Poslední save: 19:56 12.07.2024
Menu

Domy a bydlení

Vhodný dům či pronájem patří k základním potřebám všech obyvatel Dark Paradise. Získáváte tak skvělou možnost pro uchování předmětů, které si vyrobíte či získáte v boji a v relativním bezpečí zde budete před všemi nezvanými hosty.

Svět Dark Paradise vám nabízí na výběr dva způsoby získání přístřeší.

1. Pronájem bytu či domu ve městě

Pokud máte zájem pronajmout si luxusní bydlení ve městě pod ochranou stráží, je tato volba právě pro Vás. Nájemní domy mají výhodu ve svém umístění v blízkosti městských obchodů a ve své většině jsou mnohem luxusnější než domy stavěné. Platí se u nich pravidelné měsíční nájemné a nemají domovní menu. U nájemních domů platí zákaz umisťování předmětů do jejich okolí (vyjma dekorací, a veřejně prospěšných předmětů - výhně apod.). Bližší informace o tom, které domy a byty jsou aktuálně volné, naleznete v rubrice Nájmy.

Jak získat pronájem?

Pečlivě si projděte domy, jež jsou volné a k pronájmu. Poté, co jste definitivně rozhodnuti pro určitou lokaci, vybraný dům je volný a jste dostatečně solventní na platbu pravidelného nájmu, upozorněte pomocí systému HELP - Zpráva pro GM (Page) na Váš zájem správce. Ve zprávě uveďte, o jaký dům se jedná. Zprávu zasílejte od vybraného domu. Správce Vás při nejbližší vhodné příležitosti vyhledá a nájemné s vámi dojedná. Vybraný dům či pokoj Vám správce osadí dveřmi a dá Vám k dispozici 1 ks magického klíče. Žádosti jsou projednávány v pořadí, v jakém došly a podle okamžité přítomnosti ve hře v okamžiku řešení (není možné čekat, až bude online první zájemce), nemá tedy smysl psát page opakovaně, případně se domáhat přednostního práva.

Platba nájemného

Hlídejte si pečlivě dobu pronájmu a Vámi zaplacené nájemné. Platba se realizuje na domovním nájemním štítě poklikem, nájem může zaplatit kdokoliv, ale započítává se ve prospěch současného majitele, proto pokud nechcete sponzorovat stávající obyvatele, neplaťte nájemné na cizích domech. Nájem je možno platit maximálně na 3 měsíce dopředu. Pokud není nájem zaplacen včas, bude bez náhrady vyklizen. V případě dobré vůle bohů, mohou neplatiči svůj majetek nalézt na dně dungeonu Deceit.

Nájemní štít

Každý nájemní dům či byt je vybaven Nájemním štítem. Na něj si může majitel napsat své jméno a jsou zde uvedeny nezbytné údaje o domě (majitel, doba zaplacení nájmu, č. domu apod.).

POZN.: V určitých časových intervalech může být vyhlášena dražba o významnou budovu. Toto vyhlášení bude s určenou minimální cenou jak v soškách, tak i penězích.

2. Stavěná sídla

Větší z nich jsou vrcholným luxusem, jehož lze získat až po určité době hraní. Nelze je totiž získat za peníze, ale pouze za sošky z cenných kovů. Dovolit si je mohou pouze nejlepší z hráčů, případně jednotlivé Guildy.

typ domu hodnota
Small Brick House 2 bronzové sošky + 500.000 GP
Small Stone House 2 bronzové sošky + 500.000 GP
Small Wood House 2 bronzové sošky + 500.000 GP
Small Wood and Plaster House 2 bronzové sošky + 500.000 GP
Small Wood House Thatched Roof 2 bronzové sošky + 500.000 GP
Sandstone Patio House 3 bronzové sošky + 800.000 GP
Wizards Tower 5 bronzových sošek + 1.500.000 GP
Large Black Smithy 6 bronzových sošek + 2.000.000 GP
Two Story Log Cabin 12 bronzových sošek + 4.000.000 GP
Three Room House 15 bronzových sošek + 4.600.000 GP
Two Story Wood and Plaster House 18 bronzových sošek + 6.600.000 GP
Two Story Stone and Plaster House 18 bronzových sošek + 6.600.000 GP
Two Story Villa 22 bronzových sošek + 7.200.000 GP
Large Marble Patio House 26 bronzových sošek + 7.800.000 GP
Tower 36 bronzových sošek + 10.200.000 GP
Keep 36 bronzových sošek + 10.600.000 GP
Castle 48 bronzových sošek + 20.000.000 GP
Town Stone (zahrnuje městskou zónu + stráže) 144 bronzových sošek

Pokud se rozhodnete, že již tento dům nebudete používat, získáte za něj od správce nazpět polovinu sošek, peníze propadají městu.

UPOZORNĚNÍ: V případě smazání accountu (z jakéhokoliv důvodu) jež dům stavěl, je příslušný dům automaticky smazán.

Stavba domu:

Pro stavbu domu je nutné dobře vybrat místo. Ideální poloha pro dům je zcela rovná plocha, nejlépe louka dostatečné velikosti. V opačném případě dům nepůjde postavit. Je zcela na zvážení GM, zda vám povolí dům postavit ve vybrané lokaci, domy se nestavějí ve městech (výjimku tvoří GZ okolo města Luna), poblíž dungeonů a pvp zón apod.

Pozn.: Při osidlování domů a pokojů dbejte na to, aby Vaše věci nebylo možno "ukrást" zvenčí. Nejlépe to zjistíte tak, že to sami vyzkoušíte. Zapněte si v Options - Circle of transparency a projděte se kolem domu. Při té příležitosti zkuste ukázat na jednotlivé předměty uvnitř, např. truhly. V některých případech umístění se může stát, že jdou otevřít a vykrást i zvenčí. V případě patrových staveb dbejte na umisťování svého majetku do secure chest, které jediné zaručují bezpečnost majetku.

U všech domů platí maximální omezení na 10 předmětů, jež mohou být umístěny (uzamčeny) do okolí domu. Nevztahuje se na odpadkový koš, domovní vývěsní štít, truhlu na výběr nájmů a guildovní kámen. V případě porušení pravidla budou přebytečné předměty odstraněny bez náhrady.

Domovní menu:

Domovní menu u stavěných domů Vám umožní využívat řadu vymožeností. Kromě změny vzhledu domovního štítu a jeho názvu je možno též určit majitele domu, automaticky vyměnit klíč od domovních dveří či dokonce "na dálku" přistupovat k Vašemu bankovnímu sejfu. Domovní menu bohužel nelze zpřístupnit více než jedné postavě.

UPOZORNĚNÍ: I když by měly být Vaše věci v domě v relativním bezpečí, 100%-ní jistotu v tomto případě mít nemůžete. Přes snahu tvůrců hry a GM se občas najdou jedinci, kteří naleznou skulinku, pomocí níž se do Vašeho domu dostanou a některé cennější předměty si odnesou. Proto si opravdu cenné věci ukládejte do banky, případně secure chest. Další informace o zlodějích a vykrádání domů naleznete v rubrice Pokročilejší. U domů postavených ze svitku ponechávejte z důvodu bezpečnosti neobsazenou první řadu předmětů u východní stěny.

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů