Poslední save: 05:56 18.04.2024
Menu

Questy

Wooden experience

Víš, co bylo předtím, než naši lidé přišli do tohoto světa? Celá tahle zem byla jiná, osídlená národem Ista'rei, když pak jejich civilizace zanikla, země se dlouho vyvíjela, měnila, avšak vzpomínky na dávný národ, naše předky tady zůstali, povím ti tedy jeden příběh..." takhle začínalo každé vyprávění mého otce.
Dnes sedím doma a jsem stejný jako on. Jak to tenkrát bylo?...

„Jednou tě to také naučím, synu.“ Pravil, vytáhl svůj řezbářský nožík a pustil se do práce.
Já nechápal a jen s nezájmem kroutil hlavou, plnou příběhů o válečnících v nablýskaných zbrojích. S kamarády jsme si často hráli na rytíře, zpočátku jsme se šermovali s dřevěnými meči, později, abychom se zdokonalili, jsme si nechali ukovat meče ocelové avšak tupé.

Se dřevem mi to šlo, ale ocel na mě byla moc těžká, byl jsem pomalý, neohrabaný a tak ze mě opadala naděje na to, stát se hrdinou z mých dětských snů. Trénoval jsem i doma, mlácením do figuríny vyrobené ze slámy, opatřené koženým brněním. To už jsem otce nesledoval při práci, chodil za mnou na dvůr sám, seděl, vyřezával, zatím co já se marně snažil.

Poznal, že se trápím a přesně věděl, co má dělat. Na mé narozeniny mi dal nádherný dřevěný meč. Nic podobného jsem ještě neviděl. Byl lehký, třpytil se, byl ze dřeva a přesto ostrý, při jeho uchopení jako by se stal mou součástí. Když jsem jej ukázal přátelům, smáli se, nicméně v boji, jsem s ním byl nepřekonatelný. Staré ocelové meče se lámali, při střetu s touhle nádherou. Věděl jsem, že boj trénuji naposled.
"Nauč mě to tati," s nadšením jsem pravil.
Otec se pousmál a začal mě učit... můj první výrobek jsem daroval svému příteli Malakimu, ten se snažil společně s místním vynálezcem Koudym přijít na to jak mé umění napodobit, nikdy se jim to však nepovedlo.

Nakonec mě ale přesvědčili a já se rozhodl, že předám to, co mě naučil můj otec po zásluze všem schopným řemeslníkům.

Tak se vrátila do tohoto světa poslední vzpomínka, na mého otce, národ Ista'rei, na bájné dřevo, ze kterého dokázal udělat zbraně, které mnohokrát porazili tolik používanou ocel.

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů