Poslední save: 19:20 28.01.2022
Menu

Prohřešky

Dodržování pravidel kontrolují správci serveru průběžně či na základě upozornění některého z hráčů. V případě, že jste svědkem prohřešku, upozorněte správce serveru pomocí systému "HELP - Zpráva GM (tzv. Page)".

Upozorňujeme hříšníky, že prohřešky proti pravidlům jsme schopni dohledat dle jejich typu v logu serveru a zálohách světa zpětně po libovolně dlouhou dobu. Mezi nejzávažnější prohřešky řadíme vykrádání hráčských domů a zároveň podílení se na jakoukoliv manipulaci (též nákup) s takto kradenými předměty. Accounty těchto postav jsou automaticky mazány.

Co dělat pokud se ocitnete ve vězení?

Pokud se stane i Vám, že se proviníte a skončíte ve vězení, zjistěte si nejprve důvod Vašeho potrestání a výši trestu. Pokud máte již přidělenu vězeňskou sekeru, zjistíte výši trestu klepnutím na ni. POZOR - používáním sekery k jinému účelu, než je splnění trestu si tento pouze navyšujete. Pokud ji nemáte, požádejte o ni přes HELP - vzkaz pro GM.
Trest se se skládá ze dvou částí - jednak z doby po kterou budete uvězněn, jednak z počtu vězeňských logů, které musíte nasekat. Po odpracování trestu a uplynutí doby uvěznění poklepejte na vězeňskou sekeru a budete propuštěn. Zda jste propuštěn či nikoliv poznáte podle statusu Vaší postavy. Klikněte na ni, pokud obsahuje za jménem "[jailed]", jste stále uvězněn, pokud ne, můžete vězení opustit. Vězení opusťte přes HELPROOM, pokud zkusíte opustit vězení jiným způsobem, může dojít k nevratnému poškození nastavení Vaší postavy.

Upozornění:
  1. Je přísně zakázáno používat automatická chodící makra v jailu.
  2. Je přísně zakázáno se nechat vysekávat z jailu jinými hráči (což je zároveň i porušení pravidel o bezpečnosti accountu).

Obojí je bráno jako snaha o obcházení rozhodnutí GM a může být trestáno smazáním accountu.

Pokud byla uvězněna jedna postava z accountu, jsou automaticky po pokusu o přelogování uvězněny i všechny postavy zbývající.

Datum Jméno Account* Guilda Prohřešek
26.01.2022 18:09 Gasparovic Ivan 4291d9 - AFK Harveni - Jail + Logy
24.01.2022 09:51 Loozerko 947fd1 - AFK Fishing - jail + logy
23.01.2022 19:48 Lux 85c9ba - Odlog u respu jezdítka a navíc za pk. Jail + logy. Napiš si o sekeru.
23.01.2022 15:26 Oh Ettych 9d0378 Templar Paktování se PK a blue. Jail + logy 09.12.2020 20:45: Jednoduše tak odstraňujeme Vaše zneužívání této "šedé" zóny. S tímto novým pravidlem rovněž nedoporučujeme jakékoliv paktování se s PK. Žádné pochybné taktiky nebudou tolerovány (co se PvM týče).
23.01.2022 15:26 Bugged 6683c7 A.M.G Paktování se PK a blue. Jail + logy 09.12.2020 20:45: Jednoduše tak odstraňujeme Vaše zneužívání této "šedé" zóny. S tímto novým pravidlem rovněž nedoporučujeme jakékoliv paktování se s PK. Žádné pochybné taktiky nebudou tolerovány (co se PvM týče).
23.01.2022 15:24 Caladan Chmur 70b839 Harpagon Paktování se PK a blue. Jail + logy 09.12.2020 20:45: Jednoduše tak odstraňujeme Vaše zneužívání této "šedé" zóny. S tímto novým pravidlem rovněž nedoporučujeme jakékoliv paktování se s PK. Žádné pochybné taktiky nebudou tolerovány (co se PvM týče).
23.01.2022 14:33 Metan 734fc3 - Verbální vyjadřování hodno dřevorubce. Jail + logy. Napiš si o sekeru. *Gil*
22.01.2022 21:17 Dzugi 1cf1ce - Zabití LLLka v lagu. Delete postavy. *Gil*
18.01.2022 18:50 Psycho Thinker d0ce5f - Vyhrožování GM teamu + vyhrožování hráčům. Veškeré účty smazány. IP adresa blok. *Gil*
15.01.2022 11:03 Michal ac109a - AFK Mining - jail + logy
15.01.2022 10:59 Unterwasserman 31a7f8 - AFK mgr/heal/rezisty - jail + logy
15.01.2022 10:54 Ong Bak 7a7d1b - AFK Mining - jail + logy
12.01.2022 00:16 Cave Man e6d6b2 - AFK Mining - jail + logy
12.01.2022 00:13 Fingerprint 36921f - AFK Fishing - jail + logy a odlog po smrti = logy navíc -napiš si o sekeru
31.12.2021 11:23 Ncr Boss c93ad7 - Splést si charitu s odpadkovým košem není zrovna dobrý nápad. A tak za každý vhozený klíček 100 logů. Doufám, že si to budeš pamatovat do příště. Jail + logy - 15 klíčů = 1500 logů, napiš si o sekeru. *Gil*
21.12.2021 20:49 Ebi Ginger 037dd6 - Blok účtu - krádež v domečku.
21.12.2021 10:32 William Blake 93d279 - AFK Mining - jail + logy.
21.12.2021 10:28 T-bag 86f83e - AFK Fishing - jail + logy.
19.12.2021 20:49 Fraus Pia 8e1c26 - AFK Tailoring - fail + logy. *Hlas lidu* Napiš si pak o sekeru.
19.12.2021 20:44 Birliban III. d29536 - AFK Tailoring - jail + logy. *Hlas lidu*

*Položka "Account" je v tabulce prohřešků anonymizována, tj - pokud si dáte anonymizovaný account vyhledat v prohřeškách, všechny prohřešky mající stejný account jsou provedeny právě na jednom účtu, ale tento název účtu není skutečným loginem hráče. Bezpečnost tedy není narušena.

Copyright 1999-2022 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů