Poslední save: 21:56 12.07.2024
Menu

Mage

mage Pod slovem mág si jistě představíte sršení blesků v temných kobkách, ohnivé koule tvořící zářivé oblouky na potemnělé obloze, magické brány do tajuplných světů, do země vryté pentagramy, magické přísady a snad i draka plujícího vzduchem...

Existují báje a příběhy o velkých válkách, kde jádra armád tvořili čarodějové ochraňující velitele i obyčejné vojáky magickými štíty, rozprostřenými nad pluky, a rozsévající zkázu v řadách nepřítele. Tyto tajemné bytosti bývaly dobrého i zlého přesvědčení, a proto nebylo výjimkou, když stáli na obou stranách bitevního pole.

Pro obyčejné lidi byly myšlenkové pochody kouzelníků vždy více či méně nepochopitelné, a je tedy těžké posoudit, zda to byla chuť po pomstě, zisku či rivalita nebo oddanost k vládci té které strany, jež mágy přivedla do válek.

V dávných dobách, kdy bohů bylo mnoho a přeli se mezi sebou navzájem, byli středem vzdělanosti magické paláce plné učenců a čarodějů všemožných specializací. Mezi nejváženější z nich patřili mágové, ovládající Válečnou školu magie.

V osmi svazcích byla od nejjednodušších po složitá a mocná napsána kouzla, jež dodnes nalézají uplatnění především v boji. Energie, kterou mágové potřebují k čarování, je často doplňována silou bylinek, ve světě magie dobře známých. Pro tyto účely byly zvoleny rostliny a ingredience z různých končin světa.

Dobrý mág má vždy u sebe pár černých perel, rudě zbarvený mech z bažin, stroužky česneku, ženšen, kořen mandragory, potměchuť, pavoučí vlákno a prášek ze síry. Pomocí těchto surovin je potom v závislosti na dosaženém stupni vzdělání schopen na bojišti rozpoutat hotové peklo nebo - v případě nezdaru - naopak nebývalé veselí u nepřátelského vojska.

Schopnosti mága z něj často dělají samotáře, je totiž velmi obtížné udržet mocná kouzla pod kontrolou, aby zkáza byla směrována k nepříteli a ne do vlastních řad. Proto v úctě jsou drženi především kouzelníci, kteří dokáží potlačovat sílu svého potenciálu a dbají na bezpečnost svých druhů. Mezi nejuznávanější kouzla, která si dobrodruhové oblíbili, patří bezesporu návrat ducha zpět do těla. Mnohdy též znějí temnými chodbami prosby: "Paralyzuj toho skřeta, vyčaruj tam zeď, ať se sem proboha nehrnou!" Síla mága spočívá též v přímém útoku na nepřítele, ať už používá blesky, ohnivé koule, nebo vlnu energie, která působí jako fyzický úder. Mág je též schopen přičarovat si na pomoc různá zvířata, jako psa, hada či jelena. Velmi oblíbeným kouzlem je vyčarování koně, neboť v případech, kdy člověka zachrání jen rychlý útěk, se dopravní prostředek vždy počítá jako plus. Později - s novými dovednostmi - přichází na řadu medvěd a obří škorpión, který svým jedem dokáže zabít prakticky cokoli. Pokud ovšem čaroděj dosáhne vrcholné úrovně, může mu po boku stát elementál či dokonce démon, ze kterého padá strach dokonce i na spřátelené dobrodruhy. Ovšem největší umění není démona vyčarovat, ale správně a bezpečně ho ovládat, na to musí mág myslet, než vůbec takové monstrum vyvolá. Teprve to z mága činí opravdového pána situace.

I pro něj však, stejně jako pro jiné dobrodruhy, platí přírodní zákony. Jakmile zemře, nemůže se sám přivolat zpět do těla, a je tedy nutné dávat si velký pozor. Vzhledem k tomu, že mág netráví svůj cenný čas na turnajích nebo zápasením s ostatními kouzelníky, je jeho tělo méně odolné, než třeba tělo válečníka. Co válečníka jen škrábne, to u mága může znamenat vážné zranění, proto disponuje ochrannými kouzly, která mu dovolují se nebezpečí vyhnout.

Do základu, který musí každý kouzelník ovládat, patří kouzlo Magická Reflexe. Vytvoří kolem těla štít, odrážející téměř jakékoli kouzlo. Další velmi oblíbené kouzlo je jistě Neviditelnost, při kterém může kouzelník hovořit a čarovat neútočná kouzla, jako je např. vyvolání Víru Energie. Další výhodou mágů je kouzlo Teleport, které dokáže přenést člověka na kratší vzdálenosti v dohledu (např. přes nastražené pasti). Pro skupinu dobrodruhů bude jistě přínosem, když mág vytvoří Bránu přímo na místo určení - schopnost ji vytvořit patří pouze jemu. Vrcholem umění a jistě cennou odměnou pro mága je možnost Polymorfu, tedy proměny do jiných tvorů. Na středně vysoké úrovni je to proměna v démona, který mága pozdvihuje vysoko nad běžná nebezpečí na dobrodruha nachystaná a na mistry, kteří dosáhnou naprosté dokonalosti v umění magie, čeká přeměna v draka...

Mezi další schopnosti a dovednosti mága patří psaní svitků a alchymie, které může pilným studiem dovést až na mistrovskou úroveň. Oba tyto obory lze uplatnit v boji i v obchodě, neboť svitky a magické lektvary jsou cennými pomocníky i pro jiná povolání.

Pokud chce mág dosáhnout úspěchů, měl by se naučit odolávat kouzlům a také správně odhadnout protivníkovu inteligenci, na tom závisí síla útočného kouzla a rozsah způsobeného zranění. Toto jsou dvě samostatná odvětví, která mág nezbytně potřebuje vytrénovat k dokonalosti! Vzhledem k nemožnosti čarování léčivých kouzel, která po dohodě v nejvyšším magickém koncilu zůstala doménou kleriků a paladinů, je pro kouzelníka též důležité naučit se léčit pomocí obvazů, alespoň na průměrné úrovni...

Oblíbenou zbraní kouzelníků bývá dřevěná hůl, byť v mnoha případech jest nošena spíše jako opora. Mágové také neradi uzavírají tělo do krunýřů či přileb. Nejvíce jim vyhovuje volná vzdušná róba, která dodává patřičnou důstojnost a také volnost pohybu při vyvolávání magických formulí.

Magické róby sice tělo dokáží v omezené míře ochránit, přesto se mág raději přímému kontaktnímu boji vyhýbá. Je-li tedy jeho oděv potrhán a za zády se snaží ukrýt ohořelé rukávy, ve většině případů se jedná o začátečníka, který se bez vědomí svého mistra pustil do "náročných" experimentů.

Posledním mistrovstvím, kterým se mágové mohou chlubit, je trochu opomíjená kartografie. Jelikož je to věda velmi náročná a exaktní, zhostili se jí mágové s velkou chutí a vyučují ji na svých školách jako nepovinný obor. Pokud tedy najdete mapu a budete ji chtít rozluštit, poproste staršího mistra o pomoc, snad spolu objevíte skryté poklady, o jakých se Vám ani nesnilo...

Diskusní fórum na téma povolání

STR: 80 DEX: 70 INT: 150
Skill Rozsah
Alchemy 10 100
Anatomy 0 50
Animal Lore 0 50
Animal Taming neumí
Archery neumí
Arms Lore 0 40
Begging 0 70
Blacksmithing neumí
Bowcraft neumí
Camping 0 40
Carpentry neumí
Cartography 5 100
Cooking 0 50
Detect Hidden 0 15
Enticement 0 40
Evaluate Intelligence 15 100
Fencing 0 50
Skill Rozsah
Fishing 0 100
Forensic Evaluation 0 70
Healing 20 50
Herding neumí
Hiding 0 80
Inscription 10 100
Item ID 15 100
Lockpicking 0 60
Lumberjacking 0 100
Mace Fighting 0 60
Magery 40 100
Magic Resistance 20 100
Meditation 30 100
Mining 0 100
Musicianship 0 50
Necromancy neumí
Parrying neumí
Skill Rozsah
Peacemaking neumí
Poisoning 0 70
Provocation neumí
Remove Trap 0 80
Snooping 0 70
Spirit Speak 0 50
Stealing 0 100
Stealth 0 50
Swordsmanship neumí
Tactics 0 60
Tailoring neumí
Taste Identification 0 100
Tinkering neumí
Tracking 0 40
Veterinary 0 30
Wrestling 0 50
Level Kouzlo Runy Reagenty Cast Time
1 Magic Arrow IPY Ns,Bp 10
1 Night Sight IL Ss,Sa 10
2 Harm AM Ss,Ns 20
3 Fireball VF Sa,Bp 30
3 Poison IN Ns 30
3 Teleport RP Bm,Mr 30
3 Wall of Stone ISY Ga,Bm 30
4 Fire Field IFG Ss,Sa,Bp 30
4 Lightning POG Sa,Bp,Mr 30
5 Blade Spirit IHJY Ns,Bp,Mr 40
5 Dispel Field AG Ga,Ss,Sa,Bp 40
5 Incognito KIE Ga,Ns,Bm 40
5 Magic Reflect IJS Ga,Ss,Mr 40
5 Mind Blast PCW Sa,Ns,Bp,Mr 40
5 Paralyze AEP Ga,Ss,Mr 40
5 Poison Field ING Ss,Ns,Bp 40
5 Summon KX Ss,Bm,Mr 40
6 Dispel AO Ga,Sa,Mr 40
6 Energy Bolt CP Ns,Bp 40
6 Explosion VOF Sa,Bp,Mr 40
6 Mark KPY Bp,Bm,Mr 40
6 Paralyze Field IEG Ss,Bp,Gi 40
6 Reveal WQ Sa,Bm 40
7 Chain Lightning VOG Sa,Bp,Bm,Mr 50
7 Energy Field ISG Ss,Sa,Bp,Mr 50
7 Flame Strike KVF Ss,Sa 50
7 Mass Dispel VAO Ga,Sa,Bp,Mr 50
7 Meteor Swarm FKDY Ss,Sa,Bm,Mr 50
7 Polymorph VYR Ss,Bm,Mr 50
8 Energy Vortex VCP Ns,Bp,Bm,Mr 50
8 Resurrection AC Ga,Bm,Gi 50
8 Air Elemental KVXH Ss,Bm,Mr 50
8 Daemon KVXC Ss,Sa,Bm,Mr 50
8 Earth Elemental KVXY Ss,Bm,Mr 50
8 Fire Elemental KVXF Ss,Sa,Bm,Mr 50
8 Water Elemental KVXAF Ss,Bm,Mr 50
Summoni
Summon Název Magery
kuře Chicken 20.0
krokodýl Crocodile 30.0
obří pavouk Giant Spider 40.0
kůň Horse 50.0
obří had Giant Serpent 50.0
obří škorpión Giant Scorpion 70.0
kouzelný golem Magic Golem 80.0
obří zmije Giant Viper 90.0
kouzelný drak Magic Drake 115.0

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů