Poslední save: 08:31 02.12.2022
Menu

Prohřešky

Dodržování pravidel kontrolují správci serveru průběžně či na základě upozornění některého z hráčů. V případě, že jste svědkem prohřešku, upozorněte správce serveru pomocí systému "HELP - Zpráva GM (tzv. Page)".

Upozorňujeme hříšníky, že prohřešky proti pravidlům jsme schopni dohledat dle jejich typu v logu serveru a zálohách světa zpětně po libovolně dlouhou dobu. Mezi nejzávažnější prohřešky řadíme vykrádání hráčských domů a zároveň podílení se na jakoukoliv manipulaci (též nákup) s takto kradenými předměty. Accounty těchto postav jsou automaticky mazány.

Co dělat pokud se ocitnete ve vězení?

Pokud se stane i Vám, že se proviníte a skončíte ve vězení, zjistěte si nejprve důvod Vašeho potrestání a výši trestu. Pokud máte již přidělenu vězeňskou sekeru, zjistíte výši trestu klepnutím na ni. POZOR - používáním sekery k jinému účelu, než je splnění trestu si tento pouze navyšujete. Pokud ji nemáte, požádejte o ni přes HELP - vzkaz pro GM.
Trest se se skládá ze dvou částí - jednak z doby po kterou budete uvězněn, jednak z počtu vězeňských logů, které musíte nasekat. Po odpracování trestu a uplynutí doby uvěznění poklepejte na vězeňskou sekeru a budete propuštěn. Zda jste propuštěn či nikoliv poznáte podle statusu Vaší postavy. Klikněte na ni, pokud obsahuje za jménem "[jailed]", jste stále uvězněn, pokud ne, můžete vězení opustit. Vězení opusťte přes HELPROOM, pokud zkusíte opustit vězení jiným způsobem, může dojít k nevratnému poškození nastavení Vaší postavy.

Upozornění:
  1. Je přísně zakázáno používat automatická chodící makra v jailu.
  2. Je přísně zakázáno se nechat vysekávat z jailu jinými hráči (což je zároveň i porušení pravidel o bezpečnosti accountu).

Obojí je bráno jako snaha o obcházení rozhodnutí GM a může být trestáno smazáním accountu.

Pokud byla uvězněna jedna postava z accountu, jsou automaticky po pokusu o přelogování uvězněny i všechny postavy zbývající.

Datum Jméno Account* Guilda Prohřešek
03.11.2022 23:38 Lili b443f9 - AFK Mining - jail + logy
03.11.2022 09:46 Ryla 5f484b MG Afk Mining - jail + logy
03.11.2022 09:39 Dix 28d88b - AFK Fishing - jail + logy
13.10.2022 21:01 Of Merlin 871a97 Camelot Bylo zjištěno zneužití herního nastavení v připravovaném eventu.Využil lodi,aby se dostal do míst,kde neměl co dělat,navíc se obohatil zabíjením mobů z lodi na dálku.Tím pokazil několikadenní práci GM a tím i event pro zdejší hráče.Jail+logy+smazání itemů
13.10.2022 20:55 Dr Madmax f21cb9 - Bylo zjištěno zneužití herního nastavení v připravovaném eventu.Využil lodi,aby se dostal do míst,kde neměl co dělat,navíc se obohatil zabíjením mobů z lodi na dálku.Tím pokazil několikadenní práci GM a tím i event pro zdejší hráče.Jail+logy+smazání itemů
30.09.2022 18:20 Snoozer 58f572 - AFK Fishing- 1. afk prohřešek - jail + logy
30.09.2022 18:08 Rudolf II 1e5907 - AFK Lumberjack- 1. afk prohřešek - jail + logy
29.08.2022 09:41 Cave Man e6d6b2 - AFK Mining - 3. afk prohřešek - jail + logy
26.08.2022 17:23 Tritton a85bf5 - AFK Fishing - 3. afk prohřešek - jail + logy + logy za odlog
26.08.2022 17:19 Trittico fa79ff - AFK Fishing - 3. afk prohřešek - jail + logy + logy za odlog
09.08.2022 21:30 Ledfail / Beling be4785 - Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. = Block všech účtů a tím pádem i konec tvého setrvání na DP. *GM team*
09.08.2022 20:36 Versta Stelpan 9839cc tGrrr "Je zakázáno útočit do domku přes zavřené dveře pomocí masových kouzel, nadále platí zákaz házení parafieldu do a ze zavřených domků a do míst kam není vidět." - jail + logy a vzhledem k tomu, že v jailu už jsi, tak logy up. *Gil*
05.08.2022 21:54 Seorim Kirioth Michmeth 34811e tGrrr Relog blue x PK s nulovou pauzou. Pro opakování stejného prohřešku navýšení logů. Napiš si o sekeru.
05.08.2022 21:52 Versta Stelpan 9839cc tGrrr Relog blue x PK s nulovou pauzou. Pro opakování stejného prohřešku navýšení logů. Napiš si o sekeru.
05.08.2022 21:48 Ledfail be4785 - Relog blue x PK s nulovou pauzou. Pro opakování stejného prohřešku navýšení logů. Napiš si o sekeru.
22.07.2022 09:20 Jerdinea 20df29 - Makrovani Basteta, postava smazana.
19.07.2022 22:47 Luccia e91245 - AFK Fishing - jail + logy
18.07.2022 21:52 Blackmen c7861b tGrrr Zneužiti externiho programu. Účet smazán.
18.07.2022 20:43 Cat c6b53d - Relog blue x PK bez dodržení minimální pauzy + špehování duchem. Logy ještě navrch za originální jméno. Napiš si o přejmenování a sekeru. Jail + logy
18.07.2022 20:40 Versta Stelpan 9839cc tGrrr Relog blue x PK bez dodržení minimální pauzy. Jail + logy

*Položka "Account" je v tabulce prohřešků anonymizována, tj - pokud si dáte anonymizovaný account vyhledat v prohřeškách, všechny prohřešky mající stejný account jsou provedeny právě na jednom účtu, ale tento název účtu není skutečným loginem hráče. Bezpečnost tedy není narušena.

Copyright 1999-2022 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů