Poslední save: 03:56 18.04.2024
Menu

Legendy

Šestero Svatých Polibků

Jen šestero svatých polibků vysláno bylo do zemí Britainských v průběhu Válek Smrti.

Pradávno tomu jest, kdy spojené šiky nemrtvých drtily vojska Britanie ve válkách nazvaných Válkami Smrti. Nejsilnější hradbou proti nekonečné vlně nemrtvých byli tehdy v Trinsicu shromáždění rytíři všech svatých řádů společně s klérem svatých mnichů a kleriků. Každý padlý rytíř, který nebyl ihned vzkříšen, povstal jako nemrtvý a obrátil se proti svým spolubojovníkům. Když trinsické brány povolily pod kouzly prastarých temných Lichů, spojilo se šest nejvýznamnějších představitelů svatých paladinských a klerikálních řádů k velké modlitbě o pomoc bohů. Modlili se za životy své, všech lidí zemí britainských i za zemi samotnou. A z nebes sestoupil k nim bůh Xeen a pravil:

"Temnota silná tuze jest, však vy stále naději máte. Nechť kostky jsou vrženy. A Velká Hra opět začíná...." S těmito slovy se mu v dlaních zhmotnilo šestero stříbrných kostek s prazvláštními symboly. Letmým pohybem ruky je vrhnul do pentagramu mezi kněží a rytíře. Zablesklo se a z každé kostky se stal mohutný stříbrný palcát.

Holly Kiss

"Šestero svatých polibků" Bůh pohlédl na kněží a paladiny shromážděné kolem pentagramu a vstoupil do něj. "Polibek - zajímavé to slovo - má tak sladkou příchuť" pohlédl k nebesům. "Většina z vás jej díky celibátu poznala jen od svých matek krátce po příchodu na svět. Vaše škoda!" Rozpustile se usmál na červenající se a oči klopící představitele svatého kléru. "Leč nezoufejte!" vzkřikl trochu teatrálně a probral rozpačitý dav "nyní i vy máte možnost rozdávat polibky! Nebudou sladké ale velmi, velmi trpké. Těmito palcáty, rozdávejte polibky přímo do tváří nemrtvých hord!" Významně se odmlčel a poté pokračoval.
"Tak jako vám nikdo nemůže ukrást váš polibek, ani Svatý polibek nemůže být ukraden. Ovšem pouze..." bůh si neodpustil další významnou pauzu: "...pouze tehdy, když jej do ruky uchopí svatý klerik či paladin se slávou lorda. A nyní hodně štěstí v boji, neb kostky v Božské Hře již byly vrženy!"

Bůh Xeen v oblaku dýmu zmizel, zanechav na zemi šestero palcátů na jejichž rukojetích skvěl se prastarou řečí psaný nápis "Holy Kiss"... Tyto zbraně pak rozévaly zkázu mezi hordami nemrtvých. Leč v předlouhých Válkách smrti patero vzácných palcátů ztraceno neznámo kde bylo a jen jediný, který nesl ve svých pažích Lord Seth Lightbringer, se vrátil zpět do síní Trinsicu. Dlouhá léta byl zde jako poklad bezpečně uložen, leč při velkém požárů před třemisty lety záhadně zmizel asi rukou nějakého lapky prokletého. Tak veškeré tyto vzácné zbraně ztraceny jsou a kdo ví, zda se ještě v tomto světě objeví...

Sepsal
Seth Stormfist, pravnuk Lorda Setha Lightbringera


***********************************************************************


Tento spis jsem nalezl v pozůstalosti svého otce. Není bohužel nijak blíže datován. Rozhodl jsem se s vámi o tuto informaci a zajímavý příběh z naší historie podělit.

Seth, Klerik
Guilda Brotherhood

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů