Poslední save: 09:56 20.06.2024
Menu

Magery

V Ultimě Online existuje 64 základních kouzel, která jsou rozdělena do osmi kruhů (Circles) podle obtížnosti. Každé z těchto kouzel může používat pouze vybraná postava, některá z kouzel nemůže použít žádná z nich. Kromě základních kouzel existuje jeden nekromancerský kruh se šesti kouzly, které může používat pouze Necromancer.


Magické kruhy:

Kruh 1, Kruh 2, Kruh 3, Kruh 4, Kruh 5, Kruh 6, Kruh 7, Kruh 8, Necromancy.

Kouzla lze sesílat dvěma způsoby. Buď pomocí magické knihy Spellbook nebo pomocí svitků Scrolls.

Sesílání kouzel pomocí magické knihy:

Magickou knihu naleznete po svém přihlášení do hry ve svém batohu. Tam kde ji máte, tzn. v základním batohu je nutno ji i nechávat. Jedině tak zabezpečíte, že Vám kniha zůstane i po Vaši případné smrti.

V magické knize naleznete hned od začátku výběr těch kouzel, které můžete jako vybraná postava používat. Další kouzla do ní již nelze přidat. Pokud to vaše postava umožňuje, je možno další z kouzel používat například pomocí speciálních předmětů, či nahradit alchymistickými výrobky.

Zakouzlení z Magic book provedete tak, že knihu otevřete a ze seznamu vyberete kliknutím kouzlo, které chcete zakouzlit. Kniha se vám otevře na příslušném místě kouzla s uvedením potřebných reagentů. Pokud máte u sebe tyto nezbytné přísady a dostatek kouzelnické many, můžete se o kouzlo pokusit. Pokud se vám nepovede, poznáte to tak, že se u vaší postavy objeví obláček doprovázený charakteristickým zvukem. Ovšem i v tomto případě spotřebujete potřebné reagenty a manu. Mana se vám obnovuje automaticky, reagenty můžete zakoupit u vendorů (prodejců).

Travel Book:

Ve světě Dark Paradise došlo k rozkladu všech existujících run. Aby byla zachována možnost rychlého cestování i jinak než pomocí teleportačních bran, byla vyvinuta speciální knížka, tzv. Travel Book. Ta umožňuje magický zápis a teleportaci na jednu volitelnou lokaci nebo k jednomu libovolnému domovnímu štítu (oboje s možností přepsání). Knížka je newbie a je nutno jí uchovávat pouze v hlavním batohu.

Rune Book:

Další cestovní knihou je Rune book, v němž jsou zaneseny teleportovací lokace. Pomocí této knihy se lze velmi rychle pohybovat mezi většinou měst Britanie. Knížka je newbie a je nutno jí uchovávat pouze v hlavním batohu.

Sesílání kouzel pomocí svitků:

Sesílání kouzel pomocí svitků je ještě jednodušší. Stačí mít příslušný svitek a přečíst ho. Nejsou potřeba žádné přísady (reagenty) a navíc stojí pouze polovinu cenné many. Přes svoji jednoduchost a efektivitu mají ovšem svitky určitých vybraných (útočných) kouzel jeden nedostatek. Je jím určitá prodleva, kterou potřebuje kouzelník na práci se svitkem a jeho přečtení. Ta odvisí od jeho schopnosti magie (velikosti magery) dle následující tabulky:

Velikost magery Prodleva
0 - 61 25 sec
61 - 66 22 sec
66 - 71 19 sec
71 - 75 16 sec
75 - 81 13 sec
81 - 86 10 sec
86 - 91 7 sec
91 - 96 4 sec
96 - 100+ 2 sec

Každý kouzelník používá při kouzelní slova, tzv. Words of Power.

Words of Power a jejich význam:

Slovo Význam
An Negovat či zrušit
Bet Malý
Corp Smrt
Des Menší nebo dolů
Ex Svoboda
Flam Plamen
Grav Pole
Hur Vítr
In Udělat, vytvořit nebo způsobit
Jux Nebezpečí, past nebo poškodit
Kal Vyvolat nebo vyzvat
Lor Světlo
Mani Život nebo zdraví
Nox Jed
Ort Magie
Por Pohybovat nebo pohyb
Quas Iluze
Rel Změnit
Sanct Chránit nebo ochrana
Tym Čas
Uus Zvýšit nebo nahoru
Vas Velký
Wis Znát nebo znalost
Xen Bytost
Ylem Podstata
Zu Spát

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů