Poslední save: 11:56 20.06.2024
Menu

Questy

Kletba Ledového démona

Každý ví, že za rozšíření magické dopravy Britanie vděčíme konsorciu mágů, jejichž výzkumy daly vzniknout nejen teleportačním plošinám, kterými proudí denně stovky spokojených Britainských občanů, ale i teleportačním knihám a runám, tak hojně využívaných dnešní společností. Proto by ani nikoho nenapadlo položit si následující otázky: "Je to už maximum? Je to vše co mohli mágové pro naše pohodlí udělat? Nešlo by dopravu ještě nějakým způsobem zjednodušit?"
Konsorcium mágů se jako vždy vyjadřuje velmi zdrženlivě. Na jakýchkoliv vylepšeních se prý neustále pracuje a teleportační systém stále doznává změn, které často obyčejný Britainský občan ani nepostřehne. Takové změny jsou často orientovány na bezpečnost přenosu a snížení nákladů, které ve spojitosti s teleportací vznikají. O události, která se udála před mnoha lety, však konsorcium mágů taktně mlčí...

.....

nbruna "Je všechno připraveno na rituál, Karote?" otázal se vysoký mág v rudém plášti jednoho ze svých pomocníků. Znaky na jeho rouchu dávaly vědět, že se jedná o velmi vysoce postaveného a váženého čaroděje, dost možná mohl být i samotným členem rady.
"Ano, mistře Ohnu, vše je připraveno. Akolyti už jsou rozestaveni na svých místech. Stráže jsme poslali raději pryč, aby vás nerušili," odpověděl pohotově dotázaný mág. Kdybyste ho potkali někde jinde, jeho majestátní vzezření by vás donutilo nejspíše sklonit oči, ale oproti mistrovi, ke kterému mluvil, se jevil spíše jen jako nějaký učedník, ač už na to věkem rozhodně nevypadal.
"Výborně. Pak tedy začneme, drahý příteli. Pokud se to povede, dostane Britainský lid do rukou další věc která rozšíří jejich možnosti dálkového cestování. Jenom nezapomeň, že démon bude velmi mocný, kdyby se cokoliv zvrtlo, informuj o všem radu a podnikněte všechny potřebné kroky," prohlásil přísným hlasem rudý čaroděj.
"Jistě mistře. Nuže, na svá místa pánové..." zatleskal Karot...

.....

Pokud prohlásíme, že se konsorcium snaží zatajit pokus o uskutečnění tohoto podivného rituálu, o tom co se následovalo, by se dalo říci, že jakékoliv informace byly navždy uzavřeny na ta nejzabezpečenější místa. To ovšem ještě více podpořilo nejrůznější dohady a domněnky o tom, co se té noci odehrálo.

.....

...poté co těla akolytů bezvládně padla k zemi, uviděl Karot, jak se k němu pomalu otočil mistr Ohnu. Jeho oči ohnivě žhnuly a hlava byla rozpálená do ruda. Ruce měl rozpažené a zatnuté v soustředěné křeči do pěstí, jak, nyní již sám, vzdoroval náporu obrovitého ledového démona, který se nad ním smrtonosně skláněl. I démon vypadal, že mu tento podivuhodný souboj s jedním z nejmocnějších Britainských mágů činí jisté neočekávané potíže. Zatímco se Karot připravoval na podporu svého mistra, Ohnu s vypětím všech sil procedil mezi zuby: "Tak utíkej, ty blázne!"
Ve chvíli kdy Karot sahal pro svou magickou runu a utíkal směrem od té ohromné síly, skácelo se tělo rudého čaroděje k zemi jen proto, aby ihned povstalo ve své děsivé nemrtvé formě, následujíce příkladu akolytů. Než stačil utíkající mág vyřknout zaklínadlo, zůstal nehybně stát, jak ho zasáhlo jedno z démonových zaklínadel, a bylo jen otázkou okamžiků, než následoval osudu svého mistra.

.....

Ať už byl neúspěch celé akce dán špatně provedeným rituálem, nedostatečnou přípravou mágů nebo něčím jiným, nikdo už se znovu o podobnou věc nepokusil. Konsorcium nechalo celý chrám zapečetit, a tak se postupem času změnil v nevábné trosky. Mágové však stále místo střeží a přístup do komnat, kde se před mnoha lety událost odehrála, si může vyžádat jen hrstka z nich, a to ještě jen z velmi vážných důvodů.

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů