Poslední save: 18:15 15.11.2018
Menu

Prohřešky

D održování pravidel kontrolují správci serveru průběžně či na základě upozornění některého z hráčů. V případě, že jste svědkem prohřešku, upozorněte správce serveru pomocí systému "HELP - Zpráva GM (tzv. Page)".

Upozorňujeme hříšníky, že prohřešky proti pravidlům jsme schopni dohledat dle jejich typu v logu serveru a zálohách světa zpětně po libovolně dlouhou dobu. Mezi nejzávažnější prohřešky řadíme vykrádání hráčských domů a zároveň podílení se na jakoukoliv manipulaci (též nákup) s takto kradenými předměty. Accounty těchto postav jsou automaticky mazány.

Co dělat pokud se ocitnete ve vězení?

Pokud se stane i Vám, že se proviníte a skončíte ve vězení, zjistěte si nejprve důvod Vašeho potrestání a výši trestu. Pokud máte již přidělenu vězeňskou sekeru, zjistíte výši trestu klepnutím na ni. POZOR - používáním sekery k jinému účelu, než je splnění trestu si tento pouze navyšujete. Pokud ji nemáte, požádejte o ni přes HELP - vzkaz pro GM.
Trest se se skládá ze dvou částí - jednak z doby po kterou budete uvězněn, jednak z počtu vězeňských logů, které musíte nasekat. Po odpracování trestu a uplynutí doby uvěznění poklepejte na vězeňskou sekeru a budete propuštěn. Zda jste propuštěn či nikoliv poznáte podle statusu Vaší postavy. Klikněte na ni, pokud obsahuje za jménem "[jailed]", jste stále uvězněn, pokud ne, můžete vězení opustit. Vězení opusťte přes HELPROOM, pokud zkusíte opustit vězení jiným způsobem, může dojít k nevratnému poškození nastavení Vaší postavy.

Upozornění:
  1. Je přísně zakázáno používat automatická chodící makra v jailu.
  2. Je přísně zakázáno se nechat vysekávat z jailu jinými hráči (což je zároveň i porušení pravidel o bezpečnosti accountu).

Obojí je bráno jako snaha o obcházení rozhodnutí GM a může být trestáno smazáním accountu.

Pokud byla uvězněna jedna postava z accountu, jsou automaticky po pokusu o přelogování uvězněny i všechny postavy zbývající.

Datum Jméno Account* Guilda Prohřešek
13.11.2018 21:00 Dahhag b0af3e IR Soul Zneuziti externiho programu. Ucet bude smazan.
11.11.2018 19:28 Ashen - shugar 2ba9e4 - Odlog v dungeonu - jail.
11.11.2018 19:24 Roztaznozka d468fc - Odlog na Ilshenaru - karibik.
28.10.2018 06:27 Rage Machine 2dd127 - AFK Alchemy. Basa a logy.
28.10.2018 06:27 Sharlota 1e7074 - AFK Alchemy. Basa a logy.
25.10.2018 06:07 Trampala 21cede Spolek AFK Lumber. Basa a logy.
12.10.2018 19:55 Magicius 27d153 Spolek AFK Alchemy. Basa a logy. *The Second*
05.10.2018 07:29 Minerin da510b - AFK Mining. Basa a logy. *The Second*
05.10.2018 07:18 Slarkibarfast 6aa30c - AFk Fishing. Basa a logy. *The Second*
13.09.2018 06:41 Thorr 6f1c57 Amonthia AFK Lumberjacking. Basa a logy. *The Second*
13.09.2018 06:35 C'thun ada607 - AFK Alchemy. Basa a logy. *The Second*
13.09.2018 06:27 Vampir 89a60a - AFK Alchemy. Basa a logy. *The Second*
21.07.2018 13:53 Aladin 324542 - AFK Fishing. Basa a logy.
14.07.2018 13:34 Vampirek d12e2d - AFK alchemy, trpělivost dosáhla vrcholu a pohár přetekl. *Ibis*
29.06.2018 23:59 Ikushikovec 87d41c - AFK Fishing. Basa a logy. *The Second*
30.05.2018 05:55 Fekalis bfc00a - AFK Fishing. Basa a logy. *The Second*
30.05.2018 05:50 Octopus 36ed14 - AFK Fishing. Basa a logy. *The Second*
30.05.2018 03:19 Fekete 552826 - AFK Fishing. Basa a logy. *The Second*
30.05.2018 03:13 Salmon cfddd5 - AFK Fishing. Basa a logy. *The Second*
13.05.2018 08:47 Of Magic 2039a8 - AFK Alchemy. Basa a logy. *The Second*

*Položka "Account" je v tabulce prohřešků anonymizována, tj - pokud si dáte anonymizovaný account vyhledat v prohřeškách, všechny prohřešky mající stejný account jsou provedeny právě na jednom účtu, ale tento název účtu není skutečným loginem hráče. Bezpečnost tedy není narušena.

Copyright 1999-2018 Dark Paradise