Poslední save: 09:56 20.06.2024
Menu

Legendy

Holy Grail Platemail

grál Pouze kajícný rytíř může dojít odpuštění! Možná jen věta, která v dnešním světě již nic neznamená a možná něco víc... Snad každý svatý rytíř zná příběh o hledání svatého grálu. Avšak ne každý slyšel vyprávět příběh o tajemném kováři, jenž sloužil paladinům za dávných časů. Koval pro ně zbraně a brnění. Byl velmi zručný a rozuměl si do jisté míry i s magií a využíval ji při své práci, jak nejlépe dovedl.

Snad náhoda, snad osud tomu chtěl, že se jednoho dne dostal na pár hodin ke svatému grálu a podařilo se mu vykovat kouzelné brnění nevídané kvality a magických vlastností, které mohli nosit pouze a jen svatí rytíři. Toto brnění vzniklo spojením stříbrných ingotů, vody ze svatého grálu a kovářova umění. Protože kovář měl svatý grál k dispozici jen na několik dní, podařilo se mu vykovat pouze několik kompletních zbrojí. Ale jak už to tak bývá, padly tyto vzácné exempláře do rukou temných sil, když byla kovářova dílna vypleněna nestvůrami a ty si je odnesly do svých domovů.

Po světě existuje jen několik zpráv o této zbroji a v některých je psáno, že rytíř, jenž na sebe oblékne celou zbroj, je obklopen záhadnou aurou. Co však tato aura způsobuje zůstává tajemstvím...

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů