, může dojít k nevratnému poškození nastavení Vaší postavy.

Upozornění:
  1. Je přísně zakázáno používat automatická chodící makra v jailu.
  2. Je přísně zakázáno se nechat vysekávat z jailu jinými hráči (což je zároveň i porušení pravidel o bezpečnosti accountu).

Obojí je bráno jako snaha o obcházení rozhodnutí GM a může být trestáno smazáním accountu.

Pokud byla uvězněna jedna postava z accountu, jsou automaticky po pokusu o přelogování uvězněny i všechny postavy zbývající.

Datum Jméno Account* Guilda Prohřešek
07.06.2021 03:30 Triticco 2fb788 - 2.AFK: Jail + logy, fame 0, -5% mining
26.05.2021 23:26 Lucion 3c5cd0 Psanec AFK Alchemy - jail + logy
26.05.2021 23:23 Lhotar 1dcb42 Psanec AFK Mining - jail + logy
21.05.2021 18:14 Saintly Severka 53b4ab - Obchadzanie herneho nastavenia. Fame = 0, Karma = -10k, Skills = 0.
12.05.2021 09:53 Libi 34a964 MG AFK Harvení - 1. prohřešek. Jail + logy
05.05.2021 20:18 Santos 3d9f91 - AFK Fishing Jail + Logy
18.04.2021 23:41 Craftmaga ce7c74 - AFK Lumberjacking Jail + Logy
18.04.2021 23:36 Twilight 41b2e5 - AFK Alchemy Jail + Logy
17.04.2021 18:48 Lickme 29659a - Záměrné opuštění TB - tentokrát karibik, příště jail. *Gil*
15.04.2021 11:20 Led be4785 - AFK PvM - jail + logy.
14.04.2021 22:00 Triquetra c507c7 - AFK Carpentry Jail + Logy
11.04.2021 12:15 Triquetra c507c7 - AFK Carpentry Jail + Logy
19.02.2021 22:58 Khamul b6a9d4 - AFK Alchemy - jail + logy
25.01.2021 18:55 Iggy 3ef853 - Makrovani Basteta, postava smazana.
17.01.2021 06:58 Matia ad0f3b - Afk fishing
17.01.2021 06:52 Arsen 449e90 - AFK fishing
12.01.2021 22:29 Bam fe3f92 - AFK Alchemy - jail a logy.
11.01.2021 12:46 Fanfan Tulipan 9df9bc - Úmyslné kažení hry spoluhráčům v dungeonu. = Prudič na 14 dnů, příště trvale. Pak si napiš page.
11.01.2021 10:58 Of Magic 2039a8 - AFK Fishing - jail + logy.
11.01.2021 00:19 Scorpio 5b8aef -Harpagon- Úmyslné kažení hry spoluhráčům v dungeonu. = Prudič na 14 dnů, příště trvale. Pak si napiš page.

*Položka "Account" je v tabulce prohřešků anonymizována, tj - pokud si dáte anonymizovaný account vyhledat v prohřeškách, všechny prohřešky mající stejný account jsou provedeny právě na jednom účtu, ale tento název účtu není skutečným loginem hráče. Bezpečnost tedy není narušena.

Copyright 1999-2021 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů