Poslední save: 11:56 20.06.2024
Menu

Legendy

Kamenná pěst

golem Jammore se rozhlédl po svých druzích z Dvoru Lorda Elrica a pronesl: "Poslouchejte přátelé, ač to zní naprosto neuvěřitelně... Včera večer jsem šel normálně spát, nevím, jestli to, co se událo poté, byl pouhý sen či skutečnost. Bůh ví. Cítil jsem, jak usínám a má duše se vydává na cestu časem a prostorem..."

Svah velké skalnaté hory... Na jejím vrcholu malá pevnůstka, jejíž vchod brání hrstka trollů před mnohem početnější armádou kyklopů a titánů. Pevnost se otřásá údery blesků vrhaných titány. Několik lidských kleriků a kněží léčilo z pevnosti trollí válečníky. Nevím, čím to, ale nějak jsem podvědomě věděl, že tito trollové a pár dalších v podzemním chrámu pod pevností jsou poslední z kmene trollů, který se přidal na stranu dobra proti vlastnímu národu...

Na okamžik jsem ztratil kontakt s tím světem. Probudil jsem se a přemýšlel nad tím zvláštním a neskutečně živým snem. Vyčerpaný po včerejší výpravě jsem však zase brzy usnul.

Znova jsem procitl v jiném světě. Mohutný troll, zraněný mnoha ranami, bránil vchod do podzemního chrámu. Kyklopové tlačili se v úzké chodbě a snažili se srazit mohutného trolla k zemi. Za nimi skřečel shrbený mág v rudé róbě: "Odvrátil ses od našeho Pána! Spolčil ses s lidmi! Odmítl jsi obětovat své dítě pro větší slávu našeho Pána, jak jsem ti přikázal! Padneš a já ti budu zaživa vytrhávat střeva z těla!"
Troll promluvil tiše a unaveně: "Bohové, bohové lidí, ke kterým jsem se obrátil, dejte mi sílu zachránit děti našeho kmene..."
Zem se otřásla a ze stropu začaly padat balvany přímo na kyklopy a srážely je k zemi. Ze zdi po pravici trolla se vysunula kamenná paže svírající mohutný kamenný kyj. Troll zaváhal, pustil svou dubovou palici a pevně uchopil kamenný kyj. V tu chvíli na kyji zazářil stříbřitý nápis "STONE FIST". Troll se s bojovým pokřikem vrhnul mezi zvedající se kyklopy.

Opět jsem se probudil, nyní zbrocený potem. Velmi, velmi živý sen. Krátce na to jsem unaven znova usnul.

Tentýž troll, leč jiný podzemní chrám. V rukou stále třímá ten mohutný kyj. Útočí na své protivníky jiné trolly, na kyklopy i na titány a na jejich tělech zanechává strašlivá zranění. Shrbený mág v rudé róbě stojí před oltářem a něco vztekle křičí. Poté pronesl nějakou kletbu či motlitbu v neznámé řeči. Celý chrám se otřásl a zhroutil a pohřbil pod sebou titány, kyklopy, mága, i trollího hrdinu.

Začal jsem se pomalu probouzet z toho snu, když tu naráz jsem ve svých uších zaslechl tichý hlas - "Kamenná Pěst čeká na dalšího hrdinu..."

"To zní zajímavě," pronesl Lord Elric a rozhlédl se po ostatních. "Možná je to nějaké znamení. Vydejte se do světa a jakoukoli zmínku o tom trollovi, Kamenné Pěsti nebo čemkoli, co by s tímto příběhem mohlo souviset, mi ihned hlaste. A ty, Jammore, pokud si na něco ještě vzpomeneš, také mi dej ihned zprávu."

Členové Dvora souhlasně přikývli a vyšli ven z guildy.

Vesmírný Písař

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů