Poslední save: 09:09 26.11.2020
Menu

Prohřešky

Dodržování pravidel kontrolují správci serveru průběžně či na základě upozornění některého z hráčů. V případě, že jste svědkem prohřešku, upozorněte správce serveru pomocí systému "HELP - Zpráva GM (tzv. Page)".

Upozorňujeme hříšníky, že prohřešky proti pravidlům jsme schopni dohledat dle jejich typu v logu serveru a zálohách světa zpětně po libovolně dlouhou dobu. Mezi nejzávažnější prohřešky řadíme vykrádání hráčských domů a zároveň podílení se na jakoukoliv manipulaci (též nákup) s takto kradenými předměty. Accounty těchto postav jsou automaticky mazány.

Co dělat pokud se ocitnete ve vězení?

Pokud se stane i Vám, že se proviníte a skončíte ve vězení, zjistěte si nejprve důvod Vašeho potrestání a výši trestu. Pokud máte již přidělenu vězeňskou sekeru, zjistíte výši trestu klepnutím na ni. POZOR - používáním sekery k jinému účelu, než je splnění trestu si tento pouze navyšujete. Pokud ji nemáte, požádejte o ni přes HELP - vzkaz pro GM.
Trest se se skládá ze dvou částí - jednak z doby po kterou budete uvězněn, jednak z počtu vězeňských logů, které musíte nasekat. Po odpracování trestu a uplynutí doby uvěznění poklepejte na vězeňskou sekeru a budete propuštěn. Zda jste propuštěn či nikoliv poznáte podle statusu Vaší postavy. Klikněte na ni, pokud obsahuje za jménem "[jailed]", jste stále uvězněn, pokud ne, můžete vězení opustit. Vězení opusťte přes HELPROOM, pokud zkusíte opustit vězení jiným způsobem, může dojít k nevratnému poškození nastavení Vaší postavy.

Upozornění:
  1. Je přísně zakázáno používat automatická chodící makra v jailu.
  2. Je přísně zakázáno se nechat vysekávat z jailu jinými hráči (což je zároveň i porušení pravidel o bezpečnosti accountu).

Obojí je bráno jako snaha o obcházení rozhodnutí GM a může být trestáno smazáním accountu.

Pokud byla uvězněna jedna postava z accountu, jsou automaticky po pokusu o přelogování uvězněny i všechny postavy zbývající.

Datum Jméno Account* Guilda Prohřešek
25.11.2020 02:05 Urcitehned 241ddd - AFK Fishing. Odlog nestacil Jail + logy.
13.11.2020 19:20 Dexxter 761096 - AFK Taming - jail + logy
13.11.2020 19:19 Butt 045cdd - AFK Insc. Jail + logy
12.11.2020 14:33 Aladin 324542 MG AFK Fishing Jail + Logy
12.11.2020 14:17 Triticco 2fb788 - AFK Mining Jail + Logy
12.11.2020 14:06 Rejsek bf2148 MG AFK Mining Jail + Logy
09.11.2020 08:55 Molters eebeaf MG AFK Veterina Jail + Logy
08.11.2020 18:58 Ledfail be4785 - Neustálé problémy před začátkem TB - karibik.
08.11.2020 13:03 Dassem Ultor df3a5d Harpagon Zavržení hodné chování - jail a logy. Napiš si o sekeru.
07.11.2020 15:55 Kingsman bed541 - AFK Fishing Jail + Logy
01.11.2020 23:20 Dixxinka 4dd748 Hated Vniknutí do domu bez souhlasu majitele a následný loot zabitého hráče = jail + logy.
29.10.2020 23:13 Proky 2e2c26 - Zatajení předmětu z mass questu.
29.10.2020 23:11 Bomber dad1a0 MG Zatajení předmětu z mass questu.
26.10.2020 01:28 Grindelwald 68694c - AFK Alchemy jail + logy
10.10.2020 16:22 Ivana ea5c56 - AFK Mining - jail a logy
30.09.2020 21:32 Guards 106538 - Relog Blue/PK bez dodržení povinné pauzy.
30.09.2020 21:21 Ginny a31a39 - Relog Blue/PK bez dodržení povinné pauzy.
29.09.2020 02:10 Alexej Stachanov a0cd49 - sec-nesec AFK Mining.
25.09.2020 19:21 Alienrebell bd8051 MC AFK Lumber.
25.09.2020 19:19 Otec Jurik 7f139b MC AFK Mining.

*Položka "Account" je v tabulce prohřešků anonymizována, tj - pokud si dáte anonymizovaný account vyhledat v prohřeškách, všechny prohřešky mající stejný account jsou provedeny právě na jednom účtu, ale tento název účtu není skutečným loginem hráče. Bezpečnost tedy není narušena.

Copyright 1999-2020 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů