Poslední save: 17:56 20.05.2024
Menu

Questy

Válečník

Bylo, nebylo, za devatero horami, sedmero řekami a jedním velkým lesem žil velký slavný válečník jménem Tor. Zcestoval mnoho zemí, prošel mnohým dobrodružstvím a pobil tucty bájných příšer..."

Tímto nebo podobným příběhem uspávaly báby vnoučata a otcové pobízeli své syny. Málokdo z nich však tušil, že příběh je založen na pravdě a nevypráví o žádném bájném princi z dávných časů, ale o stále žijícím válečníkovi ovládajícím nevídané válečnické umění, který svůj zasloužený odpočinek tráví ve velkém domě uprostřed hlavního města země.

Ve stejné zemi na břehu velkého moře pod rozložitou skálou stálo malé městečko obehnané vysokými dřevěnými hradbami. Město bylo sužováno zlem a vytrvalými boji, ale i tady žili lidé a vychovávali své děti. Nu, ono vychovávali... snažili se. Ale někdy je každá snaha marná, a tak se stalo, že v městečku vyrostli v muže tři povedení výlupci - Dilyn Da'Basher, syn rybáře, jenž se nevrátil z moře, když ještě klukovi ani pět let nebylo, Vikon Sworddancer, kterého před branami města nechali v peřinkách ležet nějací komedianti, a Guzz Daggermaster z městského chudobince. Vypečené trojici brzy přestaly stačit nedobroty páchané na maloměstských obyvatelích a příležitostných kupcích a rozhodli se vydat se hledat štěstí jinde. Šli dlouho podél pobřeží pořád na západ, nikde nepotkali ani živáčka. Už si začali vyčítat, proč jen opustili rodné město, kde měli aspoň nějaký ten lup. Nervozita pokračovala, napětí už bylo téměř k nevydržení, když tu se náhle uprostřed temného lesa mihla v křoví červená kazajka.

V hlavním městě žil v té době nepříliš chytrý, ale o to víc vznětlivý mládenec jménem Jkum. Neměl otce ani matku a na živobytí si vydělával prohledáváním městských stok a prodejem nalezených věcí. Osud tomu chtěl, že se vydal na procházku do lesa právě toto mračné odpoledne.

Jak tak pročesával les a pokukoval po něčem, co by se dalo dobře prodat nebo aspoň našvindlovat, tak mu na záda skočil Guzz a po něm hned Vikon s Dilynem. I když byl Jkum vyhlášený rváč, na tři přece jen nestačil. V cukuletu ležel omráčený na zemi, svázaný do kozelce a kumpáni mu prohledávali kapsy. Jak nepříjemné bylo jejich překvapení, když našli jenom dva měďáky a skývu plesnivého chleba. Otráveně se dohadovali, co s ním udělají, jestli ho zabijí rovnou, nebo ho nechají napospas divé zvěři. Dříve než se stačili dohodnout, se ale Jkum probral a navrhl jim výhodný obchod. Pokud jej přiberou do party, ukáže jim cestu sklepením do velkého domu uprostřed města. V takovém paláci přeci musí být spousta pokladů a všichni tak budou mít do smrti vystaráno.

Dohodli se rychle. Vydali se do stok a rovnou do toho domu. Jkum je ujistil, že jediného obyvatele viděl před chvílí jít ven. Prolezli poklopem, ale jak se drali dovnitř jeden přes druhého, vytrhli trám, co držel strop a chodba se za nimi zavalila. Byla to taková rána, až se dům otřásl. Všichni čtyři se vyděsili a utíkali k hlavnímu vchodu. Každý po cestě popadl první, co mu přišlo pod ruku a už aby byli pryč.

Tor se právě vracel z města domů. Uslyšel ránu a vidí, jak z jeho domu utíkají zloději. Rozběhl se za nimi, ale marně je pronásledoval. Jeho nohy už dávno nebyly to, co dříve. Vrátil se tedy domů zjistit škody a ke své hrůze zjistil, že kromě pár cetek z cest zmizel také jeho rudý, rodový meč. Tor přísahal, že toho, kdo mu jej vrátí, naučí dávno zapomenuté válečné umění, díky němuž on sám proslul.

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů