Poslední save: 03:56 18.04.2024
Menu

Guildy

Ve světě Dark Paradise nemusíte být osamělým rytířem, válečníkem, řemeslníkem, tulákem či banditou. Můžete se také přidat do společenství - Guildy, popřípadě sám nějakou založit a zformovat.Co to vlastně guilda je a co Vám nabízí?

Ve většině případů jde o společenství lidí, kteří mají nějaký společný záměr. Může se tedy jednat o guildu profesní (NEUTRAL GUILD), kdy jejími členy jsou třeba kováři, kteří si od guildy slibují snadnější ovládnutí trhu. Ostatní hráči snáze zjistí, že existuje kovářská guilda, jejíž členové jsou ve svém umění proslavení a drží se kodexu cti při obchodování, než že za sedmero horami a sedmero doly žije jakýsi kovářský mistr.

Stejně tak se může jednat o guildu válečnou (ORDER/CHAOS), jejíž členové v ní nachází druhy ve zbrani, na které se mohou kdykoliv spolehnout a s kterými se snáze čelí nepředvídaným nebezpečím. Může se jednat třeba o družinu paladinů, ale také bandité všelikého druhu se rádi shlukují, neb ví, že v jednotě je síla.

Každá guilda má svého představeného - Guild Mastera. Hierarchie a vnitřní uspořádání guildy je plně na jejích členech a vzájemné dohodě. GM spory uvnitř guildy neřeší.

Seznam guild, které v současné době působí na serveru Dark Paradise můžete najít na následující stránce: seznam guild.

Války a boje

Bojovat spolu smí pouze Guildy bojové, tzn. ORDER a CHAOS. Pokud spolu bojují guildy stejného vyznání, bývá nepsaným pravidlem vyhlášení války, které může učinit Guild Master u příslušného guildovního kamene. Důrazně upozorňujeme, že jde o nepodporovanou funkci serveru na vlastní riziko hráčů. Nebude se řešit pokud Sphere započte neoprávněný kill, případně sebere karmu. Do bojů mezi Guildami nesmí být zataženy neutrální Guildy a samostatní hráči.

Na boje mezi Guildami se nevztahují PK zóny s tím, že je povoleno používat pouze takový druh boje (včetně kouzel), která nikterak neohrozí neutrální Guildy a samostatné hráče. Pokud jste členem Guildy a zároveň PK (červená postava), vztahují se na Vás nyní pravidla pro PK, nikoliv Guildovní. Jde například o dodržování PK zón i v případě války Guild apod.

Podmínky pro založení Guildy:

 1. Složení hotovosti 300.000 gp
 2. Vlastní příběh, pravidla, seznam členů a kontakty na ně (ICQ)
 3. Vlastní WWW stránky obsahující informace dle bodu 2
 4. Minimálně 3 hráči
 5. Přijetí nového člena 25 000gp
 6. Platba pravidelných měsíčních poplatků ve výši 75.000 gp
 7. Vybraný název guildy, zaměření, guildovní zkratka a lokace pro umístění guildovního kamene

Poté, co jste si jisti, že budete splňovat pravidla, zkontaktujete správce pomocí systému HELP - Zpráva pro GM (Page). GM po ověření splněni všech podmínek pro založení guildy vám vydá glejt na guild stone, který si postavíte a tím guildu založíte. Poté otevřete menu, sami sebe naverbujete a provedete úředničinu spojenou se zakládáním to jest: vyplníte do popisu guildu její webovou stránku (tento link ve vlastním zájmu udržujte platný, jinak vám bude GS odebrán). GM vám vyplní vybranou zkratku, název a zaměření guildy.

Název Guildy musí odpovídat názvu, kterým se Guilda reprezentuje na svých WWW stránkách. Jméno guildy ani její zkratku není možno v průběhu působnosti guildy ve světě Dark Paradise nijak měnit. V případě nesplnění podmínek bude Guildstone automaticky smazán.

Guilda musí platit za svou existenci pravidelné správní poplatky ve výši 75.000 gp měsíčně. V případě včasného nezaplacení poplatku je Guildstone automaticky smazán.

Secure Rune:

Guilda při svém založení získá nárok na 1 ks Secure Rune. Runa se instaluje IHNED při zakoupení guildstone. Nákup další runy stojí 200k. Smazání je zdarma. Přesun runy se bere jako její smazání a založení nové runy. O umístění či smazání runy smí požádat pouze člen guildy přes systém PAGE. GM runu umístí pouze těsně před stavbu guildy.
Ovládání runy

 1. Runa se ovládá poklikáním člena guildy, které runa patří. Doubleclick přepíná status z aktivované na vypnutou.
 2. Aktivovaná runa je bílá
 3. Vypnutá runa je šedivá
 4. Přes runu nelze procházet v podobě ducha

Guild Secure Chest

Truhla se linkuje automaticky na Guildstone toho člena guildy, jež ji umístí a otevře jako první. Do truhly pak mají přístup jen členové a adepti této guildy. Truhla je svázána s Guildstonem, takže pokud ze své guildy vystoupí ten, kdo ji pokládal, již se do truhly nedostane, avšak ostatní členové guildy ano.

Guildovní mapa

Každá guilda má nárok na vytvoření jednoho chráněného kanálu na automapu přímo na serveru. Tento kanál je možno vyžádat na e-mailu mapa@darkparadise.eu, do nej sepište registrační údaje (č. ICQ, kontaktní e-mail, jméno guildy) a požadované heslo mapy.

Ostatní

Chcete-li se stát členem již existující guildy, může Vás do ní přijmout pouze Guild Master dané guildy. Přihlášení nového člena do guildy je účtováno poplatkem 25.000gp na vrub toho kdo přivádí přijímací řízení. Nový člen musí být při tomto řízení v těsné blízkosti guildovního kamene. Při přijímání musí být čekatel bez příslušnosti k jiné guildě, jinak poplatek za přijetí propadá a k přijetí nedojde.

Předáte-li Guild Masterovství jinému hráči, musí mu vyjádřit podporu nadpoloviční většina členů cechu. Teprve potom se mu objeví Master Menu.

Se založením Guildy nezískáváte žádný guildovní dům. Můžete si ho ovšem pronajmout či získat jiným standardním způsobem.

Členové CHAOS/ORDER guildy mají navíc k dispozici prostřednictvím Guild Mastera nejkvalitnější štíty příslušného vyznání. Tyto štíty jsou na rozdíl od všech ostatních zdarma a k výrobě nepotřebují žádné suroviny ani komponenty. Nosit je mohou ty postavy, které mohou nosit štít typu Heater.

V PK guildě není možné mít modrý charakter. Na každou modrou postavu, která bude členem PK guildy bude pohlíženo jako na zločince a bude jim upraven počet killů.

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů