Poslední save: 05:56 18.04.2024
Menu

Legendy

Příchod Mystiků

svitek Mystikové. Tajemná sekta, která chránila svůj svět proti zlu už od věků... Její bojovníci i mágové byli vyzbrojeni artefakty nezměrné síly, které pro ně vytvářeli přední kněží sekty v čele s velmistrem Ralchitisem. Některé z nich od majitele neoddělila dokonce ani smrt. Ale ani pro nejvyšší kněze nebylo jednoduché tyto předměty vyrobit. Dlouhá léta trávili tím, že hledali správná množství a kombinace mystických předmětů. Ty sekta získala zřejmě při hloubení skalního labyrintu, na jehož konci si poté vystavěla svoje sídlo. Velké sály i kobky určené pro rozjímání obývala sekta předlouhý čas, který věnovala ochraně světa před monstry, jež čas od času vychrlila Temnota. Po celé věky se Mystikům dařilo příšery odrážet, až jednoho dne se před branami objevil posel z malé dřevorubecké vesnice na západě říše se zprávou, kterou chtěl sdělit pouze samotnému Ralchitisovi.

Jak se jmenoval, není pro náš příběh podstatné, ostatně jeho jméno zmizelo, spolu s velkou částí zprávy kterou nesl, v hlubinách času. Zachoval se jen zbytek popisu tehdejších událostí, který kněží vytesali do stěn uvnitř největšího ze sálů svého sídla. Z tohoto textu lze odvodit, že posel, ostatně statný mladý muž, v rozhovoru s Ralchitisem varoval před nově otevřenou průrvou ve skalním masívu ležícím blízko jeho vesnice, ze které proudí dosud nikdy neviděné příšery. Ralchichtis podle záznamu nečekal a vyslal na místo velkou část svých válečníků. Leč vrátil se jen jeden, mladý bojovník Xendaš, navíc polomrtvý a bez zbraní. S očima rozšířenýma hrůzou vyprávěl o legiích temných stvůr, které se derou na svět z tajemných Temných bran. Ralchitis si podrobně vyslechl mladíkovo vyprávění a pak se odebral do svatyně, aby požádal o radu bohy. Velmistr vhodil do mísy se žhavým uhlím semena omamných bylin, nadechl se vonného kouře, a spojil svou mysl s vyšší mocí.
Uslyšel pak hlas, který pravil "Váš svět stojí na hranici mezi svobodou a otroctvím, Kain přichází na tento svět a ani já ani má matka mu nedokážeme vzdorovat. Vezmi čtyři své nejvěrnější druhy a několik dětí Garrou a odveď je branou, již společně vztyčíme. Povede do světa panenského, Britanii zvaného. Kde vše začalo a také vše skončí. Vládce světa toho kdysi Kiana probudil a jako první v jeho spárech skončil. Tamtéž artefakt, který schopen jest Kiana zastavit uložen leží. Probuď spící lid země té a pomoz mu najít Cíl. Chraň s ostatními Poselství i Děti Garrou."

Byl to hlas syna samotné Matky Garrou.
Když se Ralchitis probral z omámení, nechal si svolat čtyři vrchní kněží a svého zástupce.
"Bratři, On přichází, jak bylo předpovězeno. Náš věk zde končí." promluvil k nim. "Naše znalosti však nesmí zmizet. Musíme vytvořit místo mimo prostor a čas, spojené se světem Brittania zvaným, kterou bez mého svolení nesmí nikdo projít. Vložím část svého vědomí do těchto mystických krystalů, a jen ten, kdo mi alespoň jeden z nich přinese - a pokud bych snad byl mrtev, přivolá jím část mého vědomí a porozumí mé řeči - jen ten ode mne svolení získá. Vy ostatní vezměte knihy Poselství a vydejte se s dětmi Garrou do světa Brittanie. Pomozte jim najít jejich Cestu. Však vidím oči Lovce. Budete jím sledování. Ten Lovec je v každém z vás a přitom všude kolem. Bude lovit děti Garrou. Ostatní z nás zůstanou zde a budou zadržovat sílu Nepřítele ta dlouho, jak jen to bude možné. A někteří z těch, co padnou, snad najdou cestu do Síně Mystiků. Aby mohli předat své zkušenosti a vědomosti lidem světa Britainského."

Tak se i stalo. Ralchitis a čtvero vrchních kněží Mystiků se jmény Sakarim, Rolchorus, Marindomus a Trespalos vzalo mláďata Garrou, vztyčilo bránu a prošlo do světa neznámého. Do světa za branou. A stalo se, jak bohové předpověděli. Temné stvůry spolu s ostatními monstry dobyli svět Mystiků, jež děti Garrou nazývají Garrouland. Temné stvůry se v něm usídlily, stejně jako v mnoha předchozích. Vysávají jeho sílu. A dále hledají ve světech kolem. Několikrát už byly spatřeny jejich malé hlídky i v Brittanii. Leč mystikové i děti Garrou byly v té době ještě dobře ukryty. Nyní však již Nepřítel ví, kde se nachází. Ví to a poslal Lovce. Mystikové se přestali skrývat a Brána Mystiků se opět zjevila... Budou lidé Brittanie dost silní a jednotní v tomto boji? Sváry mezi Chaosem a Řádem, těmi co bourají Rovnováhu světa a zlomily vězení Kiana narušují jednotu a morálku lidu Britainského. Dokáží ve chvílích nejtěžších zahodit vlastní zášť a nenávist? To ukáže čas. Však ve světě se objevily mystické komponenty a v Síni mystiků čeká moudrost prastarých mudrců cizího světa. Mudrců, kteří nedokázali svůj svět ubránit před Nepřítelem. Dokáží to hrdinové vezdejší?

Neznámý kronikář

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů